bollas

Ο Δήμος μας προτίθεται να αναθέσει την εκπόνηση της δασικής μελέτης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ». Η εκτιμώμενη δαπάνη του ανωτέρω έργου αντιστοιχεί στο ποσό των 36.344,11 € με Φ.Π.Α. 24 %.
Ετικέτες
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την  «Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας», για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με συστημικό αριθμό 178812 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ετικέτες

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης της με τίτλο  «Προμήθεια ψυκτικών θαλάμων σωρών», προϋπολογισμού 24.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α και 29.760,00 € με ΦΠΑ  με απ’ ευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το άρθρο 120 του ίδιου νόμου.

Ετικέτες
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 6.511.215,59€ χωρίς ΦΠΑ(24%) και συστημικό αριθμό 178275, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας- τιμής.
Ετικέτες
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου/ων σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός:(178324).
Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent