Gr. Typou

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σέρρες 27 Σεπτεμβρίου 2016   
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                       Αρ. Πρόσκλ.: 17
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                         
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ          

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους

     Έχοντας υπόψη:

  Τις διατάξεις του άρθρου 67 και 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και αυτές του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 ΤΑ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε ειδική  συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:  

Ετικέτες
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ:  4η συνάντηση των Προέδρων των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της Εγνατίας Οδού


Εξαιρετικά χρήσιμα ήταν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη 4η συνάντηση των Προέδρων των ΔΗΠΕΘΕ της Εγνατίας Οδού, που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 24-25 και 26 Σεπτεμβρίου, στα Ιωάννινα. Να υπενθυμίσουμε πως τα έξι ΔΗΠΕΘΕ της Εγνατίας (Κομοτηνής, Καβάλας, Σερρών, Βέροιας, Κοζάνης, Ιωαννίνων) πριν από περίπου ένα χρόνο, αποφάσισαν την σύμπραξη, την συνεργασία και τις κοινές διεκδικήσεις, σε σημαντικά θέματα που αφορούν τον πολιτισμό. Στην τελευταία συνάντηση οι στόχοι που τέθηκαν και συμφωνήθηκαν ομόφωνα, ήταν:

1.       Η δημιουργία διοργάνωσης με τίτλο «Θεατρική Άνοιξη Εφήβων», δηλαδή η προβολή θεατρικών παραστάσεων από μαθητές. Οι παραστάσεις θα έχουν και διαγωνιστικό χαρακτήρα, ενώ θα φιλοξενηθούν  σε όλα τα ΔΗΠΕΘΕ της Εγνατίας. Οι έξι που θα προκριθούν, μια από κάθε πόλη, θα παρουσιαστούν στην Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση υπό την αιγίδα του Κρατικού Θεάτρου Β.Ελλάδος.

2.       «Διαγωνισμός θεατρικής μάσκας και ζωγραφικής σκηνογραφίας». Στο διαγωνισμό θα συμμετέχουν φοιτητές των Σχολών Καλών Τεχνών, τα έργα των οποίων θα κριθούν από καταξιωμένους ανθρώπους της Τέχνης. Τα 100 που θα διακριθούν θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και θα συμπεριληφθούν σε ειδικό Λεύκωμα.

Τους 6 προέδρους υποδέχτηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, Θωμάς Μπέγκας, ο οποίος άκουσε προσεκτικά όλες τις τοποθετήσεις, συμμερίστηκε τους προβληματισμούς και τις αγωνίες των προέδρων και σημείωσε πως η σύμπραξη των ΔΗΠΕΘΕ, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για τον πολιτισμό.

Σοφία Μπιτζίδου Πρ. ΔΗΠΕΘΕ Σερρών:

«Από το 1984 που λειτουργεί το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, σημαντικός στόχος είναι να στηρίζουμε τους ντόπιους ηθοποιούς και να ανεβάζουμε δικές μας παραγωγές. Τα τελευταία χρόνια έχουμε την τύχη να έχουμε Καλλιτεχνικό Δ/ντη τον κ.Παναγιώτη Μέντη, ο οποίος με τη γνώση, την εμπειρία του, αλλά κυρίως με το μεράκι και τη διάθεση προσφοράς που έχει, παρουσιάζει κάθε χρόνο ένα πλούσιο και ποιοτικό πρόγραμμα».

Για την οικονομική  βοήθεια που παρέχεται στα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. η κα Μπιτζίδου δήλωσε: «Οι επιδοτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού προς τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, είναι ελάχιστη και σε καμία περίπτωση δεν τα βοηθά να αναπτυχθούν, αντίθετα μάλιστα τα οδηγεί στην κατάρρευση».

Στο πλαίσιο της 4ης συνάντησης οι Πρόεδροι των ΔΗΠΕΘΕ της Εγνατίας Οδού, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τουριστικά και ιστορικά μέρη των Ιωαννίνων, να περιηγηθούν στους πεζοδρόμους της πόλης που πρόσφατα αναπλάστηκαν και να συνομιλήσουν με ανθρώπους της Τέχνης και του Πολιτισμού. Οικοδέσποινα της συνάντησης ήταν η Πρ. του ΔΗ.ΠΕ.Θ.Ε Ιωαννίνων Αλέκα Βακαλοπούλου και συμμετείχαν:

Σοφία Μενεσελίδου – Πρ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κομοτηνής

Πέτρος Πετρόπουλος- Πρ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας

Σοφία Μπιτζίδου- Πρ. ΔΗΠΕΘΕ Σερρών

Νίκος Μαυροκεφαλίδης - Πρ. ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας

Κώστας Παπαθανασίου – Εκπρ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σέρρες 22 Σεπτεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                       Αρ. Πρόσκλ.: 16
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
         

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
Π Ρ Ο Σ:  
κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών 
2. Δημοτικούς Συμβούλους Ενταύθα 
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών  
Έδρες τους

    Έχοντας υπόψη:

    Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 7/19-9-2016 τακτικής  συνεδρίασης τουΣυμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 7/2016
ΘΕΜΑ: «Συντήρηση  των τσιμενταυλάκων της Τοπικής Κοινότητας  Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών».

 

     Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  σήμερα την 19η  του μήνα Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ.πρωτ.:21/8-9-2016 πρόσκληση 7η  του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,
          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.  Τσίμας Θωμάς    (Πρόεδρος)
2.  Παυλακάκης Ιωάννης
3.  Ζαμπούνης Χρήστος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

               
    
   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.
           
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Τσολάκη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  με βαθμό Α’, για την τήρηση των πρακτικών.
          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό  θέμα της  τακτικής  συνεδρίασης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 & 83  του Ν. 3852/2010  κρίνονται  αναγκαίες οι εργασίες για τη συντήρηση των  τσιμενταυλάκων  της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών λόγω φθοράς.
    Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  να αποφασίσει σχετικά.         
         Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, μετά  
  από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του  Προέδρου και έλαβε υπόψη 
  του τις διατάξεις του άρθρου 82 & 83  του Ν. 3852/2010  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
       Γνωμοδοτεί θετικά και διατυπώνει πρόταση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, καθώς και προς τη Δ.Ε.Υ.Α Σερρών για τη συντήρηση των τσιμενταυλάκων  της Τοπικής Κοινότητας  Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών λόγω φθοράς.
          Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  7/2016
            
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.                      Ο Πρόεδρος   της                                                  Τα Μέλη                                                                 
                Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων
                      Δήμου Σερρών                                          Παυλακάκης Ιωάννης
                                                                                     Ζαμπούνης Χρήστος                                  

                         Τσίμας Θωμάς

Ετικέτες
    Μέτρο Ποιότητας Ζωής
   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                Δευτέρα 19/09/2016
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
             ΣΕΡΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 139 – ΣΕΡΡΕΣ


Αποχετευτικό
Ο Σ. Φωτιάδης προσβάλει τους κατοίκους των Καλών Δένδρων
με τα ψέματα και τις συκοφαντίες του.


«Ο Στ. Φωτιάδης με τα ψέματα και τις συκοφαντίες του προσβάλει τη νοημοσύνη των κατοίκων των Καλών Δένδρων στο θέμα του αποχετευτικού, όταν ισχυρίζεται ότι δεν ευθύνεται αυτός ο οποίος σχεδίασε και κατασκεύασε το έργο αλλά αυτός που το παρέλαβε» τόνισε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ Κ. Χασαπίδης σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Επιχείρησης.
«Τόσο ο εντεταλμένος σύμβουλος των Καλών Δένδρων κ. Γιάννης Γιάτσιος όσο και ο τοπικός Πρόεδρος  κ. ΜάκηςΤσίμας δήλωσαν δημόσια και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι κάτοικοι του χωριού έβλεπαν ότι γινόταν μία κακή κατασκευή και δεν θα μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει» υπενθύμισε ο Κ. Χασαπίδης.
Η επιβεβαίωση ήλθε από την Τεχνική Υπηρεσία η οποία λέει ρητά ότι το έργο είχε καθιζήσεις, γέμισε και  έφραξε με φερτές ύλες και νερά.
«Όμως ο κ. Φωτιάδης έφθασε στο σημείο να αμφισβητήσει την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ δηλώνοντας, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία, ότι τα στελέχη της  δέχθηκαν πιέσεις για να τη συντάξουν ως έχει!
«Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει» διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ.
Ο κ. Χασαπίδης ενημέρωσε ότι ο Δήμος Σερρών υποχρεώθηκε από τον νόμο ως καθολικός διάδοχος να παραλάβει το έργο διοικητικά, χωρίς να είναι σε θέση με τα μέσα που διαθέτει να το ελέγξει και να αποφανθεί για τη λειτουργικότητα του κάτι που έκανε η ΔΕΥΑΣ και το βρήκε μη αξιοποιήσιμο.
«Όσο για τις ευθύνες, αν υπάρχουν, θα αποδοθούν από τον Εισαγγελέα και όχι από εμάς» τόνισε ο Πρόεδρος.
Αναφορικά με το ποσό που οφείλουν να επιστρέψουν οι εργολάβοι στον Δήμο Σερρών και δεν το έπραξαν, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ μίλησε για παράλειψη της αρμόδιας υπηρεσίας και για του λόγου του αληθές ανέγνωσε την παράγραφο του Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου όπου η Επιτροπή Παραλαβής «καλεί τη διευθύνουσα Υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διόρθωσης του τελικού λογαριασμού».
Κλείνοντας, ο Κ. Χασαπίδης κάλεσε τον Σ. Φωτιάδη «να σέβεται τα προβλήματα και τις αγωνίες των δημοτών και να μην τα χρησιμοποιεί για να λύνει ενδοπαραταξιακά του προβλήματα, να ψηφοθηρεί και για να βρίσκεται στην επικαιρότητα».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent