Gr. Typou

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                      Σέρρες  05 Σεπτεμβρίου 2016
Γραφείο Tύπου
τηλ. 23210/83671
φαξ 2321083602                                                                               

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χορήγηση υποτροφίας ύψους 5.000 ευρώ από το κληροδότημα Ι. Αποστολίδη
απένειμε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης σε Σερραίο φοιτητή της Ιατρικής Σχολής.


Έπαινο και χορήγηση υποτροφίας από το κληροδότημα Ι. Αποστολίδη, απένειμε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης στον Σερραίο φοιτητή της Ιατρικής Σχολής Απόστολο Ψαθά την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016.

Με την 23/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών επικυρώθηκε το ποσό των 5.000 ευρώ για την χορήγηση υποτροφίας από το κληροδότημα Ι. Αποστολίδη, όπως αυτό ορίστηκε με το πρακτικό της Επιτροπής Χορήγησης της υποτροφίας στις 8 Ιανουαρίου 2016.

Την Επιτροπή Χορήγησης της υποτροφίας αποτελούν  ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλης Παπαβασιλείου και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Κώστας Τενεκετζής.

Κατά την απονομή ο Δήμαρχος Σερρών συνεχάρη τον Σερραίο φοιτητή για την επιτυχία του, του ευχήθηκε να διαπρέψει στην επιστήμη του, τονίζοντας ότι η δημοτική αρχή υλοποίησε τον όρο της διαθήκης του Ι. Αποστολίδη, να διατίθεται κάθε χρόνο στους άρρενες δημότες Σερρών και Νέου Σκοπού , ποσό για την χρηματοδότηση των σπουδών τους προκειμένου να  τους βοηθάει στην επίτευξη των στόχων τους.

Επίσης συνεχάρη τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοίκησης Στέργιο Γαλάνη για την  επιτυχή προεργασία που προηγήθηκε από την Διεύθυνση Οικονομικών, ώστε να υλοποιηθεί η χορήγηση υποτροφίας.
Από το γραφείο τύπου
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σέρρες 1 Σεπτεμβρίου2016     
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου
Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες
τηλ . 23210/83612


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Σερρών  υποδέχεται
την αιμοδοτική Φλόγα   της   Αγάπης

Για 14η συνεχόμενη φόρα θα υποδεχθεί ο Δήμος Σερρών  την αιμοδοτική Φλόγα   της   Αγάπης, την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016, στο Δημαρχείο Σερρών στις 11.25 το πρωί,  στο πλαίσιο της 14ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών που διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά  η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας

Οι Σέρρες αποτελούν για ακόμη μία φορά έναν από τους σταθμούς της φλόγας που διασχίζει   ολόκληρη   τη   χώρα   με   το   μήνυμα   της  αναγκαιότητας   της εθελοντικής προσφοράς αίματος. Η «Φλόγα της Αγάπης» ξεκίνησε στις 26 Αυγούστου από την Πάτρα και θα καταλήξει στις αρχές Οκτωβρίου στην Αθήνα και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.

Τη   Λαμπαδηδρομία   στην   πόλη   των   Σερρών   διοργανώνει   ο Σύλλογος  Τερπνιωτών   Θεσσαλονίκης ως  μέλος της Π.Ο.Σ.Ε.Α.,   σε   συνεργασία   με  τον Σταθμό  Αιμοδοσίας του Γ. Νοσοκομείου Σερρών. Την  Αιμοδοτική  Φλόγα  θα   μεταφέρουν όπως κάθε χρόνο λαμπαδηδρόμοι του ΤΕΦΑΑ Σερρών , της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών.
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σέρρες  1   Σεπτεμβρίου 2016                   
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                         Αρ. Πρόσκλ.:   22
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                                  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα        Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016και ώρα 12.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:  

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη για αγορά μονάδων αυτόματης σήμανσης ταχυδρομικών τελών από τα ΕΛΤΑ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  όρων  δημοπρασίας  εκμίσθωσης  αγροτεμαχίων  της  Τοπικής Κοινότητας Μετοχίου (Σχολικοί αγροί).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης σε εφημερίδες της διακήρυξης δημοπρασίας, για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Χριστός, συνολικού ποσού 148,80 €, και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξώδικος συμβιβασμός και καταβολή αποζημίωσης υπέρ της Πετρίδου Ευαγγελίας από κατασπάραξη τριών αρνιών της.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων και μεταφορικά έξοδα των εισηγητών της Επιστημονικής διημερίδας με θέμα: “Η Λόγια Περιφέρεια. Γραφή, διάδοση και διαφύλαξη της Γνώσης, στην Μακεδονία και στις Σέρρες κατά την Βυζαντινή περίοδο”

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση διάθεση πίστωσης, για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 11.864,49 € χωρίς Φ.Π.Α. και 14.711,97 € με  Φ.Π.Α. 24%», με την διαδικασία του κατεπείγοντος, στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του πρακτικού4  των οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας της Κ.Μητρουσίου του Δήμου Σερρών προϋπολογισθείσας αξίας 9.917,47 € με ΦΠΑ και κατακύρωση μειοδοτών.

ΘΕΜΑ 8ο: Σύνταξη  Προσχεδίου  Προϋπολογισμού  και  Τεχνικού  Προγράμματος για το έτος 2017 του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ  9ο: Έλεγχος δικαιολογητικών  ανάδειξης  αναδόχου  του  έργου  «Συντήρηση  και βελτίωση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2016 ».

ΘΕΜΑ 10ο: Έλεγχος δικαιολογητικών  ανάδειξης  αναδόχου  του  έργου  «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016 ».

ΘΕΜΑ 11ο: Έλεγχος δικαιολογητικών  ανάδειξης  αναδόχου  του  έργου  «Εργασίες οδικής ασφάλειας και βελτίωσης προσβασιμότητας έτους 2016 ».

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση  δαπάνης  δημοσίευσης  σε  εφημερίδα  της  ανακοίνωσης του Δασάρχη σχετικά με την περίληψη πράξης χαρακτηρισμού του αρ. 474 αγροτεμαχίου της Διανομής έτους 1936 του αγροκτήματος Σερρών ποσού 142,60 € και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Βελτίωση αγροτικής και δασικής οδοποιϊας Δ.Ε. Λευκώνα», και έγκριση δαπάνης, ψήφιση-διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Βελτίωση αγροτικής και δασικής οδοποιϊας Δ.Ε. Ορεινής», και έγκριση δαπάνης, ψήφιση-διάθεση σχετικής πίστωσης.

 ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Βελτίωση αγροτικής και δασικής οδοποιϊας Δ.Ε. Άνω Βροντούς», και έγκριση δαπάνης, ψήφιση-διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση  πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία νέων ταφώνων κοιμητηρίου Δ.Κ.Λευκώνα».

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδοχή ή μη της τιμής  μονάδος για οικοπεδικά τμήματα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία των κ.κ. Βασιλειάδου Σουλτάνας, Βασιλειάδη Γεωργίου.   

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή ή μη της τιμής  μονάδος για οικοπεδικά τμήματα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία των κ.κ. Κοντού Νικολάου, Κοντού Ιφιγένειας.   

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση αιτήματος υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση-ψήφιση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια 3.000  πλαστικών αυτοκόλλητων με διάσταση Α5 με μονόχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας του Δήμου Σερρών, έτους 2016, προϋπολογισμού 421,60 € με ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση-ψήφιση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια εκατό (100) απαγορευτικών πινακίδων πληροφόρησης για τις ανάγκες του τμήματος αποκομιδής και ανακύκλωσης του Δήμου Σερρών, έτους 2016, προϋπολογισμού 3.100,00  € με ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 22ο: Διάθεση – Ψήφιση σχετικής πίστωσης για “Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο κεφάλαιο της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας υπό την επωνυμία Δίκτυο γεύσεων Ελλήνων εκλεκτών”.

  

Κοινοποίηση:
1. κ. Γιαννακίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο
     του Συνδυασμού ¨ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ¨
2. κ. Καρύδα Νικόλαο, 
    Επικεφαλής του Συνδυασμού ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ¨
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
    (για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
     ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016και ώρα 12.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:  

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  πρακτικών δημοπρασίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΓΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».

ΘΕΜΑ 3ο:  Έλεγχος δικαιολογητικών  ανάδειξης  αναδόχου  του  έργου  «Συντήρηση  και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οδικού δικτύου έτους 2016 ».

ΘΕΜΑ 4ο: Έλεγχος δικαιολογητικών  ανάδειξης  αναδόχου  του  έργου  «Εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης χώρων Δημαρχείου Σερρών».

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης σε εφημερίδες της με αριθ. 52824/26-10-2015 περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών μηχανημάτων και οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση  δαπάνης  δημοσίευσης  σε  εφημερίδα  της  διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για το έργο “Παρεμβάσεις στα δημοτικά κτίρια Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016” και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση  όρων  δημοπρασίας  εκμίσθωσης  αγροτεμαχίων  της  Τοπικής Κοινότητας Χριστός.  

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή ή μη της τιμής  μονάδος για οικοπεδικά τμήματα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία των κ.κ. Νικολαϊδου Ελένης, Σταθοπούλου Ευθυμίας κ.λ.π. 

ΘΕΜΑ  9ο:  Άσκηση  ή   μη  ένδικων   μέσων  κατά   της   υπ΄  αριθ.  35/2016   απόφασης   του Ειρηνοδικείου Σερρών, της Αφοι Καραμήτσου ΟΕ .

ΘΕΜΑ 10ο: Άσκηση  ή   μη  ένδικων   μέσων  κατά   της   υπ΄  αριθ.  25/2016   απόφασης   του Ειρηνοδικείου Σερρών, του Νικολακόπουλου Χρήστου.

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός Δικηγόρου για την εκδίκαση και προετοιμασία τηε αίτησης θεραπείας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Καμελίδης Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» κατά της υπ’ αριθμ. 381/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών ως προϊσταμένης αρχής του έργου Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοιχτών χώρων στο Δήμο Σερρών.

 ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού και εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κλιματιστικών για το έτος 2016 προϋπολογισθείσας αξίας 11.866,80 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του πρακτικού των οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας της Άνω Βροντού – Ορεινής του Δήμου Σερρών προϋπολογισθείσας αξίας 9.907,65 € με ΦΠΑ και κατακύρωση μειοδοτών.

ΘΕΜΑ 14ο: Εξέταση ενστάσεων κατά των όρων διακήρυξης και της μελέτης για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για το έτος 2016 προϋπολογισθείσας αξίας 19.938,20 € με ΦΠΑ.

 ΘΕΜΑ 15ο: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας για Ανταλλακτικά κάδων για τον επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό για τις αδιάθετες ομάδες Α,Β,Δ για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, συνολικής αξίας 9.711,00 € χωρίς ΦΠΑ και καθορισμός όρων διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 16ο: Χορήγηση εκτάκτου Οικονομικού Βοηθήματος.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Χρυσοπογής», και έγκριση δαπάνης, ψήφιση-διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 18ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την μετατόπιση του δικτύου ΦΟΠ στην οδό Ελύτη ποσού 2.343,60 €.

ΘΕΜΑ 19ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την αντικατάσταση του καλωδίου της παροχής Υ/Σ 228, στην Ε.Ο. Σερρών-Δράμας ποσού 470,01  €.

ΘΕΜΑ 20ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την μετατόπιση του δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Ξηροτόπου ποσού 2.012,43 €.

ΘΕΜΑ 21ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την τοποθέτηση δύο στύλων και δύο απλών φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Ορεινής του Δήμου Σερρών ποσού 2.218,11 €.

ΘΕΜΑ 22ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την τοποθέτηση ενός στύλου και ενός απλού φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ.Κουμαριάς του Δήμου Σερρών ποσού 1.109,06 €.

ΘΕΜΑ 23ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την τοποθέτηση δύο στύλων και δύο απλών φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Μητρουσίου του Δήμου Σερρών ποσού 2.218,11 €.

ΘΕΜΑ 24ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την επέκταση του δικτύου ΦΟΠ κατά τρεις στύλους και την τοποθέτηση τριών φωτιστικών σωμάτων στην οδό Παπακωνσταντίνου στις Σέρρες, ποσού 3.492,79 €.

ΘΕΜΑ 25ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος νατρίου στην Τ.Κ Κουμαριάς του Δήμου Σερρών,  ποσού 55,22 €.

ΘΕΜΑ 26ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την επέκταση του δικτύου ΦΟΠ και την τοποθέτηση τριών στύλων και τριών φωτιστικών σωμάτων στηυν Τ.Κ. Κ.Δένδρων του Δ. Σερρών, ποσού 3.492,81 €.

ΘΕΜΑ 27ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την επέκταση του δικτύου ΦΟΠ κατά έξι στύλους και την τοποθέτηση έξι φωτιστικών σωμάτων Να 150 W στην οδό Βασ. Βασιλείου – Εφραιμίδη του Δ.Σερρών  ποσού 6.985,63 €.

ΘΕΜΑ 28ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την επέκταση του δικτύου ΦΟΠ κατά τρεις στύλους και την τοποθέτηση δύο απλών φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών,  ποσού 3.327,12  €.

ΘΕΜΑ 29ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την τοποθέτηση έξι φωτιστικών σωμάτων κι ενός μετρητή ΦΟΠ στην Τ.Κ. Μητρουσίου του Δ.Σερρών, ποσού 293,07 €.

ΘΕΜΑ 30ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την επέκταση του δικτύου ΦΟΠ και την τοποθέτηση δύο φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Αγ.Ελένης του Δ. Σερρών, ποσού 1.109,06 €.

                                                                       

Κοινοποίηση:
1. κ. Γιαννακίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο 
     του Συνδυασμού ¨ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ¨
2. κ. Καρύδα Νικόλαο,  
    Επικεφαλής του Συνδυασμού ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ¨ 
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
    (για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
     ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σέρρες 18 Αυγούστου 2016 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                             Αρ. Πρόσκλ.: 14

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ     

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 Π Ρ Ο Σ:κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρώ 2. Δημοτικούς Συμβούλους Ενταύθα3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ΣερρώνΈδρες του

    Έχοντας υπόψη:

    Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 24 Αυγούστου  2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο:   Ενημέρωση και συζήτηση με θέμα: “'Eλεγχος καταλληλότητας υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Καλών Δένδρων και ταυτόχρονη προσέγγιση προϋπολογισμού μελέτης συμπληρωματικού έργου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Καλών Δένδρων”.

                      Εισηγητής: Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ  κ. Χασαπίδης Κων/νος.

 ΘΕΜΑ  2ο:   Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των έργων:

                        α) “Βελτίωση βατότητας και ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας  Σκουτάρεως 2015”

                      β) “Συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο και στο 3ο Λύκειο Σερρών” και

                      γ) “Αποπεράτωση ηλεκτροφωτισμού πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως”.

                      Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.                                        

ΘΕΜΑ  3ο:   Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ καθαριστριών μερικής απασχόλησης.  

                       Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ 4ο:      Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  5ο:    Oρισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 για τα έτη 2016-2017.

                        Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χ.                                                                            

ΘΕΜΑ 6ο:   Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης στον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. για καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο του πρώην ΕΟΠ και ΠΙΚΠΑ.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  7ο:     Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων:

                        α) “Αποστολίδη Ιωάννη” έτους 2017 και 

                        β) “Μητσάκου – Εμφιετζόγλου  Κατίνας χας Λυκούργου” έτους 2017.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ  8ο:     Έγκριση διετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας  κληροδοτημάτων:

                        α) “ Αποστολίδη Ιωάννη”  και

                        β)  “Μητσάκου – Εμφιετζόγλου  Κατίνας χας Λυκούργου” ετών 2016-2017.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ 9ο:      Έγκριση υπογραφής Συμφώνου  Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σερρών και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ 10ο:    Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 725/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην Προγραμματική Σύμβαση για την ενιαία Τουριστική Προβολή του Ν. Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ 11ο:    Έγκριση ανάκλησης της  133/2016 Α.Δ.Σ και τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος (αρ. 370/2011ΑΔΣ) ως προς το ύψος του ποσού των προστίμων.    

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ 12ο:     Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σερρών” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ Κεντρική Μακεδονία” (Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ”

                        Εισηγητής:  H αντιδήμαρχος κ Αγιαννίδου Σταυρούλα.

ΘΕΜΑ 13ο:           Λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης του ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2017-2018.”

                                                                                                Εισηγητές: Οι  κ.κ.:  Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ. και Γενικός Γραμματέας     Θεμιστοκλέους Σοφοκλής.  

ΘΕΜΑ 14ο:          Ενημέρωση–Παρουσίαση της στρατηγικής ανάπτυξης και του σχεδίου                    του τοπικού προγράμματος LEADER  στο Ν. Σερρών  για  την περίοδο  2014-2020 από την Α.ΝΕ.ΣΕΡ. ΑΕ.

                        Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κων/νος.

ΘΕΜΑ 15ο:        Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του κόστους εξαγοράς φωτοτυπικού μηχανήματος (προμήθεια leasing του 2009) για το ΚΕΠ Προβατά του Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ  16ο:        Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  17ο:        Αναμόρφωση πιστώσεων  εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016:

                        α)Για την προμήθεια και αναγόμωση πυροσβεστήρων έτους 2016 και

                        β)Για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών περίφραξης στο κυνοκομείο του Δήμου Σερρών έτους 2016.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ  18ο:        ΄Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών για δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών”.

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κα Αγιαννίδου Στ. 

ΘΕΜΑ 19ο:         Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ 20ο:          Έγκριση χορήγησης θέσεων στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς με άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α'.          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ 21ο:        Έγκριση  διοργάνωσης  του 4ου Φεστιβάλ Μπουγάτσας και Τοπικών   Προϊόντων “bugatsa days 2016” στις 22-25/09/2016.                                                     

     Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γρηγοριάδης Π.        

ΘΕΜΑ 22ο:        Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών υποστήριξης σε εξειδικευμένα  θέματα διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος δημοτικής  περιόδου 2014-2019, ως συμπληρωματικές υπηρεσίες.                                                                       

                        Εισηγητής:  Ο  Εντεταλμένος  Δημ.  Σύμβουλος   κ.   Καρπουχτσής

                        Κων/νος.           

ΘΕΜΑ 23ο:         Έγκριση τροποποίησης του συμφωνητικού με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ” του Δήμου Σερρών, λόγω τροποποίησης της άδειας του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων.

                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ 24ο:       Έγκριση διενέργειας μεταφοράς – συντήρησης σειρήνας συναγερμού Πολιτικής Προστασίας.

                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η. 

 ΘΕΜΑ 25ο:      Έγκριση καταγγελίας μισθώσεων :

                        α) της αίθουσας δεξιώσεων των Α' Νεκροταφείων  και

                        β) του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στους Επταμύλους 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 ΘΕΜΑ  26ο:      Έγκριση παραχώρησης χώρου, καθορισμός χρονικής διάρκειας αριθμού–είδους πωλούμενων ειδών και τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ” 2016-2017.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

 ΘΕΜΑ  27ο:      Έγκριση σύμπραξης μελετητικών γραφείων για την σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στον χείμαρρο Αγ. Αναργύρων”.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.

 ΘΕΜΑ  28ο:         Έγκριση μελετών των έργων:

                        α)  “Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών” για την υποβολή της στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

                        β) “Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Σερρών”

                        γ) “Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Καπετάν Μητρούση”

                        δ) “Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δ.Ε. Σκουτάρεως” και

                        ε) “Συντήρηση γεφυρών Δ.Ε. Καπετάν Μητρούση έτους 2016”

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.

 ΘΕΜΑ  29ο:      Έγκριση εκπόνησης μελετών για την ωρίμανση των έργων :

                        α) “Σήμανση και κατασκευή κυκλικών κόμβων”  και

                        β) “Διαμόρφωση της οδού Ερμού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας”

                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 30ο:       Έγκριση  Α.Π. Εργασιών των  έργων:

                        α) “Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οδικού δικτύου έτους 2015”

                        β) “Κατασκευή κυκλικών κόμβων και βελτίωση προσβασιμότητας 2015” και

                        γ) “Επισκευή-συντήρηση WC 15ου και 21ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σερρών.”

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΘΕΜΑ  31ο:    Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

                        α) “Συμπληρωματικές εργασίες πρασίνου στις οδούς Ανατολικής Θράκης, Μεγ. Αλεξάνδρου, Εθνικής Αντίστασης και Β. Βασιλείου”

                        β) “Βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς” 

                        γ) “Κατασκευή w.c. στο Δημοτικό Σχολείο Οινούσας” και

                        δ) “Διάφορες επισκευές – κατασκευές στο  Ειδικό σχολείο,4ο δημοτικό σχολείο,Μουσικό σχολείο και 3ο Νηπιαγωγείο Σερρών”                                                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

 ΘΕΜΑ  32ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2013”

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  33ο:   Έγκριση παράτασης της εκπόνησης  της μελέτης “Μελέτες στατικής επάρκειας Δημοτικών κτιρίων και Σχολείων.”

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ 34ο:    Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας:

                        α) του κ. Δημάρχου  κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016και

                        β) του Αντιδημάρχου κ. Μυστακίδη Παύλου κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  35ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη  Παναγιώτη,   για   τον μήνα Απρίλιο 2016.         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

ΘΕΜΑ  36ο:  Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στην κα ΣΟΥΛΙΚΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωάννη, στην πόλη των Σερρών.                             

                              Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.    

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 Κοινοποίηση:                                                                         

  1. κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου

  2. κ. Δ/ντή Διοικητικών 

  3. κ. Δ/ντή Τ.Υ.Δ.                                                   

  4. κ. Δ/ντή Καθαριότητας                                       

  5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

  6. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών

  7. Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων

  8. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο

      Π. Κωστοπούλου 2

  9. Εμπορικό Σύλλογο

      Π. Κωστοπούλου 2

10. ΟΕΒΕΣ           

      Π. Κωστοπούλου 2

11. Οικονομικό Επιμελητήριο

      Μεραρχίας 14

12. Δικηγορικό Σύλλογο

      Μεραρχίας 53

 13. Ιατρικό Σύλλογο

      Τσαλοπούλου 12

14. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

      Κ. Καβάφη 1

15. Τ.Ε.Ι. Σερρών

      Ενταύθα 

16. Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων:

      - Σερρών

      - Μητρουσίου

      - Λευκώνα

      - Σκουτάρεως

     (Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)

17. Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων:  

      - Αγίας Ελένης

      - Αδελφικού

      - Αναγέννησης

      - Άνω Βροντούς

      - Άνω Καμήλας

      - Βαμβακιάς

      - Βαμβακούσσης

      - Ελαιώνος

      - Επταμύλων

      - Καλών Δένδρων

      - Κάτω Καμήλας

      - Κουβουκλίου

      - Κουμαριάς

      - Κωνσταντινάτου

      - Μονοκκλησιάς

      - Οινούσας

      - Ορεινής

      - Πεπονιάς

      - Προβατά

      - Χριστός

      (Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)

 

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent