admin2

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 30.000,00 € με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 και με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 10 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξης 11:00 π.μ. ή να στείλουν τις προσφορές ταχυδρομικώς ή με courier αφού πρωτοκολληθούν, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας επί της οδού Κ. Καραμανλή 1, Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 10-03-2020 και ώρα 11:00.

Ετικέτες

Ιρλανδικές Διαβάσεις

 

irlandikes2

Για τους κινδύνους που κρύβουν οι "ιρλανδικές διαβάσεις" προειδοποιεί η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης. 
 

Σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου ορισμένοι δρόμοι συναντιούνται με χείμαρρους, χωρίς να υπάρχει γέφυρα.

Για τη διευκόλυνση των οχημάτων έχει κατασκευαστεί τσιμεντένιο οδόστρωμα. Η κατασκευή αυτή ονομάζεται διεθνώς Ιρλανδική διάβαση.

Η διέλευση από τις διαβάσεις αυτές είναι ασφαλής μόνον όταν δεν υπάρχει νερό ή υπάρχει ελάχιστο. Ύστερα από βροχοπτώσεις ή μετά από χιονόπτωση και λιώσιμο του χιονιού , στις ιρλανδικές διαβάσεις εμφανίζονται μεγάλες ποσότητες νερού, οπότε η διέλευση είναι πολύ επικίνδυνη γιατί υπάρχει περίπτωση το νερό να παρασύρει όχημα με τους επιβάτες του με τραγικές συνέπειες.

Μη διασχίζετε χειμάρρους και ιρλανδικές διαβάσεις πεζή ή με το αυτοκίνητο σας όταν σε αυτές υπάρχει νερό.

Υπάρχουν παντού εναλλακτικές διαδρομές. Διανύοντας λίγα χιλιόμετρα παραπάνω πηγαίνουμε στον προορισμό μας ακολουθώντας διαδρομή με γέφυρα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ:

ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΜΕ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΥ ΝΕΡΟ.

ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΥΚΛΟ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΝΕΡΟ.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ.

ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΜΕ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Η ΜΟΝΙΜΗ ΣΗΜΑΝΣΗ.

ΔΕΝ ΥΠΕΡΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΛΙΓΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΤΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΜΑΣ.

Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους, και διακόπτουν την κυκλοφορίας, στα σημεία στα οποία το οδικό δίκτυο διασταυρώνεται με χειμάρρους χωρίς γέφυρα (Ιρλανδικές διαβάσεις), προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διέλευση οχημάτων οι οδηγοί οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Αστυνομικών Αρχών.

 

irlandikes1

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία «επίγειο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών» για τα έτη 2020 & 2021, προϋπολογισμού 120.000 € χωρίς ΦΠΑ και 148.800,00 € με ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/02/2020 και ώρα 23:59.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 31/1/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ετικέτες
 

Σέρρες, 20 Ιανουαρίου 2020

 
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗ
 Κυρίες και κύριοι,

Η δημοτική μας αρχή και κατά το έτος 2018 εργάστηκε σκληρά, έχοντας ως οδηγό το προεκλογικό της πρόγραμμα και τις 16 (δεκαέξι) προτεραιότητες και δεσμεύσεις της, ώστε να είναι συνεπής στους Σερραίους δημότες και να παράγει έργο ωφέλιμο για το Δήμο και τους κατοίκους της. Ας πάρουμε όμως μία-μία τις 16 προτεραιότητες που θέσαμε προεκλογικά στους Σερραίους δημότες και να δούμε τι κάναμε μέσα στο έτος 2018 γι’ αυτές.

1η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 

Στην πρώτη προτεραιότητά μας που είχε τίτλο «Περιβάλλον – Ενέργεια–Αναπλάσεις» είχαμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε τα εξής έργα:

 • Βιοκλιματικές αναπλάσεις (προϋπολογισμού 3.800.000 €)
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια: κολυμβητήριο, κλειστό γυμναστήριο, Δημαρχείο (προϋπολογισμού 600.000 €)
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 20ο Δημοτικό Σχολείο (προϋπολογισμού 200.000 ύ 200.000 ) και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο (προϋπ. 460.000 €)
 • Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Σκουτάρεως – Μητρούση (προϋπολ. 11.000.000 €)
 • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Σιγής (προϋπολ. 2.280.000 €)
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Λύκειο Προβατά (προϋπολ. 400.000 €)
 • Πρότυπη πράσινη αγροκτηνοτροφική κοινότητα Ελαιώνα (προϋπολ. 495.000 €)

Πράγματι και κατά τη διάρκεια του έτους 2018:

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, ο Δήμος Σερρών βραβεύτηκε με το Β΄ βραβείο στο θεσμό «ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» (Best Awards City). • Στις 17 Μαΐου 2018 υπογράφηκε η Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ των Δημάρχων Σερρών και Valadovo της FYROM για το έργο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Λύκειο Προβατά» προϋπολογισμού 400.000 €, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου.
 • Στις 9 Νοεμβρίου 2018 έγινε η εναρκτήρια συνάντηση στις Σέρρες μεταξύ των Δήμων Σερρών και Δοϊράνης της FYROM για την υλοποίηση του έργου «Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή» με ακρωνύμιο «ZEFIROS» προϋπολογισμού 495.000 €. Σύμφωνα με το έργο αυτό είναι να γίνει μια μικρή πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοαερίου από την οποία θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια.

Στην πρώτη προτεραιότητά μας δεσμευτήκαμε να διεκδικήσουμε και να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων για την υλοποίηση έργων στο Δήμο και τη ΔΕΥΑΣ.

Πράγματι και κατά τη διάρκεια του έτους 2018 Δήμος και ΔΕΥΑΣ εντάχθηκαν σε προγράμματα, όπως επίσης κατέθεσαν προτάσεις για ένταξη και σε άλλα προγράμματα οι οποίες προτάσεις και εγκρίθηκαν το έτος 2019.

Ο Δήμος Σερρών και η ΔΕΥΑΣ στη δημαρχιακή θητεία 2014 – 2019 εντάχθηκαν συνολικά σε 33 (τριάντα τρία) προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 43.871.170 €.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε σε 24 (είκοσι τέσσερα) προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 22.162.335 € και η ΔΕΥΑΣ σε 9 (εννέα) προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 21.708.835 €.

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ:       24 προγράμματα προϋπολ. 22.162.335 €

ΔΕΥΑΣ:                           9 προγράμματα προϋπολ. 21.708.835 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      33 προγράμματα προϋπολ. 43.871.170 €

Παραθέτω αναλυτικό πίνακα με τα έργα, προμήθειες και δράσεις που εντάχθηκαν ο Δήμος και η ΔΕΥΑΣ κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας 2014 – 2019.

Α) ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

1) Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 413.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία».

2) Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: «Παροχή Συσσιτίου, Κοι-νωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 341.640 €.

3) Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σερρών προϋπολ. 60.000 € από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

4) Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών παράρτημα ΡΟΜΑ προϋπολ. 1.276.838 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014 – 2020 (Αυτό το πρόγραμμα έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για πέντε χρόνια).

5) Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών προϋπ. 300.000 € από το Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020.

6) Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο προϋπολ. 64.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

7) Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων και στο Εθνικό στάδιο προϋπολογισμού 70.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

8) Πρόγραμμα «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» προϋπολογισμού 4.700.000 €

9) Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια – 3FM (δηλ. παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Λύκειο Προβατά, προϋπολ. 396.840 € στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟ-ΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020.

10) «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή – Cultural Dipole» (Δηλ. δημιουργία πινακοθήκης) «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ» προϋπολογισμού 683.996 € στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.

11) «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών» προϋπολ. 420.900 € από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

12) «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων» με το ακρωνύμιο “Green Crew” προϋπολ. 129.628,30 € στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.

13) «Προμήθεια  μηχανημάτων έργου του Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 235.000 € και συγκεκριμένα για την αγορά ενός σαρώθρου και ενός εκσκαφέα – φορτωτή από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

14) «Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή» προϋπολ. 495.146 € από το πρόγραμμα INTERREG IPA ΕΛΛΑΔΑ – FYROM 2014 -2020.

15) Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών σχολείων 9ο και 12ο προϋπολογισμού 998.000 €, από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

16) Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολ. 249.000 €.

17) Προμήθεια – εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου δημοτικού σταδίου Σερρών προϋπολ. 507.780 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

18) Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγίων Αναργύρων προϋπολ. 1.979.515,70 €, από το Υπουργείο Οικονομίας – Ανάπτυξης.

19) Επιχορήγηση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΠΑΚΠΑ με 580.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.

20) Ολοκλήρωση κλειστού κολυμβητηρίου αθλητικού πάρκου Ομόνοιας προϋπολ. 5.580.000 € από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

21) Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών προϋπολ. 1.822.000 € από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

22) Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στους οικισμούς Αγίου Ραφαήλ και Φλωρίνης Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 2.1652 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

23) Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολογισμού 767.400 € (Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε και έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης τον Αύγουστο 2019. Η νέα δημοτική αρχή είπε ότι αυτή θα επιλέξει τα έργα στα οποία θα διατεθούν τα χρήματα).

24) Κατασκευή νέου γηπέδου τένις προϋπολ. 70.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

Σύνολο: 22.162.335 €

Από το παραπάνω σύνολο των 24 (είκοσι τεσσάρων) ενταγμένων έργων στο Δήμο Σερρών σε προγράμματα κατά τη δημαρχιακή θητεία 2014-2019 συνολικού προϋπολογισμού 22.162.335 € υλοποιήθηκαν 7 (επτά) έργα προϋπολογισμού 2.525.478 € και συγκεκριμένα από τα προαναφερόμενα έργα, τα έργα:

1) Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 413.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία».

2) Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: «Παροχή Συσσιτίου, Κοι-νωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 341.640 €.

3) Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σερρών προϋπολ. 60.000 € από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

4) Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών παράρτημα ΡΟΜΑ προϋπολ. 1.276.838 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014 – 2020 (Αυτό το πρόγραμμα έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για πέντε χρόνια).

5) Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών προϋπ. 300.000 € από το Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020.

6) Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο προϋπολ. 64.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

7) Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων και στο Εθνικό στάδιο προϋπολογισμού 70.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

Ενώ είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν στην τρέχουσα δημαρχιακή θητεία 2019-2023 17 (δεκαεπτά) έργα συνολικού προϋπολογισμού 19.636.857 € και συγκεκριμένα από τα προαναφερόμενα έργα,

1) Πρόγραμμα «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» προϋπολογισμού 4.700.000 €

2) Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια – 3FM (δηλ. παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Λύκειο Προβατά, προϋπολ. 396.840 € στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020.

3) «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή – Cultural Dipole» (Δηλ. δημιουργία πινακοθήκης) «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ» προϋπολογισμού 683.996 € στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.

4) «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών» προϋπολ. 420.900 € από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

5) «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων» με το ακρωνύμιο “Green Crew” προϋπολ. 129.628,30 € στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.

6) «Προμήθεια  μηχανημάτων έργου του Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 235.000 € και συγκεκριμένα για την αγορά ενός σαρώθρου και ενός εκσκαφέα – φορτωτή από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

7) «Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή» προϋπολ. 495.146 € από το πρόγραμμα INTERREG IPA ΕΛΛΑΔΑ – FYROM 2014 -2020.

8) Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών σχολείων 9ο και 12ο προϋπολογισμού 998.000 €, από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

9) Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολ. 249.000 €.

10) Προμήθεια – εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου δημοτικού σταδίου Σερρών προϋπολ. 507.780 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

11) Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγίων Αναργύρων προϋπολ. 1.979.515,70 €, από το Υπουργείο Οικονομίας – Ανάπτυξης.

12) Επιχορήγηση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΠΑΚΠΑ με 580.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.

13) Ολοκλήρωση κλειστού κολυμβητηρίου αθλητικού πάρκου Ομόνοιας προϋπολ. 5.580.000 € από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

14) Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών προϋπολ. 1.822.000 € από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματι-κότητα και Καινοτομία» Του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

15) Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στους οικισμούς Αγίου Ραφαήλ και Φλωρίνης Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 2.1652 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

16) Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολογισμού 767.400 € (Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε και έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης τον Αύγουστο 2019. Η νέα δημοτική αρχή είπε ότι αυτή θα επιλέξει τα έργα στα οποία θα διατεθούν τα χρήματα).

17) Κατασκευή νέου γηπέδου τένις προϋπολ. 70.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

Β) ΔΕΥΑΣ

1) Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και ειδικότερα α) εργασίες ενιαίας διαχείρισης εσωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά, Μονοκκλησιάς, Α. Καμήλας και Μητρούση Σερρών, προϋπολ.1.000.000 € (ανόρυξη γεώτρησης Μονοκκλησιάς) και β) κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών νερού στο Δήμο Σερρών συνολικού προϋπολογισμού 1.456.532,53 € από ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

2) «Κατασκευή διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» προϋπολ. 5.885.000 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

3) «Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου Σερρών για διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού» για τις κοινότητες Προβατά, Μονοκκλησιά, Α. Καμήλα, Μητρούση, προϋπολ. 1.880.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.  (Κατασκευή δεξαμενής νερού στην Α. Καμήλα).

4) Εκπόνηση μελετών με τίτλο «Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑΣ» προϋπολ. 237.303,65 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

5) Ένταξη της ΔΕΥΑΣ στο πρόγραμμα Λειψυδρίας του Υπουργείου Εσωτερικών προϋπολ. 200.000 € για την ανόρυξη γεώτρησης στο Κωνσταντινάτο και επιπλέον γεώτρησης στην Αναγέννηση, όπως επίσης και ανακατασκευή σε τρεις υδατόπυργους και αντλιοστάσια στο Σκούταρι, Κωνσταντινάτο και Αναγέννηση.

6) «Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευής σταθμών τηλεελέγχου – χειρισμού στις κοινότητες του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», προϋπολ. 2.591.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΜΟΔΗΜΟΣ.

7) «Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών για: α) Αποχετευτικά δίκτυα για τη μέθοδο δικτύων κενού κοινότητας Κάτω Καμήλας προϋπολ. 2.880.000 €, β) Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, αντλιοστασίου ακαθάρτων Νοσοκομείου και δικτύων ΑΠΧ στον οικισμό Αγ. Ιωάννης Σερρών, προϋπολ. 1.080.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

8) Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής της πόλης των Σερρών προϋπολ. 4.309.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

9) Μείωση ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού και συσχέτιση δείκτη διαρροών υποδομών (ILI) με τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στη ΔΕΥΑΣ προϋπολογισμού 230.000 € (ΑΝΕΣΕΡ).

                                                          ΣΥΝΟΛΟ: 21.708.835 €

Τα παραπάνω ενταγμένα έργα της ΔΕΥΑΣ στη δημαρχιακή θητεία 2014-2019 συνολικού προϋπολογισμού 21.708.835 € είναι όλα σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν στην τρέχουσα δημαρχιακή θητεία 2019-2023.

Δηλαδή στην τρέχουσα δημαρχιακή θητεία 2019-2023 είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν έργα ενταγμένα από τη δημαρχιακή θητεία 2014-2019 συνολικού προϋπολογισμού 41.345.692 €. Είναι σε εξέλιξη στο Δήμο Σερρών έργα ύψους 19.636.857 € και στη ΔΕΥΑΣ έργα ύψους 21.708.835 €.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2019 – 2023

Α) ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

1) Πρόγραμμα «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» προϋπολογισμού 4.700.000 €

2) Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια – 3FM (δηλ. παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Λύκειο Προβατά, προϋπολ. 396.840 € στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟ-ΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020.

3) «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή – Cultural Dipole» (Δηλ. δημιουργία πινακοθήκης) «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ» προϋπολογισμού 683.996 € στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.

4) «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών» προϋπολ. 420.900 € από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

5) «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων» με το ακρωνύμιο “Green Crew” προϋπολ. 129.628,30 € στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.

6) «Προμήθεια  μηχανημάτων έργου του Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 235.000 € και συγκεκριμένα για την αγορά ενός σαρώθρου και ενός εκσκαφέα – φορτωτή από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

7) «Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή» προϋπολ. 495.146 € από το πρόγραμμα INTERREG IPA ΕΛΛΑΔΑ – FYROM 2014 -2020.

8) Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών σχολείων 9ο και 12ο προϋπολογισμού 998.000 €, από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

9) Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολ. 249.000 €.

10) Προμήθεια – εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου δημοτικού σταδίου Σερρών προϋπολ. 507.780 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

11) Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγίων Αναργύρων προϋπολ. 1.979.515,70 €, από το Υπουργείο Οικονομίας – Ανάπτυξης.

12) Επιχορήγηση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΠΑΚΠΑ με 580.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.

13) Ολοκλήρωση κλειστού κολυμβητηρίου αθλητικού πάρκου Ομόνοιας προϋπολ. 5.580.000 € από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

14) Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών προϋπολ. 1.822.000 € από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

15) Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στους οικισμούς Αγίου Ραφαήλ και Φλωρίνης Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 2.1652 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

16) Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολογισμού 767.400 € (Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε και έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης τον Αύγουστο 2019. Η νέα δημοτική αρχή είπε ότι αυτή θα επιλέξει τα έργα στα οποία θα διατεθούν τα χρήματα).

17) Κατασκευή νέου γηπέδου τένις προϋπολ. 70.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

                                                                   ΣΥΝΟΛΟ: 19.636.857 €

Β) ΔΕΥΑΣ

1) Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και ειδικότερα α) εργασίες ενιαίας διαχείρισης εσωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά, Μονοκκλησιάς, Α. Καμήλας και Μητρούση Σερρών, προϋπολ.1.000.000 € (ανόρυξη γεώτρησης Μονοκκλησιάς) και β) κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών νερού στο Δήμο Σερρών συνολικού προϋπολογισμού 1.456.532,53 € από ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

2) «Κατασκευή διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» προϋπολ. 5.885.000 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

3) «Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου Σερρών για διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού» για τις κοινότητες Προβατά, Μονοκκλησιά, Α. Καμήλα, Μητρούση, προϋπολ. 1.880.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.  (Κατασκευή δεξαμενής νερού στην Α. Καμήλα).

4) Εκπόνηση μελετών με τίτλο «Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑΣ» προϋπολ. 237.303,65 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

5) Ένταξη της ΔΕΥΑΣ στο πρόγραμμα Λειψυδρίας του Υπουργείου Εσωτερικών προϋπολ. 200.000 € για την ανόρυξη γεώτρησης στο Κωνσταντινάτο και επιπλέον γεώτρησης στην Αναγέννηση, όπως επίσης και ανακατασκευή σε τρεις υδατόπυργους και αντλιοστάσια στο Σκούταρι, Κωνσταντινάτο και Αναγέννηση.

6) «Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευής σταθμών τηλεελέγχου – χειρισμού στις κοινότητες του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», προϋπολ. 2.591.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΜΟΔΗΜΟΣ.

7) «Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών για: α) Αποχετευτικά δίκτυα για τη μέθοδο δικτύων κενού κοινότητας Κάτω Καμήλας προϋπολ. 2.880.000 €, β) Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, αντλιοστασίου ακαθάρτων Νοσοκομείου και δικτύων ΑΠΧ στον οικισμό Αγ. Ιωάννης Σερρών, προϋπολ. 1.080.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

8) Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής της πόλης των Σερρών προϋπολ. 4.309.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

9) Μείωση ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού και συσχέτιση δείκτη διαρροών υποδομών (ILI) με τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στη ΔΕΥΑΣ προϋπολογισμού 230.000 € (ΑΝΕΣΕΡ).

                                                                   ΣΥΝΟΛΟ: 21.708.835 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      Α) ΔΗΜΟΣ:                  19.636.857 €

                                      Β) ΔΕΥΑΣ:                   21.708.835 €

                                                                             41.345.692 €
2η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Δεύτερη προτεραιότητά μας ήταν ο στόχος για αναπτυξιακή πορεία του αυτοκινητοδρομίου.

Πράγματι το αυτοκινητοδρόμιο βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία.

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του έτους 2018 ήταν 394.704,81 € (στο τέλος του έτους 2010 ήταν 289.354 €). Αυτή τη στιγμή το αυτοκινητοδρόμιο εξόφλησε όλα τα χρέη του και κατά το έτος 2018 είχε κέρδη χρήσης 54.797,80 € (το 2010 τα κέρδη χρήσης ήταν 12.251 €).

Άλλωστε λόγω αυτής της συγκεκριμένης οικονομικής δυνατότητας που έχει τώρα το αυτοκινητοδρόμιο, με δικά του χρήματα κατασκεύασε την πίστα DRAGSTER ύψους 34.000 €.

Το 2018 ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης και ο πρόεδρος του αυτοκινητοδρομίου Βασίλης Παπαβασιλείου βράβευσαν σε ειδική τελετή τον ιδρυτή του αυτοκινητοδρομίου πρώην Δήμαρχο Ιωάννη Βλάχο και τον αρμόδιο για το έργο αντιδήμαρχο Δημήτριο Σωτηριάδη.

Στόχος μας είναι το αυτοκινητοδρόμιο να αναβαθμίζεται συνεχώς και να γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό για να κρατήσει και να αυξήσει τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, διότι ετοιμάζουν να κατασκευάσουν αυτοκινητοδρόμια και οι γειτονικές μας χώρες, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Για τον λόγο αυτό ετοιμάσαμε μελέτη για την αναβάθμιση της πίστας του αυτοκινητοδρομίου, σύμφωνα με τις τελευταίες διεθνείς προδιαγραφές, για να γίνει το αυτοκινητοδρόμιο πιο ανταγωνιστικό και πιο ελκυστικό, κάτι το οποίο προτείνουν και επιθυμούν όλοι οι αγωνιζόμενοι και φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το έτος 2018 ξεκίνησαν οι διαδικασίες διαγωνισμού για το έργο του εκσυγχρονισμού του αυτοκινητοδρομίου, προϋπολογισμού 450.000 € και όπως είναι γνωστό αναδείχθηκε εργολάβος στις 29-08-2019.
3η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Τρίτη προτεραιότητά μας ήταν η Ύδρευση – Αποχέτευση και η υλοποίηση έργων ύδρευσης – αποχέτευσης κυρίως μέσω προγραμμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου Σκουτάρεως – Μητρουσίου (προϋπολ. 11.000.000 ευρώ)

και του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Σιγής (προϋπολ. 2.200.000 €), δώσαμε οριστική λύση στο πρόβλημα της ποιότητας και ποσότητας νερού στην κοινότητα Μητρούση, ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της κοινότητας αυτής εδώ και χρόνια, με την ανόρυξη γεώτρησης στη Μονοκκλησιά με το έργο με τίτλο «Εργασίες Ενιαίας διαχείρισης των εξωτερικών υδραγωγείων των κοινοτήτων Μητρούση – Α. Καμήλας – Μονοκκλησιάς – Προβατά» προϋπολ. 1.700.000 €. Το έργο αυτό το εγκαινιάσαμε στις 19 Μαρτίου 2018. Με το έργο αυτό δεν θα έχουν πρόβλημα λειψυδρίας για τις επόμενες δεκαετίες όχι μόνο το Μητρούση, αλλά και οι κοινότητες Α. Καμήλα – Μονοκκλησιά – Προβατά.

Καθαρίσαμε την περιφερειακή τάφρο στον Προβατά

και ολοκληρώσαμε το έτος 2018 την αντικατάσταση σωλήνων αμιάντου στο δίκτυο ύδρευσης. Έτσι στην κοινότητα Προβατά αντικαταστήσαμε 2.600 μέτρα σωλήνων αμιάντου στο δίκτυο ύδρευσης.

Στις 18 Οκτωβρίου 2018 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η νέα γεώτρηση νερού ύψους 50.000 € στο Κωνσταντινάτο για να μην έχει πρόβλημα ποιότητας και ποσότητας νερού το χωριό.

Καθαρίσαμε την τάφρο Α. Καμήλας, η οποία λειτουργεί αποστραγγιστικά, δέχεται τα όμβρια και βοηθά τις βάνες καθαρισμού του δικτύου ύδρευσης. Ήταν μία παρέμβαση που οι κάτοικοι του χωριού την περίμεναν χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018 η ΔΕΥΑΣ εντάχθηκε σε προγράμματα, όπως επίσης κατέθεσε προτάσεις για ένταξη και σε άλλα προγράμματα, οι οποίες προτάσεις εγκρίθηκαν το έτος 2019, συνολικού ύψους 20.518.000 €, από οκτώ προτάσεις.

Μεταξύ αυτών και το αποχετευτικό δίκτυο Κάτω Καμήλας προϋπολογισμού 2.880.000 €, αλλά και για όλες τις κοινότητες του Δήμου Σερρών θα γίνει το έργο «Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευής σταθμών τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού στις κοινότητες του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών» προϋπολογ. 2.591.000 €.

Παραθέτω αναλυτικό πίνακα με τα έργα που εντάχθηκε σε προγράμματα η ΔΕΥΑΣ, κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας 2014-2019, τα οποία είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν στην τρέχουσα δημαρχιακή θητεία 2019-2023.

1) Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και ειδικότερα α) εργασίες ενιαίας διαχείρισης εσωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά, Μονοκκλησιάς, Α. Καμήλας και Μητρούση Σερρών, προϋπολ.1.000.000 € (ανόρυξη γεώτρησης Μονοκκλησιάς) και β) κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών νερού στο Δήμο Σερρών συνολικού προϋπολογισμού 1.456.532,53 € από ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

2) «Κατασκευή διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» προϋπολ. 5.885.000 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

3) «Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου Σερρών για διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού» για τις κοινότητες Προβατά, Μονοκκλησιά, Α. Καμήλα, Μητρούση, προϋπολ. 1.880.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.  (Κατασκευή δεξαμενής νερού στην Α. Καμήλα).

4) Εκπόνηση μελετών με τίτλο «Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑΣ» προϋπολ. 237.303,65 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

5) Ένταξη της ΔΕΥΑΣ στο πρόγραμμα Λειψυδρίας του Υπουργείου Εσωτερικών προϋπολ. 200.000 € για την ανόρυξη γεώτρησης στο Κωνσταντινάτο και επιπλέον γεώτρησης στην Αναγέννηση, όπως επίσης και ανακατασκευή σε τρεις υδατόπυργους και αντλιοστάσια στο Σκούταρι, Κωνσταντινάτο και Αναγέννηση.

6) «Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευής σταθμών τηλεελέγχου – χειρισμού στις κοινότητες του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», προϋπολ. 2.591.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΜΟΔΗΜΟΣ.

7) «Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών για: α) Αποχετευτικά δίκτυα για τη μέθοδο δικτύων κενού κοινότητας Κάτω Καμήλας προϋπολ. 2.880.000 €, β) Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, αντλιοστασίου ακαθάρτων Νοσοκομείου και δικτύων ΑΠΧ στον οικισμό Αγ. Ιωάννης Σερρών, προϋπολ. 1.080.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

8) Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής της πόλης των Σερρών προϋπολ. 4.309.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

9) Μείωση ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού και συσχέτιση δείκτη διαρροών υποδομών (ILI) με τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στη ΔΕΥΑΣ προϋπολογισμού 230.000 € (ΑΝΕΣΕΡ).

                                                                   ΣΥΝΟΛΟ: 21.708.835 €

Ολοκληρώσαμε και είναι έτοιμες οι μελέτες για αποχετευτικά δίκτυα στις κοινότητες Κουβούκλιο, Α. Καμήλα, Μονοκκλησιά, Προβατά, Κ. Δένδρα, Ελαιώνας, Ξηρότοπος, Μετόχι και μελέτη για την ενιαία διαχείριση υδραγωγείων Σκουτάρεως – Κωνσταντινάτου – Αγ. Ελένης – Πεπονιάς, οι οποίες και θα κατατεθούν σε αντίστοιχα προγράμματα.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ η μείωση του τιμολογίου του νερού από 01 Ιανουαρίου 2019 κατά 17% στο τιμολόγιο ύδρευσης και κατά 9,5% στο πάγιο τέλος. Μπορέσαμε να κάνουμε αυτήν τη μείωση διότι το 2017 άλλαξε ο νόμος και έδινε τη δυνατότητα στη ΔΕΥΑΣ να εισπράττει επιπλέον έσοδα με τα τιμολόγια νερού από τα Ν.Π.Δ.Δ. όπως είναι το Δημαρχείο, νοσοκομείο κ.λπ., διότι αυτά τα Ν.Π.Δ.Δ. θα πληρώνουμε πλέον τέλη στο τιμολόγιο νερού που δεν πλήρωναν μέχρι τώρα όπως: α) Ειδικό τέλος 80%, β) τέλος αποχέτευσης (90%).


4η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 

Η τέταρτη προτεραιότητα έχει σχέση με την τοπική οικονομία – ανάπτυξη. Όπως έχουμε καταθέσει στο πρόγραμμά μας, ένας Δήμος μπορεί να βοηθήσει στον στόχο της ανάπτυξης και της τόνωσης της τοπικής οικονομίας με τους εξής τρόπους:

α) Με την αξιοποίηση προγραμμάτων, μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν έργα και θα δουλέψουν οι πολίτες.

β) Με τη λειτουργία θεσμών πολιτιστικών, αθλητικών κ.λπ., με αποτέλεσμα την επίσκεψη πολιτών στο Δήμο Σερρών από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

γ) Με τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού του εσωτερικού και εξωτερικού, με στόχο πάντα την ανάδειξη και προβολή των τουριστικών προορισμών, των τοπικών προϊόντων και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, για την προσέλκυση επισκεπτών – τουριστών.

δ) Με την υλοποίηση έργων και δράσεων που αναβαθμίζουν αισθητικά και λειτουργικά το Δήμο Σερρών και τον κάνουν πιο ελκυστικό.

Σχετικά με την αξιοποίηση των προγραμμάτων, ο Δήμος Σερρών και η ΔΕΥΑΣ στη δημαρχιακή θητεία 2011-2019 εντάχθηκαν σε 62 (εξήντα δύο) προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 70.117.766 € για την υλοποίηση έργων, προμηθειών και δράσεων.

Στη δημαρχιακή θητεία 2011-2014 ο Δήμος και η ΔΕΥΑΣ εντάχθηκαν σε 29 (είκοσι εννέα) προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 26.246.596 €. Συγκεκριμένα: ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε σε 25 (είκοσι πέντε) προγράμματα ύψους 11.443.607 € και η ΔΕΥΑΣ σε 4 (τέσσερα) προγράμματα ύψος 14.802.989 €.

Στη δημαρχιακή θητεία 2014 – 2019 ο Δήμος Σερρών και η ΔΕΥΑΣ εντάχθηκαν σε 33 (τριάντα τρία) προγράμματα συνολικού προϋπολ. 43.871.170 €. Συγκεκριμένα ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε σε 24 (είκοσι τέσσερα) προγράμματα προϋπολογισμού 22.162.335 € και η ΔΕΥΑΣ σε 9 (εννέα) προγράμματα προϋπολογισμού 21.708.835 €.

Παραθέτω αναλυτικά πίνακες με τα 62 (εξήντα δύο) προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 70.117.766 € που εγκρίθηκαν στο Δήμο και τη ΔΕΥΑΣ, ξεχωριστά κατά τις δημαρχιακές θητείες 2011-2014 και 2014-2019.

Ι. ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2011 – 2014

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 2011-2014 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

 • Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια Δημαρχείο, κολυμβητήριο, κλειστό γυμναστήριο κοιλάδας Αγ. Αναργύρων προϋπολ. 971.322 € από το Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης (ΕΠΑΝΙΙ)
 • Καινοτόμο Σύστημα Εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής Απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 147.000 € από το Ε.Π. ψηφιακή σύγκλιση (πρόσκληση 20.1)
 • Κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Δήμου Σερρών προϋπολ. 207.600 € από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (πρόσκληση 20.1)
 • Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών προϋπολ. 443.500 € από το τοπικό πρόγραμμα Leader Νομού Σερρών.
 • Ενεργειακή αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές (ENCLOSE) προϋπολ. 73.456 € από το πρόγραμμα INTERLLIGENT ENERGY FOR EUROPE (πρόσκληση 2011) πρόσκληση 1.12
 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σερρών με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας προϋπολ. 424.073,69 € από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.
 • Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών προϋπολογισμού 181.318 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη πρόσκληση 1.12
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κινητικότητας (EASY – TRIP) προϋπολ. 73.455 € από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 – 2013.
 • Αποκατάσταση ανενεργών ΧΑΔΑ του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών και προμήθεια εξοπλισμού προϋπολ. 230.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη πρόκληση 4.7.
 • Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Δήμου Σερρών προϋπολ. 360.786,06 € από το Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη.
 • Αυτοκίνητο για ΑΜΕΑ από ΟΠΑΠ προϋπολ.65.000 €
 • Απαλλοτριώσεις κεντρικού πάρκου προϋπολ. 2.000.000 € από το πράσινο ταμείο.
 • Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Σερρών προϋπολ. 50.000 € από το πρόγραμμα Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης
 • Δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 300.000 € από το Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ.
 • Πρόγραμμα καταπολέμησης φτώχειας προϋπολ. 816.000 € από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Προώθηση της ανακύκλωσης απορριμμάτων στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 301.000 € από το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση» πράσινο ταμείο.
 • Συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 7.811,40 € από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού.
 • Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιο-χές των Σερρών και Konce προϋπολ. 223.700 € από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ–FYROM.
 • Ολοκλήρωση μελέτης «Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών» προϋπολ. 88.279,73 € από το πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» πράσινο ταμείο.
 • Ολοκλήρωση μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση και Πολεοδομική μελέτη Π.Ε. Αγ. Αντωνίου – Αγ. Παντελεήμονα Σερρών» προϋπολ. 35.036,46 € από το πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» πράσινο ταμείο.
 • Προώθηση του μαζικού αθλητισμού στη διασυνοριακή περιοχή των Δήμων Petrich και Δήμου Σερρών προϋπολ. 339.450 € από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
 • Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 3.803.821,51 € από το ΕΠΠΕΡΑΑ (ΚΑΠΕ).
 • Ανάπτυξη προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 181.000 € από το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση» πράσινο ταμείο
 • Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου υβριδικού συστήματος θέρμανσης νερού της κολυμβητικής δεξαμενής του ΕΕΕΕΚ Σερρών με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου προϋπολ. 50.000 € από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης.
 • Χώροι στάθμευσης στον αστικό χώρο προϋπολ. 70.000 € από το πρόγραμμα «Αστικής Αναζωογόνηση» πράσινο ταμείο.

ΣΥΝΟΛΟ: 11.443.607 €

Β) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 2011 – 2014 Η ΔΕΥΑΣ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1) Κατασκευή εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Χιονοχώρι Σερρών Promotion of the Vlachs cultural heritage in the regions of Serres an kince  προϋπολογισμού 943.902 € από το πρόγραμμα INTERREG III.

2) Αποχετευτικά δίκτυα με τη μέθοδο των δικτύων κενού α) Δ.Κ. Μητρούση, β) Δ.Κ. Σκουτάρεως και σύνδεσή των με την ΕΕΛ (βιολογικός καθαρισμός) του Δήμου Σερρών 10.869.800 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη πρόσκληση 2.9.

3) Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή Σιγής πόλης Σερρών προϋπολ. 1.865.000 € από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

4) Ανακαίνιση κτιρίου πρώην Ορφανοτροφείου Θηλέων για χρήση γραφείων από τη ΔΕΥΑ Σερρών προϋπολ. 1.124.287 € από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

                                                                   ΣΥΝΟΛΟ: 14.802.989 €

Τα παραπάνω έργα Δήμου – ΔΕΥΑΣ της δημαρχιακής θητείας 2011 – 2014 έχουν όλα υλοποιηθεί.

 ΙΙ. ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2014 – 2019

Α) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 2014 – 2019 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Α) ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

1) Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 413.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία».

2) Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: «Παροχή Συσσιτίου, Κοινω-νικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 341.640 €.

3) Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σερρών προϋπολ. 60.000 € από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

4) Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών παράρτημα ΡΟΜΑ προϋπολ. 1.276.838 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014 – 2020 (Αυτό το πρόγραμμα έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για πέντε χρόνια).

5) Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών προϋπ. 300.000 € από το Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020.

6) Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο προϋπολ. 64.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

7) Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων και στο Εθνικό στάδιο προϋπολογισμού 70.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

8) Πρόγραμμα «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» προϋπολογισμού 4.700.000 €

9) Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια – 3FM (δηλ. παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Λύκειο Προβατά, προϋπολ. 396.840 € στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟ-ΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 – 2020.

10) «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή – Cultural Dipole» (Δηλ. δημιουργία πινακοθήκης) «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ» προϋπολογισμού 683.996 € στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.

11) «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών» προϋπολ. 420.900 € από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

12) «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων» με το ακρωνύμιο “Green Crew” προϋπολ. 129.628,30 € στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020.

13) «Προμήθεια  μηχανημάτων έργου του Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 235.000 € και συγκεκριμένα για την αγορά ενός σαρώθρου και ενός εκσκαφέα – φορτωτή από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

14) «Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή» προϋπολ. 495.146 € από το πρόγραμμα INTERREG IPA ΕΛΛΑΔΑ – FYROM 2014 -2020.

15) Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών σχολείων 9ο και 12ο προϋπολογισμού 998.000 €, από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

16) Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολ. 249.000 €.

17) Προμήθεια – εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου δημοτικού σταδίου Σερρών προϋπολ. 507.780 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

18) Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγίων Αναργύρων προϋπολ. 1.979.515,70 €, από το Υπουργείο Οικονομίας – Ανάπτυξης.

19) Επιχορήγηση παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΠΑΚΠΑ με 580.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.

20) Ολοκλήρωση κλειστού κολυμβητηρίου αθλητικού πάρκου Ομόνοιας προϋπολ. 5.580.000 € από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

21) Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών προϋπολ. 1.822.000 € από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματι-κότητα και Καινοτομία» Του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

22) Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στους οικισμούς Αγίου Ραφαήλ και Φλωρίνης Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 2.1652 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

23) Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολογισμού 767.400 € (Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε και έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης τον Αύγουστο 2019. Η νέα δημοτική αρχή είπε ότι αυτή θα επιλέξει τα έργα στα οποία θα διατεθούν τα χρήματα).

24) Κατασκευή νέου γηπέδου τένις προϋπολ. 70.000 € από το Υφυπουργείο Αθλητισμού.

Β) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 2014-2019 Η ΔΕΥΑΣ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΕΥΑΣ

1) Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και ειδικότερα α) εργασίες ενιαίας διαχείρισης εσωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά, Μονοκκλησιάς, Α. Καμήλας και Μητρούση Σερρών, προϋπολ.1.000.000 € (ανόρυξη γεώτρησης Μονοκκλησιάς) και β) κατασκευή νέων δεξαμενών και αγωγών νερού στο Δήμο Σερρών συνολικού προϋπολογισμού 1.456.532,53 € από ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

2) «Κατασκευή διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» προϋπολ. 5.885.000 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

3) «Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου Σερρών για διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού» για τις κοινότητες Προβατά, Μονοκκλησιά, Α. Καμήλα, Μητρούση, προϋπολ. 1.880.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.  (Κατασκευή δεξαμενής νερού στην Α. Καμήλα).

4) Εκπόνηση μελετών με τίτλο «Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑΣ» προϋπολ. 237.303,65 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

5) Ένταξη της ΔΕΥΑΣ στο πρόγραμμα Λειψυδρίας του Υπουργείου Εσωτερικών προϋπολ. 200.000 € για την ανόρυξη γεώτρησης στο Κωνσταντινάτο και επιπλέον γεώτρησης στην Αναγέννηση, όπως επίσης και ανακατασκευή σε τρεις υδατόπυργους και αντλιοστάσια στο Σκούταρι, Κωνσταντινάτο και Αναγέννηση.

6) «Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού υδραγωγείου και κατασκευής σταθμών τηλεελέγχου – χειρισμού στις κοινότητες του νέου διευρυμένου Δήμου Σερρών», προϋπολ. 2.591.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΜΟΔΗΜΟΣ.

7) «Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης ΔΕΥΑ Σερρών για: α) Αποχετευτικά δίκτυα για τη μέθοδο δικτύων κενού κοινότητας Κάτω Καμήλας προϋπολ. 2.880.000 €, β) Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού, αντλιοστασίου ακαθάρτων Νοσοκομείου και δικτύων ΑΠΧ στον οικισμό Αγ. Ιωάννης Σερρών, προϋπολ. 1.080.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

8) Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής της πόλης των Σερρών προϋπολ. 4.309.000 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

9) Μείωση ποσοστού μη ανταποδοτικού νερού και συσχέτιση δείκτη διαρροών υποδομών (ILI) με τοποθέτηση ηλεκτρονικών υδρομέτρων στη ΔΕΥΑΣ προϋπολογισμού 230.000 € (ΑΝΕΣΕΡ).

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΛΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 8 (ΟΚΤΩ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΕΥΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΛΟΓΟΥΣ

Α) Ο Δήμος Σερρών σε τέσσερα (4) προγράμματα του παρακάτω πίνακα με Α/Α: 1, Α/Α:2, Α/Α: 3 και Α/Α: 4 δεν κατέθεσε προτάσεις, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας των υπηρεσιών και αδυναμίας των να ανταποκριθούν στην προετοιμασία των προτάσεων αυτών. Συγκεκριμένα για τα προγράμματα με Α/Α: 1 και Α/Α: 2 αδυνατούσε η υπηρεσία να ανταποκριθεί και να καταθέσει προτάσεις, διότι ασχολούταν με το 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο της Σιγής. Επίσης στο πρόγραμμα με Α/Α: 4. Επιπλέον υπήρχαν χρονοβόρες διαδικασίες (τοπογραφικά κ.λπ.) και δεν προλάβανε οι υπηρεσίες να ετοιμαστούν.

Β) Ο Δήμος σ’ ένα πρόγραμμα αυτό του παρακάτω πίνακα με Α/Α:5, δεν κατέθεσε πρόταση διότι το πρόγραμμα αυτό απευθυνόταν σε αστέγους και ο Δήμος δεν έχει αστέγους και τις προϋποθέσεις που έθετε το πρόγραμμα.

Γ) Στο πρόγραμμα με Α/Α: 6 του πίνακα δεν κατατέθηκε πρόταση, διότι αυτά που περιελάμβανε το πρόγραμμα αυτό, θα γινότανε μέσω του προγράμματος της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) στο οποίο εγκρίθηκε ο Δήμος Σερρών.

Δ) Σε δύο προγράμματα με Α/Α: 7 και Α/Α: 8 του πίνακα δεν κατατέθηκαν προτάσεις, διότι τα προγράμματα αυτά δεν παρουσίαζαν ενδιαφέρον, και γιατί ήταν λίγα τα χρήματα που θα έπαιρνε ο Δήμος Σερρών από τα προγράμματα αυτά. Συγκεκριμένα ήταν το πρόγραμμα με Α/Α: 7 του πίνακα, για αδελφοποιήσεις πόλεων προϋπολογισμού 25.000 € και το πρόγραμμα με Α/Α: 8, για Δίκτυα πόλεων, συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά προϋπολογισμού 15.000 €.

Ε) Από τη ΔΕΥΑΣ δεν κατατέθηκε πρόταση στο πρόγραμμα με Α/Α: 9 του πίνακα, διότι το πρόγραμμα αυτό ήταν προορισμένο (δοσμένο) για 4 (τέσσερις) συγκεκριμένους Δήμους, όπως και έτσι έγινε.

Ζ) Σχετικά με το πρόγραμμα «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτιρίων του Δήμου» από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, υπενθυμίζεται ότι κατατέθηκε από το Δήμο Σερρών στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ πρόταση για την ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου Ομόνοιας, όμως μετά ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης είπε ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και υποβλήθηκε από το Δήμο πρόταση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η οποία και εγκρίθηκε και έτσι υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 5.580.000 € για την ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου της Ομόνοιας.

Ακολουθεί ο πίνακας με τα προγράμματα στα οποία δεν υπέβαλλαν προτάσεις Δήμος και ΔΕΥΑΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΔΕΥΑΣ

 • Άξονας προτεραιότητας 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση. Τίτλος: Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης (ΔΗΜΟΣ)
 • Άξονας προτεραιότητας 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση. Τίτλος: Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης (ΔΗΜΟΣ)
 • Ευρωπαϊκής πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (Urban Innovative Actions)
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Μέτρο: 4 Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού Υπομέτρο 3: Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας. Δράση 4: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (ΔΗΜΟΣ).
 • Άξονας προτεραιότητα 9 Β: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας ΕΚΤ. Τίτλος «Δομές Αστέγων» (ΔΗΜΟΣ)
 • Άξονας προτεραιότητας ΑΞΟ2 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών» Τίτλος: Ανάπτυξη / Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς (ΔΗΜΟΣ)
 • Πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες, 2014 – 2020 Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά Μέτρο: Αδελφοποιήσεις πόλεων (ΔΗΜΟΣ)
 • Πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες, 2014 – 2020 Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά μέτρο: Δίκτυα πόλεων (ΔΗΜΟΣ)
 • «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» (ΔΕΥΑΣ)

Έχοντας πάντα ως στόχο την προσέλκυση ξένων επισκεπτών για την τόνωση της τοπικής οικονομίας δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη λειτουργία του αυτοκινητοδρομίου, το οποίο βρίσκεται σε ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα την αύξηση επισκεπτών – φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Επίσης δημιουργήσαμε και προσθέσαμε 13 (δεκατρείς) νέους θεσμούς, πολιτιστικούς – αθλητικούς, οι οποίοι κάνουν ακόμη πιο ζωντανό το Δήμο και τονώνουν την τοπική οικονομία, ενώ παράλληλα ενισχύσαμε τους θεσμούς που βρήκαμε.

Με στόχο πάντα την ανάδειξη και προβολή των τουριστικών προορισμών, των τοπικών προϊόντων και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας για την προσέλκυση επισκεπτών – τουριστών, ο Δήμος Σερρών συμμετείχε σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού του εσωτερικού και του εξωτερικού (όπως Σόφια, Βελιγράδι, Βαρσοβία, Βερολίνο, Μόσχα, Κύπρος κ.λπ.), όπως επίσης συμμετείχε στο Δίκτυο Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων και στην Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών πόλεων.

Ένας ακόμη τρόπος για να βοηθήσει ένας Δήμος στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στην ανάπτυξη είναι η υλοποίηση έργων και δράσεων που αναβαθμίζουν αισθητικά και λειτουργικά το Δήμο και τον κάνουν πιο ελκυστικό στους ξένους επισκέπτες.

Τέτοια έργα είναι οι αναπλάσεις, πάρκιν κ.λπ. Οι αναπλάσεις της οδού Κ. Καραμανλή (πρώην Μεραρχίας), οι βιοκλιματικές αναπλάσεις, η ανάπλαση της οδού Δορυλαίου στο κεντρικό πάρκο, το υπόγειο πάρκιν πίσω από το Διοικητήριο, είναι κάποια από τα έργα που έχουν αλλάξει την εικόνα του κέντρου της πόλης και βοήθησαν στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του Δήμου Σερρών.

Επίσης ένα ακόμη έργο που θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι το έργο «ανοιχτό κέντρο εμπορίου πόλης Σερρών» που εξασφάλισε ο Δήμος κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας 2014 – 2019.

Με το έργο αυτό επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στο εμπορικό κέντρο της πόλης μας, η οποία διαθέτει σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δύναμη. Μέσα από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο υποδομών δημόσιου χώρου, όσο και στον ιδιωτικό χώρο, θα αναβαθμιστεί η λειτουργικότητα και η αισθητική της περιοχής παρέμβασης και θα τονωθεί η οικονομική δραστηριότητας με υιοθέτηση και χρήση και άλλων εφαρμογών έξυπνης πόλης.

 


 

5η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η κοινωνική πολιτική ήταν η πέμπτη προτεραιότητά μας και είχαμε δεσμευτεί τη συνέχιση των δράσεων που ξεκινήσαμε στην δημαρχιακή θητεία 2011-2014, την επέκτασή τους μέσω της ένταξής τους σε νέα προγράμματα και την πρόσθεση νέων δράσεων, κάτι το οποίο κάναμε πράξη.

Μέσα στο έτος 2018 λειτούργησαν με μεγάλη επιτυχία

Κατά το έτος 2018 λειτούργησε το δίκτυο του φυσικού αερίου το οποίο συνδέθηκε με το Ειδικό Σχολείο, με χρηματοδότηση 83.000 € από το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Επίσης το ίδιο έτος λειτούργησε η θέρμανση της πισίνας του Ειδικού Σχολείου με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου, μετά την εγκατάσταση υβριδικού συστήματος και τοποθέτηση καλύμματος στην πισίνα για να διατηρείται το νερό ζεστό. Η χρηματοδότηση αυτού του έργου 50.000 € εξασφαλίστηκε και πάλι από το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης στο οποίο Υπουργός ήταν η κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά την οποία και πάλι ευχαριστούμε.

Συνέχισε να λειτουργεί και κατά το έτος 2018 με μεγάλη επιτυχία το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στο κτίριο του πρώην Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΚΕΔΗΣ στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, το οποίο ανακαινίσαμε και έγινε ένα σύγχρονο κτίριο με όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα όπως κάθε χρόνο και το έτος 2018 ο Δήμος Σερρών διέθεσε 367 διατακτικές για την αγορά τροφίμων σε ισάριθμες οικογένειες απόρων δημοτών.

Τέλος ο Δήμος Σερρών μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΚΕΔΗΣ) συνεχίζει την παροχή υπηρεσιών του ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Βοήθεια στο σπίτι, όπως άλλωστε είχαμε δεσμευτεί.

Αξίζει να τονισθεί ότι ο Δήμος Σερρών στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής διέθεσε από το 2011 μέχρι τέλους του 2018, για την ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας και των ευπαθών ομάδων το ποσό των 3.300.000 € κυρίως μέσω προγραμμάτων.

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι δράσεις και τα ποσά των 3.300.000 ευρώ.

Κοινωνική πολιτική

Κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής μας θητείας ο Δήμος Σερρών διέθεσε στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής 3.300.000 ευρώ για την ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας και των ευπαθών ομάδων.

Συγκεκριμένα διατέθηκαν:

α) Από ίδια έσοδα του Δήμου για τα Χριστούγεννα και το Πάσχα 400.000 ευρώ υπό μορφή επιταγών (ή διατακτικών).

β) Μέσω προγραμμάτων 2.905.000 ευρώ:

 • κοινωνική κουζίνα, κοινωνικό φαρμακείο, δημοτικός λαχανόκηπος: 1.140.000ευρώ
 • Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας: 560.000 ευρώ
 • Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 200.000 ευρώ
 • Προμήθεια ειδικού αυτοκινήτου για μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα: 72.000 ευρώ
 • Αγορά δύο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ύψους 10.000 ευρώ από ΚΕΔΗΣ για κάλυψη αναγκών των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι για τις Κοινότητες Πρόβατα και Σκουτάρι.
 • Εξοπλισμός στα ειδικά σχολεία και τμήματα: 360.000 ευρώ
 • Δημιουργία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ από την ΚΕΔΗΣ στο αθλητικό κέντρο Ομόνοιας, προϋπολογισμού 32.500 ευρώ.
 • Ίδρυση έξι νέων ΚΔΑΠ από την ΚΕΔΗΣ ύψους 25.000 ευρώ σε δημοτικά σχολεία της πόλης (έκδοση αδειών, υποδομές, εξοπλισμός).
 • Πρόγραμμα αστέγων: 103.000 ευρώ
 • Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ:340.000 ευρώ
 • Θέρμανση πισίνας Ειδικού Σχολείου: 50.000 ευρώ
 • Σύνδεση Ειδικού Σχολείου με φυσικό αέριο: 80.000

ΣΥΝΟΛΟ: 3.305.000 €                                             

6η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η οικονομική κατάσταση του Δήμου ήταν η έκτη προτεραιότητά μας και είχαμε δεσμευτεί την εξόφληση των χρεών του Δήμου (17 εκ. €) και τη δυνατότητα να αποπληρώνει ο Δήμος τα χρέη του προς την αγορά το αργότερο μέσα σε έξι μήνες, κάτι το οποίο πετύχαμε.

Συνεχίσαμε την οικονομική μας πολιτική με άξονες:

 • τη συμπίεση του κόστους των υπηρεσιών
 • τον περιορισμό των δαπανών
 • την προσαρμογή των εξόδων στους ρυθμούς αύξησης των εσόδων, αλλά και
 • την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου,

θέτοντας προσεχώς ως στόχο τη δημιουργία αποθεματικού ταμείου στο Δήμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια του νοικοκυρέματος και της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σερρών η δημοτική αρχή έπραξε τα εξής:

 • Απάλλαξε το Δήμο από ενοίκια ύψους 100.000 € το χρόνο μεταφέροντας από τα κτίρια ιδιωτών όπου στεγάζονταν υπηρεσίες του Δήμου, σε δημοτικά κτίρια.
 • Μείωσε τις λειτουργικές δαπάνες ακινήτων του Δήμου, υλοποιώντας παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, στο 5ο και 20ο Δημοτικά Σχολεία, στο Δημαρχείο, κολυμβητήριο, κλειστό γυμναστήριο και τοποθέτησε φωτοβολταϊκά σε 32 (τριάντα δύο) σχολεία.
 • Εκμίσθωσε 1800 στρέμματα δημοτικών εκτάσεων και συνέχισε τη διαδικασία εκμίσθωσης και άλλων στρεμμάτων.
 • Κατέγραψε και αποτύπωσε όλη την ακίνητη περιουσία του Δήμου.
 • Προέβη σε διοικητική αποβολή καταπατητών από δημοτικές εκτάσεις συνολικού εμβαδού 990 στρεμμάτων.
 • Ανέθεσε στο ΤΕΙ Σερρών την κατάθεση προτάσεων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σερρών.
 • Εγκατέστησε ειδική εφαρμογή γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), με σκοπό αφενός την ταχύτερη και σύγχρονη λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών και αφετέρου την ασφαλέστερη συλλογή, επεξεργασία, εντοπισμό και διαχείριση των δημοτικών ακινήτων, όπου σκοπός είναι μελλοντικά να προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρόσβασης και θέασης σε ψηφιακό περιβάλλον των δεδομένων σε κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω internet.

Η δημοτική μας αρχή επίσης στα πλαίσια του νοικοκυρέματος και της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου ανακαίνισε και αξιοποίησε τα εξής κτίρια που κατέρρεαν:

 • Ξενώνες Χρυσοπηγής. Τον Νοέμβριο του 2018 ξεκίνησαν οι εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δημοτικών ξενώνων Χρυσοπηγής, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές μεταφορών περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020» προϋπολογισμού 300.000 € (το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί).

 • Το κληροδότημα Αποστολίδη. Μέσα στο έτος 2018 ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου της πλήρους ανακαίνισης του κληροδοτήματος Αποστολίδη επί της οδού Μεραρχίας προϋπολ. 170.000 €. Το κληροδότημα Αποστολίδη είναι μία παλιά διώροφη εγκαταλελειμμένη οικία η οποία αποτελείται από τέσσερα (4) διαμερίσματα εμβαδού 200 τ.μ. (100 μ2 ανά όροφο).

Υπενθυμίζουμε επίσης κτίρια που κατέρρεαν και τα ανακαινίσαμε:

Τα έσοδα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, στο τέλος του 2011 ήταν 195.000 €, ενώ στο τέλος του 2018 ήταν 330.000 €.

 7η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Στην έβδομη προτεραιότητά μας είχαμε δεσμευτεί για τη διεκδίκηση και υλοποίηση μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έργων, αναπλάσεων, πλατειών, διαμορφώσεων κοινοχρήστων χώρων, αναβαθμίσεων παιδικών χαρών κ.λπ.

Είχαμε δεσμευτεί για την υλοποίηση τέτοιων έργων κυρίως μέσω προγραμμάτων, διότι με χρήματα τη ΣΑΤΑ μετά τη μείωσή της κατά 65% είναι πολύ δύσκολο να γίνουν τέτοια έργα.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018:

 

Δύο λόγια θέλω να πω σχετικά με την μικροπολιτική που γίνεται, ότι δήθεν έργα γίνονταν στη θητεία μας, μόνο στην πόλη και όχι στα χωριά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, η δίκαιη κατανομή της ΣΑΤΑ από τη δημοτική μας αρχή σε όλες τις δημοτικές ενότητες και τα χωριά, ανάλογα με τον πληθυσμό που έχουν. Επίσης εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων και υλοποιούνται έργα σε όποια χωριά έχουν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους σε προγράμματα.

Να υπογραμμίσουμε ότι τα χρήματα που διατέθηκαν στα χωριά για την υλοποίηση έργων από το Δήμο και τη ΔΕΥΑΣ μέσω προγραμμάτων και της ΣΑΤΑ κατά τη διάρκεια της θητείας μας, είναι συνολικού ύψος 28.849.000 €.

Παραθέτω τα ποσά των χρημάτων που διατέθηκαν για έργα ξεχωριστά από το Δήμο και από τη ΔΕΥΑΣ στα χωριά του Δήμου Σερρών και τις πηγές χρηματοδότησης των έργων, κατά τη διάρκεια των δημαρχιακών θητειών από 2011 έως 2019.

ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΧΙΟΝΟΧΩΡΙ:      443.000€- έργο αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων

                             στο Χιονοχώρι από τοπικό πρόγραμμα LEADER

Ν. Σερρών

ΟΡΕΙΝΗ:       250.000 € - έργο αναπλάσεων από LEADER

ΣΚΟΥΤΑΡΙ: 200.000 € -διαμόρφωση πλατείας από πράσινο ταμείο

Κ. ΚΑΜΗΛΑ: 200.000 € - διαμόρφωση πλατείας από πράσινο ταμείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ-   

Α. ΒΡΟΝΤΟΥ-   Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Προϋπολ. 250.000 € ΠΡΟΒΑΤΑΣ:            από ΕΠΕΕΡΑΑ στα χωριά αυτά

ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ: Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο

                                      Λύκειο Προβατά προϋπολ. 400.000 € από το

                                      πρόγραμμα INTEREG ΕΛΛΑΔΑ – FYROM

ΧΙΟΝΟΧΩΡΙ: Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των

Βλάχων στις περιοχές των Σερρών (Χιονοχώρι) και Konce προϋπολ. 223.700 € από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – FYROM

ΜΟΝΑΔΑ              Μικρή πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοαερίου

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ        από την οποία θα παράγεται ηλεκτρική

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ           ενέργεια, προϋπολ. 495.000 € από το πρόγραμμα

ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ:  INTEREG ΕΛΛΑΔΑ – FYROM

ΣΑΤΑ  ΧΩΡΙΩΝ:    2.500.000 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ:                                    4.961.000 €

ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΑΠΟ ΔΕΥΑΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

ΣΚΟΥΤΑΡΙ         Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Σκουτάρεως

ΜΗΤΡΟΥΣΗ:      - Μητρούση προϋπολ. 11.000.000 € από το

                           Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και

                          Αειφόρος Ανάπτυξη πρόσκληση 2.9

ΜΗΤΡΟΥΣΗ-ΠΡΟΒΑΤΑ:     Δώσαμε οριστική λύση στο πρόβλημα

ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ-                 της ποιότητας και ποσότητας νερού

Α. ΚΑΜΗΛΑ                         στις Κοινότητες Μητρούση,

(Ανόρυξη γεώτρησης              Προβατά, Μονοκκλησιάς,

στη Μονοκκλησιά)                 Α. Καμήλας με το έργο «Εργασίες

                                                ενιαίας διαχείρισης των εξωτερικών

                                                υδραγωγείων των Κοινοτήτων

                                                Μητρούση – Α. Καμήλας –

                                                Μονοκκλησιά – Προβατά»

                                                Προϋπολογισμού 1.700.000 € από το

                                                Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

                                                Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

ΧΙΟΝΟΧΩΡΙ:      Κατασκευή εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου

                             ύδρευσης στο Χιονοχώρι προϋπολ. 1.400.000 €

                             από το πρόγραμμα INTEREG ΙΙΙ

ΟΙΝΟΥΣΑ: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Οινούσα

                             Προϋπολογισμού 2.300.000 €

ΜΗΤΡΟΥΣΗ:      Διυλιστήριο νερού στο Μητρούση

προϋπολογισμού 400.000 €

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ     Ένταξη της ΔΕΥΑΣ στο πρόγραμμα

- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ         Λειψυδρία του ΥΠΕΣ 200.000 €

- ΣΚΟΥΤΑΡΙ:               για την ανόρυξη γεώτρησης στο Κων/το και

                                      επιπλέον γεώτρησης στην Αναγέννηση,

όπως επίσης και ανακατασκευή σε τρεις

υδατόπυργους και αντλιοστάσια στο

Σκούταρι, Κων/το, Αναγέννηση.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ              Εργασίες αναβάθμισης εξωτερικού

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ          υδραγωγείου και κατασκευής σταθμών

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:       τηλε-ελέγχου – τηλεχειρισμού στις

                                      κοινότητες του νέου διευρυμένου Δήμου

                                      Σερρών προϋπολγ. 2.591.000 € από το

                                      Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ:       Ολοκλήρωση υποδομών αποχέτευσης

                                      ΔΕΥΑΣ για αποχετευτικά δίκτυα με τη

μέθοδο δικτύων κενού κοινότητας Κάτω

Καμήλας προϋπολογ. 2.880.000 € από το

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

ΑΔΕΛΦΙΚΟ -               Εκπόνηση μελετών με τίτλο «Βελτίωση

ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ -          της διαχείρισης των υδατικών πόρων

ΚΟΥΜΑΡΙΑ:                και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑΣ  προϋπολ.

                                      237.000 € στο επιχειρησιακό πρόγραμμα

                                      Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

                                      (Σύνταξη μελέτης για τη βελτίωση των

εξωτερικών υδραγωγείων Αδελφικού,

Κουβουκλίου, Κουμαριάς)

Α. ΚΑΜΗΛΑ                «Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης

ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ         και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου

ΠΡΟΒΑΤΑΣ                  Σερρών για διασφάλιση της ποιότητας και

ΜΗΤΡΟΥΣΗ:               ποσότητας πόσιμου νερού» για τις

κοινότητες Προβατά, Μονοκκλησιά,

Α. Καμήλα, Μητρούση προϋπ.1.880.000 €

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας (2014-2020)

(Κατασκευή κεντρικής δεξαμενής νερού στην Α.Καμήλα χωρητικότητας 2.000 κ.μ. νερού, η οποία θα λειτουργεί επικουρικά προς τα υδραγωγεία του Προβατά, της Μονοκκλησιάς, της Α. Καμήλας και του Μητρούση).

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ              24.588.000 €

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

                    

Γενικο συνολο χρηματων ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ από ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΔΕΥΑΣ (2011 – 2019):

Από ΔΗΜΟ:                            4.961.000 €

από δευασ:                        24.588.000 €

γενικο συνολο:               29.549.000 €

          Όμως δεν είναι μόνον τα διάφορα έργα που υλοποιούνται σε χωριά του Δήμου, αλλά και όποιες υπηρεσίες παρέχει ο Δήμος στην πόλη, τις ίδιες υπηρεσίες παρέχει και σε όλα τα χωριά, όπως αποκομιδή απορριμμάτων, συντήρηση πρασίνου, αγροτική οδοποιία, συντήρηση σχολείων, παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ κ.λπ.

Επίσης τα κοινωνικά τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ και των τελών καθαριότητας απευθύνονται και στην πόλη και στα χωριά. Η κοινωνική πολιτική του Δήμου είναι και για την πόλη και για τα χωριά, όπως π.χ. Το κοινωνικό φαρμακείο, η κοινωνική κουζίνα, το κοινωνικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το αυτοκίνητο για τα άτομα με κινητικά προβλήματα ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, ο εξοπλισμός του ειδικού σχολείου, το κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας κ.λ.π.

Υπάρχει μια παραφιλολογία, ότι δήθεν τίποτε δεν γίνεται στα χωριά, ότι τα χωριά είναι εγκαταλελειμμένα κ.λπ.

Πρώτα θέλω να ξεκαθαρίσω και να πω ότι όποια έργα γίνονται, γίνονται μέσω μόνον προγραμμάτων και από τα ελάχιστα χρήματα της ΣΑΤΑ. Τονίζω ότι είναι ελάχιστα τα χρήματα της ΣΑΤΑ, διότι τα χρήματα που έπαιρνε ο Δήμος Σερρών από τη ΣΑΤΑ κάθε χρόνο πριν γίνει ο Καλλικράτης ήταν 2.200.000ευρώ. Μετά τον “Καλλικράτη” όπου ο Δήμος Σερρών έγινε ο μισός νομός, τα χρήματα που παίρνει από τη ΣΑΤΑ είναι 1.000.000 ευρώ. Με αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ πρέπει να κάνουμε ασφαλτοστρώσεις σε όλο το Δήμο, αγροτική οδοποιία σε όλο το Δήμο, παιδικές χαρές σε όλο το Δήμο κ.λπ. Αν πιστεύει κανείς ότι με το 1 εκατομμύριο ευρώ μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις ανάγκες του Δήμου, ας κάνει μια πρόταση που να καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες.

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τη ΣΑΤΑ τη κατανέμουμε στα χωριά με πολύ δίκαιο τρόπο, βάσει του πληθυσμού που έχουν.

Έργα από προγράμματα δεν μπορεί να γίνουν ούτε σε όλες τις γειτονιές της πόλης, ούτε σε όλα τα χωριά. Όταν γίνεται ένα έργο μέσω προγράμματος σε μια περιοχή του Δήμου, δεν είναι δυνατόν να γίνεται με “καρμπόν” το έργο αυτό σε όλες τις περιοχές. Είναι επόμενο ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν έργα σε όλες τις γειτονιές της πόλης και σε όλα τα χωριά. Υπάρχουν και πολλές γειτονιές της πόλης με πολύ μεγαλύτερους πληθυσμούς από πολλά χωριά που δεν γίνονται έργα μέσω προγραμμάτων.

Έργα από προγράμματα γίνονται σε περιοχές του Δήμου, σε χωριά ή στην πόλη, αν οι περιοχές αυτές έχουν τις προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραμμα.

Να πω ένα παράδειγμα. Το πρόγραμμα των βιοκλιματικών αναπλάσεων απευθύνονται σε περιοχές που έχει πολύ μπετόν, πολλές πολυκατοικίες, σε περιοχές που δεν υπάρχουν δένδρα και πράσινο, που είναι υποβαθμισμένες και το καλοκαίρι με τη ζέστη οι άνθρωποι που κατοικούν σε τέτοιες περιοχές ζούνε σε μία κόλαση. Το έργο αυτό έχει στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής. Τέτοια περιοχή στο Δήμο Σερρών δεν ήταν ούτε οι συνοικίες ούτε τα χωριά. Τέτοια περιοχή ήταν η περιοχή γύρω από την πλατεία Εμπορίου, εκεί όπου έγινε το έργο των βιοκλιματικών αναπλάσεων.

8η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη ήταν η όγδοη προτεραιότητά μας.

Όπως έχουμε ήδη διατυπώσει στην προτεραιότητά μας αυτή, διεκδικούμε κυρίως μέσω προγραμμάτων τη βελτίωση και ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακής σύγκλησης του Δήμου, την καλύτερη διαχείριση των θεμάτων του Δήμου στους διάφορους τομείς (όπως υποδομές, μεταφορές, ενέργεια κ.λπ.), με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Με αυτόν τον στόχο εξασφαλίσαμε, κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής μας θητείας, κυρίως μέσω προγραμμάτων χρηματοδοτήσεις για 31 (τριάντα ένα) δράσεις και έργα «έξυπνης πόλης». Από αυτές τις 31 (τριάντα ένα) δράσεις και έργα «έξυπνης πόλης», έχουμε ήδη υλοποιήσει στη θητεία μας 17 (δεκαεπτά), ενώ για άλλες 14 (δεκατέσσερις) δράσεις και έργα «έξυπνης πόλης» έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων, είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν στην τρέχουσα δημαρχιακή θητεία 2019-2023.

Συγκεκριμένα:

Οι 17 (δεκαεπτά) δράσεις και έργα «έξυπνης πόλης» που υλοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας είναι οι εξής:

 • Δημιουργία ηλεκτρονικής αποθήκης, με αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών δαπανών των συνεργείων και υπηρεσιών του Δήμου.
 • Ο Δήμος Σερρών τοποθέτησε στις στέγες 32 (τριάντα δύο) σχολείων φωτοβολταϊκά, με στόχο τη μείωση δαπανών ηλεκτροφωτισμού.
 • Ο Δήμος Σερρών με την ένταξή του σε πρόγραμμα, μείωσε τις δαπάνες καυσίμων των απορριμματοφόρων και των άλλων δημοτικών οχημάτων, μέσω ενός συστήματος που τοποθέτησε στα ρεζερβουάρ των ως άνω οχημάτων.
 • Υλοποιήσαμε και θέσαμε σε λειτουργία τη δυνατότητα της απευθείας (on-line) παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου μέσω της ιστοσελίδας.
 • Χορηγήθηκε ψηφιακή υπογραφή στους υπόχρεους χρήσης αυτής.
 • Υλοποιήσαμε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 5ο και 20ο Δημοτικά Σχολεία.
 • Υλοποιήσαμε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημαρχείο, στο κολυμβητήριο και στο κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων.
 • Συνδέσαμε με φυσικό αέριο το κολυμβητήριο και το κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων.
 • Ο Δήμος Σερρών, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προμηθεύτηκε τέσσαρα ηλεκτροκίνητα 100% τετράκυκλα οχήματα.
 • Ο Δήμος Σερρών, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λειτουργεί την «ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων» με στόχο την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων εσωτερικά του Δήμου μεταξύ των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών σε χαρτί, τόνερ κ.λπ.
 • Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λειτουργεί το «σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης – ενημέρωσης επιχειρήσεων». Με αυτό το σύστημα θα μπαίνει ο επιχειρηματίας στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα εξυπηρετείται με την ενημέρωση που θα έχει για διάφορα θέματα που τον ενδιαφέρον. Π.χ. ένας επιχειρηματίας θέλει να ανοίξει ένα κατάστημα, θα μπαίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα ενημερώνεται για όλα τα έγγραφα που χρειάζονται για να ανοίξει το κατάστημα.
 • Ο Δήμος Σερρών λειτουργεί τις «ηλεκτρονικές πληρωμές». Αυτή η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον δημότη να ενημερωθεί και να πληρώσει τις οφειλές του προς το Δήμο, χωρίς να προσέλθει στο ταμείο, εύκολα και με ασφάλεια, με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών στο taxis.
 • Λειτουργεί στο Δήμο Σερρών το «κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα» που στοχεύει στη στήριξη πολιτών και ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων (ασθενείς, ηλικιωμένοι, μοναχικά άτομα, ΑΜΕΑ κ.λπ.)
 • Υλοποιήσαμε τις βιοκλιματικές αναπλάσεις.
 • Σε συνεργασία με την ΟΤΕ Α.Ε. και την κοινωνία της πληροφορίας συνδέσαμε σχεδόν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών του Δήμου στα πλαίσια του έργου «Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων με Εθνικά Δίκτυα», με αποτέλεσμα τη διασύνδεση υπηρεσιών μεταξύ τους και την παροχή σε αυτές υψηλών ταχυτήτων επικοινωνίας, με το διαδίκτυο και κατ’ επέκταση την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους δημότες.
 • Εντάξαμε το Δήμο Σερρών στο δίκτυο των «πόλεων που μαθαίνουν» μέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε φορείς της εκπαίδευσης της πόλης μας όπως Α.Π.Θ. – ΤΕΙ – Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση να έχουν άμεση συνεργασία με αντίστοιχους φορείς άλλων πόλων σε όλη την υφήλιο στα προγράμματα ERASMUS αλλά και σε διάφορες δράσεις στα πεδία εφαρμογής της επιστήμης της πληροφορικής.
 • Την ηλεκτρονική εφαρμογή Click n Spot έχει εντάξει στις υπηρεσίες του ο Δήμος Σερρών στο πλαίσιο της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του, αλλά έχοντας ως γνώμονα την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών. Πρόκειται για μια εφαρμογή κινητού, η οποία είναι «εργαλείο» στα χέρια κάθε ενεργού πολίτη που θέλει μια όμορφη και λειτουργική πόλη.

Οι 14 (δεκατέσσερις) δράσεις και έργα «έξυπνης πόλης» για τα οποία εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις στη θητείας μας (2011-2019) μέσω προγραμμάτων και είναι τώρα σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθούν στην τρέχουσα δημαρχιακή θητεία 2019-2013 είναι οι εξής:

 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά σχολεία 12ο και 9ο.
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Λύκειο Προβατά.
 • Ενεργειακή αναβάθμισης κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Α. Αναργύρων.
 • Ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα INTEREG για τη δημιουργία στον Ελαιώνα «μικρής πιλοτικής μονάδας βιοαερίου». Ως πρώτη θα χρησιμοποιηθούν τα αγροκτηνοτροφικά απόβλητα του Ελαιώνα (κλαδιά δέντρων και κοπριά ζώων) και τα απόβλητα του δημοτικού σφαγείου του Δήμου Εμμ. Παππά. Η αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από το βιοαέριο θα καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες της περιοχής.
 • Για την καλύτερη οργάνωση των μετακινήσεων των κατοίκων αλλά και τη μεταφορά και διακίνηση των εμπορευμάτων, ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».
 • Επίσης ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την «αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑμΕΑ».
 • Ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε σε πρόγραμμα για να υλοποιήσει τα «γεωγραφικά δεδομένα του Δήμου Σερρών». Τα γεωγραφικά δεδομένα αξιοποιούνται από σημαντικές ομάδες πολιτών (ενδεικτικά: μηχανικοί και φορείς που υλοποιούν τεχνικά έργα στην πόλη) προκειμένου να εντοπίσουν την ακριβή θέση στο χάρτη πόρων του Δήμου (π.χ. φωτιστικά σώματα, όδευση οπτικών ινών).
 • «Σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα» μέσω του προγράμματος «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών».
 • «Σύστημα τηλεελέγχου – τηλεδιαχείρισης ενέργειας». Με το σύστημα αυτό θα είναι δυνατή η από μακριά διαχείριση όλων των φωτιστικών της περιοχής και γιατί όχι όλης της πόλης. Από το πρόγραμμα «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών».
 • «Υπόγειοι κάδοι» (στην οδό Θεσσαλονίκης) μέσω του προγράμματος «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών».
 • «Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών συνθηκών δηλ. ρύπους, υγρασία κ.λπ.» μέσω του προγράμματος «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών».
 • Τοποθέτηση «15 (δεκαπέντε) σημείων ασύρματης πρόσβασης WiFi», μέσω του προγράμματος «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών».
 • Ο Δήμος Σερρών με την πρόταση «Ενέργειες προσέλκυσης Επισκεπτών» εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, για την υλοποίηση δράσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του τουριστικού ρεύματος της περιοχής.
 • Επίσης ο Δήμος Σερρών με την πρόταση «Εφαρμογές και Σήμανση για τουριστικούς προορισμούς και Μνημεία» εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών στους διάφορους τουριστικούς προορισμούς και μνημεία.

Στο πλαίσιο της καλύτερης αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, το γραφείο καθημερινότητας του πολίτη με το ειδικό συνεργείο που δημιουργήσαμε και το οποίο αποτελείται από διάφορους τεχνίτες, όπως μαραγκός, βαφέας, σιδεράς κ.λπ. διεκπεραίωσε πάνω από 5.000 (πέντε χιλιάδες) αιτήματα δημοτών.

Το έτος 2018 προμηθευτήκαμε πέντε ημιφορτηγά διπλοκάμπινα προϋπολογισμού 165.000 €, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, με στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στον πολίτη.

Για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών ανακαινίσαμε το κτίριο του Δημαρχείου. Μετά την πρώτη φάση ανακαίνισης του Δημαρχείου Σερρών (είσοδος Δημαρχείου, πρώην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου),

το 2018 διατέθηκαν κι άλλα 440.000 € για τη β΄ φάση ανακαίνισης του Δημαρχείου,

όπως επίσης και για την ανακαίνιση των πρώην Δημαρχείων Σκουτάρεως, Λευκώνος και των κτιρίων των κοινοτήτων Βαμβακούσσης, Κ. Καμήλας, Κουβουκλίου.

Επίσης τοποθετήθηκαν 9 (εννέα) κλιματιστικά συνολικά στις κοινότητες Α. Καμήλα και Κωνσταντινάτου από δωρεά του ΤΑΠ.

 
9η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Πολιτισμός – Αθλητισμός ήταν η ένατη προτεραιότητά μας.

Σύμφωνα με την προτεραιότητά μας αυτή δεσμευτήκαμε για τη συνέχιση και ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται σε όλο το Δήμο Σερρών και για την καθιέρωση νέων θεσμών.

Πράγματι όσες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνταν πριν από το 2011, συνεχίσαμε να τις υλοποιούμε όπως

Αστροβραδιά,

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου,

Πανελλήνια χορευτική συνάντηση,

Πανεπιστημιάδα κ.λπ.

και προσθέσαμε νέους πολιτιστικούς και αθλητισμούς θεσμούς.

Δημιουργήσαμε 13 (δεκατρείς) νέους πολιτιστικούς και αθλητικούς θεσμούς, τους εξής:

Ecofestival,

Πανελλήνιο χριστουγεννιάτικο τουρνουά μπάσκετ (U16),

Πανελλήνιο πρωτάθλημα πάλης,

Παγκόσμιο πρωτάθλημα πολεμικών τεχνών,

Φωτεινές μέρες,

Bougatsa days,

Φεστιβάλ μουσικών του κόσμου,

Μαθητικό Μουσικό Φεστιβάλ,

τα μουσικά σύνολα της ΚΕΔΗΣ με την παιδική νεανική χορωδία (και τη φιλαρμονική),

η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Στολίζω την πόλη μου»,

Πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας Βορείου Ελλάδος,

Φεστιβάλ χορωδιών θρησκευτικής μουσικής,

Πολιτεία των Ευχών.

Δύο λόγια θα ήθελα να πω σχετικά με την Πολιτεία των Ευχών. Η φιλοσοφία μας για την Πολιτεία των Ευχών ήταν και είναι η δημιουργία και ολοκλήρωση ενός πλήρους χριστουγεννιάτικου χωριού στο κεντρικό πάρκο, το οποίο θα συνδέεται με την πλατεία Ελευθερίας μέσω του πεζοδρόμου της οδού Κων/νου Καραμανλή (πρώην Μεραρχίας) με παράλληλες εκδηλώσεις. Στόχος μας είναι αυτό το χριστουγεννιάτικο χωριό να αποτελεί τουριστικό χριστουγεννιάτικο προορισμό, κάτι που ασφαλώς θα ενισχύσει την τοπική οικονομία. Ξεκινήσαμε τη δημιουργία αυτού του χριστουγεννιάτικου χωριού το έτος 2013 εν μέσω πτώχευσης του ελληνικού κράτους, με μηδέν χρήματα την πρώτη χρονιά, και κάθε χρόνο ενισχύαμε το θεσμό αυτό της Πολιτείας των Ευχών. Το έτος 2018 ενισχύσαμε και τις παράλληλες εκδηλώσεις στην πλατεία Ελευθερίας και στον πεζόδρομο της οδού Κων/νου Καραμανλή (πρώην Μεραρχίας), ενώ ενισχύσαμε και τον χριστουγεννιάτικο φωτισμό στο κέντρο της πόλης. Για την Πολιτεία των Ευχών από το 2013 έως και το 2018 διατέθηκαν λιγότερα από 450.000 €, σύμφωνα με το έγγραφο της διευθύντριας της ΚΕΔΗΣ με αριθμ. πρωτ. 3393/17-12-2019. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί.

Το έτος 2018 ξεκίνησαν οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου «Πινακοθήκη Κων/νος Ξενάκης» προϋπολ. 800.000 € στο πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το έργο αυτό ο Δήμος Σερρών κέρδισε το δεύτερο βραβείο στην εκδήλωση για το «Βιώσιμο πολιτιστικό – τουριστικό προορισμό» στην Πάφο της Κύπρου στις 25 Οκτωβρίου 2018.

Το έτος 2018 αποφασίσαμε επίσης τη συνέχιση των εργασιών ολοκλήρωσης των ημιτελών πολιτιστικών κέντρων Κάτω Μητρουσίου και Μονοκκλησιάς. Κάθε έτος από το 2016 διαθέτουμε κάποια ποσά από τη ΣΑΤΑ, με στόχο την ολοκλήρωση των ημιτελών αυτών πολιτιστικών κέντρων.

Το έτος 2018 εντάχθηκε στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ η πρόταση που καταθέσαμε για την «ανακαίνιση του Κέντρου Νεότητας Άνω Μητρούση».

Για τον αθλητικό τομέα έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

Μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια του κολυμβητηρίου και του κλειστού γυμναστηρίου και τη σύνδεσή τους με φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στα δύο αυτά κτίρια, μετά την ανακαίνιση και αναβάθμιση των δύο υπαίθριων μπάσκετ στην κοιλάδα Αγίων Αναργύρων και στο αθλητικό πάρκο Ομόνοιας

και των γηπέδων τένις της κοιλάδας Αγίων Αναργύρων.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στατικής επάρκειας στο νότιο πέταλο του δημοτικού γηπέδου,

το έτος 2018 ξεκίνησε ο Δήμος τις διαδικασίες για την κατασκευή νέου γηπέδου τένις προϋπολ.70.000 € στην κοιλάδα Αγ. Αναργύρων.

Επίσης το έτος 2018 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο, στο κλειστό γυμναστήριο και στο Δημοτικό Στάδιο συνολικού προϋπολογισμού 140.000 €.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την προμήθεια – εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών προϋπολογισμού 507.000 €.

Το έτος 2018 καταθέσαμε προτάσεις για: α) ενεργειακή αναβάθμιση στο εν ενεργεία κλειστό κολυμβητήριο προϋπολ. 2 εκ. € και β) για την ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου Ομόνοιας προϋπολογισμού 5.580.000 €,

οι οποίες όπως γνωρίζετε εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας – Ανάπτυξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

10η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Στη δέκατη προτεραιότητα περιλαμβάνεται η Καθαριότητα – Διαχείριση Απορριμμάτων.

Στην προτεραιότητά μας αυτή διατυπώσαμε ότι για τη νέα δημοτική περίοδο 2014-2019 δίνουμε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στο πρόγραμμα ανακύκλωσης και της διαχείρισης των απορριμμάτων, με την προμήθεια και άλλων κάδων ανακύκλωσης, κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων, προμήθεια απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου.

Ο Δήμος Σερρών και κατά το έτος 2018 συνέχισε για τέταρτη χρονιά την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος με την τοποθέτηση κι άλλων 450 μικρών κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων σε περιοχές του Δήμου.

Συνολικά τοποθέτησε 2.570 μικρούς κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων σε 8 γειτονιές της πόλης (Αγ. Παντελεήμων, Κατακονόζη, Καλλιθέα, Αγία Παρασκευή, Ιμαρέτ, Ιωάν. Θεολόγου, 40 Μάρτυρες – Σφαγεία) και σε μία κοινότητα (Αναγέννηση).

Κατά το έτος 2018 ο Δήμος Σερρών συνεχίζοντας την προμήθεια μεγάλων κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων προμηθεύτηκε ακόμη 950 μεγάλους κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων.

Οι μεγάλοι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων που προσθέσαμε στο Δήμο κατά τη διάρκεια της θητείας μας φθάνουν τους 1.030. Ο Δήμος Σερρών στη θητεία μας προμηθεύτηκε 1.030 μεγάλους και 2.570 μικρούς κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων.

Συνολικά στη θητεία μας προμηθευτήκαμε 3.600 μικρούς και μεγάλους κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων.

Το 2018 ο Δήμος Σερρών τοποθέτησε τρεις υπόγειους δίδυμους κάδους απορριμμάτων (σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων) στο κέντρο της πόλης.

Επίσης τοποθετήθηκαν 220 κίτρινοι κάδοι για καθαρό λευκό χαρτί σε υπηρεσίες, επιχειρήσεις και σε σχολεία του Δήμου Σερρών.

Στις 6 Ιουνίου 2018 ο Δήμος Σερρών προμηθεύτηκε τέσσερα διπλοκάμπινα ημιφορτηγά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως μεταφορά υλικών και προσωπικού.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2018 ο Δήμος Σερρών παρέλαβε ένα καινούργιο απορριμματοφόρο από τον ΤΑΠ.

Για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου το έτος 2018 ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την προμήθεια επίσης:

Όλα τα παραπάνω οχήματα τα έχει προμηθευτεί ήδη ο Δήμος Σερρών.

Στη θητεία μας συνολικά προσθέσαμε στον στόλο των οχημάτων του Δήμου Σερρών 20 (είκοσι) νέα οχήματα.

Συγκεκριμένα:

 • 8 απορριμματοφόρα
 • 4 ηλεκτροκίνητα οχήματα
 • 5 διπλοκάμπινα ημιφορτηγά
 • 1 σάρωθρο
 • 1 εκσκαφέας – φορτωτής
 • 1 ημιφορτηγό

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής μας θητείας (2011-2019) η δημοτική μας αρχή έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της καθαριότητας και της διαχείρισης των απορριμματοφόρων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους δημότες και διατέθηκαν 2.856.800 € για τις εξής προμήθειες και έργα:

 • Οκτώ απορριμματοφόρα συνολικού προϋπολογισμού 980.000 € (δύο απορριμματοφόρα από προγράμματα προϋπολογισμού 200.000 €, 4 απορριμματοφόρα από ιδία έσοδα του Δήμου προϋπολ. 520.000 €, ένα (1) απορριμματοφόρο χορηγία ΤΑΠ προϋπολ. 110.000 € και ένα (1) απορριμματοφόρο από την εταιρία «Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε.» Ε.Ε.Α.Α. προϋπολ. 77.000).
 • Τέσσερα (4) ηλεκτροκίνητα οχήματα προϋπολ. 150.000 €.
 • Πέντε (5) διπλοκάμπινα ημοφορτηγά προϋπολ. 165.000 €.
 • Ένα σάρωθρο, ένα εκσκαφέα – φορτωτή και ένα ημιφορτηγό προϋπολ. 327.000 €.
 • 3.600 κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων συνολικού προϋπολ. 335.000 € (οι 150 κάδοι προϋπολ. 70.000 € αγοράστηκαν την περίοδο 2011-2014. Οι 950 κάδοι προϋπολογισμού 118.000 € και 2.500 κάδοι προϋπολ. 145.000 € αγοράστηκαν κατά τη θητεία 2014-2019).
 • 500 κάδους ανακύκλωσης προϋπολ. 130.000 €.
 • 150 κάδους κομποστοποίησης προϋπολ. 12.800 €.
 • 30 καμπάνες για γυάλινα αντικείμενα.
 • 220 κίτρινοι κάδοι για λευκό χαρτί.
 • Τοποθετήθηκαν 3 (τρεις) υπόγειοι συμπιεζόμενοι κάδοι προϋπολ. 177.000 € στο κέντρο της πόλης.
 • Ο Δήμος Σερρών αποκατέστησε τους ΧΑΔΑ Κωνσταντινάτου (πρώην Δήμου Σκουτάρεως), ΧΑΔΑ Προβατά (πρώην Δήμου Καπετάν Μητρούση), ΧΑΔΑ Άνω Βροντούς (πρώην Κοινότητα Άνω Βροντούς) συνολικού προϋπολογισμού 230.000 €.
 • Επίσης ο Δήμος Σερρών ανέθεσε σε εργολάβο την τοποθέτηση 34 (τριάντα τέσσερα) κοντέϊνερς στα χωριά και οικισμούς για την εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων και τη μεταφορά τους σε πιστοποιημένο ιδιωτικό χώρο ανακύκλωσης ογκωδών αντικειμένων. Το κόστος της εργολαβίας ανέρχεται σε 50.000 € το χρόνο. Κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας 2011-2019 διατέθηκαν 350.000 € για τον σκοπό αυτό.

ΣΥΝΟΛΟ: 2.856.800 €

Η δημοτική μας αρχή δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της ανακύκλωσης, μετά τη λειτουργία του πρώτου άτυπου πράσινου σημείου στο αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών,

στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), εκπόνησε κατά τα έτη 2017-2018 το τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Δήμου Σερρών με στόχο:

 • την κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Σερρών
 • τη δημιουργία δέκα (10) δορυφορικών πράσινων σημείων σε επίπεδο γειτονιάς που θα λειτουργούν συμπληρωματικά του Κεντρικού Πράσινου Σημείου
 • προμήθεια κίτρινων κάδων για τη χωριστή συλλογή χαρτιού από τις δημόσιες υπηρεσίες
 • προμήθεια απορριμματοφόρων και πλυντηρίων κάδων
 • κατασκευή υπόγειων κάδων
 • επέκταση του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης
 • δημιουργία αδειοδοτημένου χώρου προσωρινής αποθήκευσης πράσινων δημοτικών αποβλήτων όπου παρέχεται υπηρεσία για τον τεμαχισμό τους και τη διάθεση του τελικού προϊόντος προς κομποστοποίηση ή καύσιμη ύλη.

Κατά το έτος 2018 συνεχίζονται οι διαδικασίες υλοποίησης της πρότασης που εγκρίθηκε (το έτος 2017) με τίτλο «Πράσινες Θέσεις Εργασίας στη Διαχείριση βιοαποβλήτων» προϋπολογισμού 158.000 € που υποβάλλαμε στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG  ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. Η πρόταση αφορά την προώθηση εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων με μέτρα και υποδομές για τη διαλογή και την κοσμποστοποίηση «πράσινων» απορριμμάτων. Τη διαχείριση «πράσινων» αποβλήτων θα αναλάβουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τους Δήμους και οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα θα παράγεται προϊόν κομποστοποίησης το οποίο θα αποτελεί ένα οργανικό λίπασμα υψηλής ποιότητας για τους γεωργούς της περιοχής.

Με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος ο Δήμος Σερρών δημιούργησε και καθιέρωσε το θεσμό ECO FESTIVAL, τον οποίο υλοποιεί κάθε χρόνο στα πλαίσια του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζουμε ότι στα πλαίσια της καλύτερης διαχείρισης των απορριμμάτων ο Δήμος Σερρών τοποθέτησε 34 (τριάντα τέσσερα) κοντέϊνερς στα χωριά και οικισμούς για την εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων και τη μεταφορά του σε πιστοποιημένο ιδιωτικό χώρο ανακύκλωσης ογκωδών αντικειμένων.

Τοποθετήθηκαν επίσης 150 κάδοι κομποστοποίησης

και 30 καμπάνες για γυάλινα αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής μας θητείας 2011-2019 στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος αξίζει να θυμηθούμε, ότι λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις και υλοποιήθηκαν τα εξής:

 • Κλείσιμο του ΧΥΤΑ Μετοχίου από το Δήμο Σερρών, εκπόνηση μελέτης για την αποκατάστασή του, προϋπολογισμού 2.500.000 € και παράδοσή του στον ΦΟΔΣΑ.
 • Έναρξη λειτουργίας ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου το έτος 2013 για την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου από την τότε Εταιρία Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών (Ε.Σ.Α.Ν.Σ.) με πρόεδρο το Δήμαρχο Σερρών Πέτρο Αγγελίδη. Αξίζει να υπενθυμίσουμε στους Σερραίους πολίτες, ότι η κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου υλοποιήθηκε με Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με απόφαση του τότε Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΑΝΣ με πρόεδρο το Δήμαρχο Σερρών Πέτρο Αγγελίδη. Για την υλοποίηση του εργοστασίου απορριμμάτων στο Παλαιόκαστρο με ΣΔΙΤ ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης δέχτηκε μεγάλη πολεμική και αντιδράσεις εντός και εκτός αιθούσης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρέπει να τονισθεί ότι τον Μάρτιο του 2019 το ΣΔΙΤ Απορριμμάτων Σερρών προκρίθηκε διεθνώς στα 6 (έξι) καλύτερα έργα κοινής ωφέλειας.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών πέτυχε να προκριθεί στα 6 (έξι) καλύτερα, σε διεθνές επίπεδο στην κατηγορίας “Best Utilities Projects in 2019” για Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή στα “Partnership Awards” που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο στις 10 Μαΐου 2019.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση, αποτελεί τη μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση για τους Δημάρχους και τον αντιπεριφερειάρχη του Ν. Σερρών που αποτελούσαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. για την απόφαση που πήραν το 2013 να κατασκευαστεί η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών με Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) αλλά και για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή της Μονάδας.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Σερρών (τον Σεπτέμβριο 2014) κέρδισε το πρώτο βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΕ) για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Σερρών επίσης (το έτος 2017) στο θεσμό «Βραβεία καλυτέρων πόλεων» βραβεύτηκε με το τρίτο βραβείο, στην κατηγορία της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

 
11η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Το κυκλοφοριακό αποτελούσε την ενδέκατη προτεραιότητά μας.

Είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά για την εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης. Πράγματι εκπονήθηκε και παραδόθηκε η νέα κυκλοφοριακή μελέτη για την καλύτερη κυκλοφορία των οχημάτων στην πόλη.

Έγινε η οριστική παραλαβή της κατασκευής των κυκλικών κόμβων. Ενός κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών 8ης Μαΐου – Κομνηνών – Κιουταχείας (στην περιοχή που γίνεται η λαϊκή αγορά)

και ενός κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Ηροδότου – Σινώπης – Μακεδονομάχων.

Για την καλύτερη κυκλοφορία των οχημάτων και την ασφάλεια του οδικού δικτύου πραγματοποιήθηκαν διάφορες προμήθειες υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας για όλο το Δήμο, όπως και εργασίες συντήρησης και φωτεινής σηματοδότησης, σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • προμηθευτήκαμε υλικά σήμανσης και οδικής ασφάλειας προϋπολ. 30.000 € για όλο το Δήμο
 • εργασίες συντήρησης της φωτεινής σηματοδότησης προϋπολ. 7.000 €
 • εργασίες συντήρησης του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής προϋπολ. 5.000 €
 • εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης.

Καταρτίστηκε κανονισμός χρήσης χώρων φορτοεκφόρτωσης και εκδόθηκε η σχετική κανονιστική απόφαση.

Εγκρίθηκε για το Δήμο Σερρών το ποσό των 60.000 € για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του πράσινου ταμείου για την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Στις 17-9-18 πραγματοποιήθηκε για 8η συνεχή χρονιά η συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με εκδηλώσεις και μαθητικούς διαγωνισμούς Ζωγραφικής και Φωτογραφίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 30 Μαΐου 2018 στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου απονεμήθηκε στο Δήμο Σερρών για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας τιμητική διάκριση (2017) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κατηγορία μεγάλων πόλεων.

Πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Σερρών δράσεις για την Οδική Ασφάλεια και τον καθαρισμό Πινακίδων Σήμανσης με μαθητές σχολείων.

Επίσης μαθητές σχολείων παρακολούθησαν το πρόγραμμα εκπαίδευσης του «Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς» «Κάν’ το σωστά» και κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές μέσω προβολής videos ενημερώθηκαν και συζήτησαν για τα κύρια αίτια, τα στατιστικά, τα αποτελέσματα των τροχαίων δυστυχημάτων και την ασφαλή οδήγηση.

Με στόχο πάντα την καλύτερη κυκλοφορία των οχημάτων, τη διευκόλυνση των πεζών και την ασφάλεια του οδικού δικτύου, ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και συνέχισε κατά το έτος 2018 τις διαδικασίες για την υλοποίηση των εξής έργων και δράσεων, που είναι ενταγμένα στο ως άνω πρόγραμμα (Β.Α.Α.):

 • την εγκατάσταση σταθμών κοινοχρήστων ποδηλάτων προϋπολογισμού 115.000 €. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σταθμών κοινοχρήστων ποδηλάτων (π.χ. στην πλατεία Ελευθερία, στο κεντρικό πάρκο και στο ΤΕΙ). Σκοπός είναι η εξοικείωση των δημοτών με το ποδήλατο και τις ποδηλατικές διαδρομές, η μείωση της χρήσης Ι.Χ., η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα οι σταθμοί κοινοχρήστων ποδηλάτων θα διευκολύνουν την άμεση πρόσβαση των επισκεπτών της πόλης μας σε σημεία ενδιαφέροντος (κοιλάδα, κεντρικό πάρκο).
 • Την αναβάθμιση σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑΜΕΑ προϋπολογισμού 75.000 €. Το παρόν έργο αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ή την αντικατάσταση ηχητικής διάταξης σηματοδότησης για τη διέλευση τυφλών από διάβαση πεζών, σε υφιστάμενο ιστό σηματοδότησης. Σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ και των εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα.
 • Την ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών προϋπολογισμού 620.000 €. Η δράση αφορά τη συνέχιση του δικτύου ποδηλατοδρόμων από την πλατεία ΙΚΑ έως τον ποδηλατόδρομο της οδού Εξοχών και από το κεντρικό πάρκο έως τον ποδηλατόδρομο της οδού Μαγνησίας. Στην οδό Ίωνος Δραγούμη προβλέπεται να κατασκευαστεί ένας ποδηλατόδρομος πλάτους δύο μέτρων στο ύψος του υφιστάμενου πεζοδρομίου και σε συνέχεια αυτού. Από το κεντρικό πάρκο έως την οδό Μαγνησίας διά μέσου τοπικών οδών οριοθετείται με κατάλληλα υλικά παραπλεύρως του υφιστάμενου πεζοδρομίου. Ενοποίηση ποδηλατοδρόμων από την οδό Στρυμώνος έως το κεντρικό πάρκο μέσω της οδού Γ. Παπανδρέου.

Ο Δήμος Σερρών με το υπόγειο πάρκιν πίσω από το Διοικητήριο, με το υπαίθριο πάρκιν στο βόρειο πέταλο του δημοτικού γηπέδου, με την ανάπλαση της οδού Κ. Καραμανλή (πρώην Μεραρχίας), τις βιοκλιματικές αναπλάσεις, την ανάπλαση της οδού Δορυλαίου στο κεντρικό πάρκο, με τους υπόλοιπους πεζοδρόμους και το πάρκο στο χώρο της δημοτικής αγοράς, έγινε πιο λειτουργικός, πιο όμορφος και ανθρώπινος.
12η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η δωδέκατη προτεραιότητα αναφέρεται στην οδοποιία και συγκεκριμένα σε έργα συντήρησης – βελτίωσης οδικού δικτύου.

Έργα συντήρησης – βελτίωσης οδικού δικτύου όπως είναι γνωστό σε όλους, μόνον με χρήματα της ΣΑΤΑ μπορούν να γίνουν και όχι μέσω προγραμμάτων. Δυστυχώς τα χρήματα της ΣΑΤΑ από το 2011 και μετά, λόγω της οικονομικής κρίσης, μειώθηκαν από την πολιτεία δραματικά κατά 60%. Τα χρήματα αυτά είναι πολύ λίγα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της οδοποιίας, το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Είναι μεγάλο λόγω του γεγονότος ότι το οδικό δίκτυο σε πολύ μεγάλη έκταση σε όλο το Δήμο είναι κατεστραμμένο αλλά και λόγω των μεγάλων αναγκών της αγροτικής οδοποιίας, μετά την ενσωμάτωση των τριών αγροτικών Δήμων και των δύο κοινοτήτων στο Δήμο Σερρών με τον «Καλλικράτη».

Παρά τη μειωμένη χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ κατά 60% η δημοτική αρχή έδωσε μεγάλη βαρύτητα στη συντήρηση του οδικού δικτύου και από το 2011 έως και το 2018 υλοποίησε έργα συντήρησης του οδικού δικτύου Δήμου Σερρών προϋπολ. 5.749.000 € (ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, επούλωση φθορών οδοστρωμάτων, βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και δικτύου φωτεινής σηματοδότησης, αγροτικοί οδοί κ.λπ.). Διαθέσαμε το 35% της ΣΑΤΑ για τη βελτίωση του οδικού δικτύου.

Κατά το έτος 2018 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες διαγωνισμών και αναδείχθηκαν ανάδοχοι στα εξής έργα, τα οποία και υλοποιήθηκαν το έτος 2019:

α) Αποκατάσταση της οδού Εθνικής Αντίστασης προϋπολογισμού 1.000.000 € με την αντικατάσταση αγωγού ομβρίων και εν συνεχεία την ασφαλτόστρωση της οδού.

β) Ανακατασκευή των οδών Ερμού – Δ. Σολωμού και των πεζοδρομίων της οδού Δ. Σολωμού προϋπολογισμού 430.000 € από ΣΑΤΑ 2018.

Το έργο περιλαμβάνει το τμήμα της οδού Εθνικής Αντίστασης από την οδό Λεωνίδα Παπαπαύλου μέχρι την οδό Αγ. Σοφίας (Ξενοδοχείο Φίλιππος – Ξενία) και υλοποιείται με δύο εργολαβίες.

Η μία εργολαβία ανήκει στην ΔΕΥΑΣ και η άλλη εργολαβία ανήκει στο Δήμο.

Με την εργολαβία της ΔΕΥΑΣ προϋπολ. 592.100 € θα αντικατασταθεί ο αγωγός ομβρίων μήκους 527 μέτρων από την οδό Λεωνίδα Παπαπαύλου μέχρι την οδό Ορφέως (ιστορικό κτίριο Ορφέα). Το έργο χρηματοδοτείται από ιδία έσοδα της ΔΕΥΑΣ.

Με την εργολαβία του Δήμου προϋπολογισμού 400.000 € θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στο τμήμα της οδού Εθνικής Αντίστασης από την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έως την οδό Αγ. Σοφίας, μήκους 500 μέτρων. Το έργο χρηματοδοτείται με 300.000 € από ΣΑΤΑ έτους 2016 και 100.000 € από ΣΑΤΑ έτους 2017.

γ) Ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Σερρών προϋπολ. 600.000 €. Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου αυτού ασφαλτοστρώνονται 15 (δεκαπέντε) τμήματα οδών εντός της πόλης και 12 (δώδεκα) τμήματα οδών στα χωριά. (Μεταξύ των τμημάτων των οδών είναι και η οδός Απαμείας μπροστά από το υπεραστικό ΚΤΕΛ).

Κατά το έτος 2018 υλοποιήθηκαν τα εξής έργα ασφαλτοστρώσεων συνολικού προϋπολογισμού 1.195.500 €.

1) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017 (ΑΜ 53/2017) προϋπολογισμού 400.000 €. Πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2017 – ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών έως έτος 2016.

2) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής πόλης  Σερρών έτους 2016 προϋπολ. 300.000 €. Πηγή χρηματοδότησης από πράξη εφαρμογής Σιγής.

3) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Αγίων Αναργύρων πόλης Σερρών έτους 2016 (Αρ. μελέτης 98/2016)  προϋπολογισμού 95.500 €. Πηγή χρηματοδότησης από πράξη εφαρμογής Αγίων Αναργύρων.

4) Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2016 (Αρ. μελέτης 32/2016)  προϋπολ. 200.000 €. Πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2016.

5) Συντήρηση οδικού Δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2018 προϋπολ.  200.000 €. Πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2018.

Επίσης κατά το έτος 2018 συντάχθηκαν οι παρακάτω μελέτες έργων οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεων συνολικού προϋπολογισμού 1.355.250 €.

1) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2018 (ΑΜ 20/2018) προϋπολ. 620.000 €. Πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2018 και 2019.

2) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής (ΑΜ 57/2018) προϋπολ. 150.000 €. Πηγή χρηματοδότησης από πράξη εφαρμογής Σιγής.

3) Οδοστρωσία – ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Τεχνικής Αστυνόμευσης Κρίνου, Κων/νάτου, Αγίας Ελένης, Πεπονιάς και Βαμβακούσας Δήμου Σερρών (ΑΜ 68/2018) προϋπολ.  8.750 €.

4) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής (ΑΜ 73/2018) προϋπολ. 76.500 €. Πηγή χρηματοδότησης από πράξη εφαρμογής Σιγής.

5) Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-2020 (ΑΜ 93/2018) προϋπολ.  500.000 €.  Πηγή χρηματοδότησης από ΣΑΤΑ 2019 (200.000 €) και ΣΑΤΑ 2020 (300.000 €).

 
13η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 

Η δέκατη τρίτη προτεραιότητά μας ήταν το κεντρικό πάρκο.

Μετά την ανακαίνιση του θερινού θεάτρου,

τη λειτουργία του συντριβανιού μετά από 30 χρόνια,

το κλείσιμο της οδού Δορυλαίου και την ανάπλαση της οδού αυτής, μέσω χορηγίας του ΤΑΠ,

επικαιροποιήσαμε την παλιά αρχιτεκτονική μελέτη του κεντρικού πάρκου με στόχο την αξιοποίηση της έκτασης του χώρου του πρώην κτηνιατρείου.

Η έκταση τεσσάρων στρεμμάτων περίπου του πρώην κτηνιατρείου ανήκε στην εκκλησία και με συνεχή προσπάθειά μας περιήλθε στην κυριότητα του Δήμου Σερρών, με αγορά του ακινήτου της εκκλησίας από το Δήμο, μέσω χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Η δημοτική μας αρχή έχει εξασφαλίσει από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 2 εκ. € για αποζημιώσεις ιδιοκτησιών του κεντρικού πάρκου. Από το ποσό αυτό των 2 εκ. €, διετέθησαν 576.000 € για την αγορά του ακινήτου της εκκλησίας, δηλ. του χώρου του πρώην κτηνιατρείου.

Με το κλείσιμο της οδού Δορυλαίου και την ανάπλαση της οδού αυτής, ενοποιήθηκαν οι χώροι του πρώην κτηνιατρείου και του θερινού θεάτρου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ο μεγαλύτερος ανοιχτός χώρος 20 στρεμμάτων στο κέντρο της πόλης, τον οποίο απολαμβάνουν πλέον οι πολίτες.

Επίσης μέσω του προγράμματος της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.), στο οποίο εντάχθηκε ο Δήμος Σερρών, θα γίνει η ανάπλαση του μικρού πάρκου που βρίσκεται στην είσοδο του κεντρικού πάρκου από την πλευρά της Αστυνομίας, η ανάπλαση της παιδικής χαράς επί της οδού Ραιδεστού και η ανάπλαση των πεζοδρομίων της οδού Θεσσαλονίκης. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών γίνεται πραγματικότητα το όραμά μας για σύνδεση της πλατείας Ελευθερίας με το κεντρικό πάρκο μέσω της οδού Κ. Καραμανλή (πρώην Μεραρχίας).

Παράλληλα συνεχίζονται οι απαραίτητες χρονοβόρες διαδικασίες για την αποζημίωση και άλλων ιδιοκτησιών του κεντρικού πάρκου.

Το έτος 2018 ολοκληρώσαμε τις χρονοβόρες διαδικασίες για την κατεδάφιση του διώροφου κτιρίου του Σιδηρόπουλου, που βρίσκεται μέσα στο κεντρικό πάρκο. Κι ενώ ήταν όλα έτοιμα για την κατεδάφιση του κτιρίου, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου προσκόμισαν στο Δήμο Σερρών, έγγραφο σύμφωνα με το οποίο δίνεται από νόμο μία παράταση τριών ετών, για τη μη κατεδάφιση του κτιρίου, λόγω του γεγονότος ότι οι ιδιοκτήτες του ακινήτου του κεντρικού πάρκου, είχαν κάποιο κτίριο στο Μάτι, όπου υπέστη ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή αυτή της Αττικής.

 14η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

 

Πλατεία δημοτικής αγοράς – Πλατεία Εμπορείου είναι η δέκατη τέταρτη προτεραιότητά μας

Μετά την κατεδάφιση της δημοτικής αγοράς και τη διαμόρφωση πλατείας και χώρου πρασίνου στη θέση της, ο επόμενος στόχος είναι η αισθητική αναβάθμιση του χώρου.

Γι’ αυτόν το λόγο, όπως είναι γνωστό ετοιμάσαμε και παρουσιάσαμε τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για την αναμόρφωση της  Πλατείας Εμπορίου και απονεμήθηκαν τρία ισότιμα βραβεία των προτάσεων πού διακρίθηκαν μεταξύ των 28  που υποβλήθηκαν προς την κριτική επιτροπή.

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών αποτελεί το πρώτο στάδιο ετοιμότητας για την κατάθεση πρότασης και διεκδίκησης χρηματοδότησης  από πρόγραμμα με στόχο τον ανασχεδιασμό της Πλατείας  Εμπορίου. 15η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Δέκατη πέμπτη προτεραιότητά μας είναι τα στρατόπεδα.

 

Όπως είναι γνωστό, από την αρχή της δημαρχιακής μας θητείας 2011 ασχοληθήκαμε εντατικά με το θέμα των στρατοπέδων με αποτέλεσμα η προσπάθεια αυτή να καταλήξει τον Μάρτιο του 2012 σε συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Σερρών, στη συμφωνία Αβραμόπουλου όπως λέμε χάριν συντομίαςΗ δημοτική αρχή υλοποιώντας αυτή τη συμφωνία έκανε όλες τις χρονοβόρες διαδικασίες καταθέτοντας  τις μελέτες πολεοδόμησης των στρατοπέδων Εμ. Παπά και Παπαλουκά τον Μάιο του 2013 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα τον Μάιο και Ιούνιο 2016 να εκδοθούν ΦΕΚ για τις πολεοδομικές μελέτες. 

Η πολεοδόμηση των στρατοπέδων Εμ. Παπά και Παπαλουκά με την έκδοση ΦΕΚ είναι η μεγάλη νίκη και το μεγάλο κέρδος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας για τους εξής λόγους:

α. Μετά την πολεοδόμηση που έκανε ο Δήμος Σερρών οι χώροι αυτοί των στρατοπέδων, πλην των 45 στρεμμάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟΝ ως χώροι πρασίνου, αναψυχής, χώροι πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, ενώ  τα κτίρια έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα.

β. Αν ο Δήμος Σερρών δεν είχε δώσει αυτές τις χρήσεις γης στους χώρους αυτούς των στρατοπέδων, έπρεπε να δεσμεύσει και να απαλλοτριώσει αντίστοιχες ιδιωτικές εκτάσεις στις γύρω περιοχές των στρατοπέδων Εμ. Παπά και Παπαλουκά, με συνέπεια ο Δήμος να είναι υποχρεωμένος να διαθέσει τα απαιτούμενα κονδύλια (αρκετά εκατομμύρια ευρώ) για τις απαλλοτριώσεις, ενώ οι ιδιοκτήτες των δεσμευμένων οικοπέδων δεν θα μπορούσαν να  τα αξιοποιήσουν μέχρι να αποζημιωθούν.

Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία Αβραμόπουλου του 2012 μεταξύ Δήμου Σερρών και Υπουργείου  Εθνικής Άμυνας δεν υπογράφηκε από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Αυγ. 2018), με δική της ευθύνη, είναι βέβαιο ότι η συμφωνία αυτή είναι θέμα χρόνου να επικυρωθεί και κατά την άποψή μου το θέμα αυτό των στρατοπέδων έχει λήξει, δεν γυρίζει πίσω.

Η δημοτική αρχή έχοντας πάντα ως στόχο την αξιοποίηση των στρατοπέδων «Παπαλουκά» και  «Εμ. Παππά» κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής της θητείας προέβη στις εξής ενέργειες:

α) Ενέταξε το κτίριο Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά στο πρόγραμμα INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 για τη δημιουργία της Πινακοθήκης Κωνσταντίνου Ξενάκη προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, ένα έργο το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται.

β) Ενέταξε το Δήμο Σερρών στο πρόγραμμα MAPS (Military Assets as Public Spaces- Στρατιωτικές Περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν εννέα Δήμοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Δήμος Σερρών ήταν ο μοναδικός Δήμος που συμμετείχε από όλη την Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ώστε όταν ανοίξουν ευρωπαϊκά προγράμματα για την αξιοποίηση των στρατοπέδων, να υπάρχει η ανάλογη ετοιμότητα και το προβάδισμα για την ένταξή μας στα προγράμματα αυτά.16η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Δέκατη έκτη προτεραιότητά μας αποτελεί η αξιοποίηση του Αγίου Ιωάννη

Αξιοποίηση Αγίου Ιωάννη

Μετά τον εξωραϊσμό του σημερινού φυσικού χώρου του Αγ. Ιωάννη με τη λειτουργία του δημοτικού αναψυκτήριου και της ανάδειξης της λίμνης, υλοποιήθηκε και το έργο της διαπλάτυνσης της γέφυρας Αγ. Ιωάννη – Επταμύλων, ένα αίτημα δεκαετιών.

O επόμενος στόχος είναι η διαμόρφωση των 30 (τριάντα) στρεμμάτων δημοτικής έκτασης που υπάρχουν στο Αγ. Ιωάννη και θα αποτελέσουν συνέχεια του σημερινού φυσικού του χώρου. Για το σκοπό αυτό κατά την διάρκεια της δημαρχικής  μας θητείας  εκπονήσαμε μελέτη και  επιδιώκουμε την ένταξη της σε πρόγραμμα. 

Αυτός ήταν ο απολογισμός των πεπραγμένων του έτους 2018 για το Δήμο Σερρών. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Δήμου Σερρών, που παρά τις μεγάλες δυσκολίες συνεργάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο με τη δημοτική αρχή,  για να υλοποιήσουμε τα έργα και τις δράσεις  που δεσμευτήκαμε προεκλογικά στο Σερραϊκό λαό. Ευχαριστώ επίσης και όλους όσους εντός και εκτός δημοτικού συμβουλίου, που με τις προτάσεις τους, τις παραινέσεις τους, τον έλεγχο, την αυστηρή αλλά καλόπιστη κριτική που κατέθεσαν και άσκησαν, συνέβαλαν για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα για το Δήμο και τους κατοίκους τους.

Η δημοτική αρχή ανάλωσε όλες της τις δυνάμεις για να υλοποιήσει τις προεκλογικές της προτεραιότητες που έθεσε στο σερραϊκό λαό και όπως αποδεικνύεται από τον απολογισμό πεπραγμένων, ήταν συνεπής και αποτελεσματική, διότι το 90% των προεκλογικών προτεραιοτήτων της, το έκανε πράξη.

Πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μας υπηρετήσαμε το Δήμο και τους δημότες με αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια και κατάθεση ψυχής, αναλώνοντας όλες τις δυνάμεις μας για την παραγωγή ωφέλιμου έργου για τον τόπο μας και τους πολίτες.

Παραδίδουμε ένα Δήμο νοικοκυρεμένο οικονομικά, χωρίς χρέη, ένα Δήμο νοικοκυρεμένο στα περισσότερα δημοτικά κτίρια με τις ανακαινίσεις που κάναμε όπως, ξενώνες Χρυσοπηγής, πρώην Ορφανοτροφείο Θηλέων νυν κτίριο ΔΕΥΑΣ, οικία Μάλιου, ιστορικό κτίριο Ορφέα, αναψυκτήρια Ακρόπολης, Αγ. Ιωάννη, θερινού θεάτρου, ανακαίνιση Δημαρχείου κ.λπ.

Παραδίδουμε ένα Δήμο στον οποίο εξασφαλίσαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας πάνω από 90.000.000 ευρώ κυρίως μέσω προγραμμάτων.

Από αυτά τα 90.000.000 ευρώ υλοποιήσαμε ήδη, έργα, προμήθειες και δράσεις ύψους 51.000.000 ευρώ όπως αναπλάσεις, αποχετευτικό έργο κοινοτήτων Μητρούση – Σκούταρι, έργο ύδρευσης κοινότητας Μητρούση, παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια, κοινωνική πολιτική, προμήθεια απορριμματοφόρων, κάδων κ.λπ.

Είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της νέας δημοτικής περιόδου 2019-2023 έργα, προμήθειες και δράσεις ύψους 41.000.000 ευρώ όπως ολοκλήρωση κολυμβητηρίου Ομόνοιας, μικρό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Ελαιώνα, εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου, αποχετευτικό έργο Κ. Καμήλας κ.λπ.

  

 

Ετικέτες