bollas

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τα Α, Β, Γ και Δ τμήματα/ομάδες της προμήθειας με τίτλο «1. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ και 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΕΙΔΩΝ, ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2023», προϋπολογισμού 67.000,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός: 173340).
Ετικέτες

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο για τμήμα Α της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για τα έτη 2022-2023», προϋπολογισμού 110.430,00€ χωρίς ΦΠΑ και 136.933,20€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός: 173462).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα δημοπρατηθέντα τμήματα/ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρούσης.

Ετικέτες
Αποτελέσματα εγγραφών παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. δήμου Σερρών, με οικονομική συμμετοχή κατόπιν μοριοδότησης για το έτος 2022-2023.
Ετικέτες

Στις Σέρρες σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνεδρίασε η πενταμελής επιτροπή της παρ.4 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 και με το αριθ. 1/2022 πρακτικό κατάρτισε τους προσωρινούς πίνακες των δραστηριοποιούμενων πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Σερρών, που κατέχουν τη θέση τους με διοικητική πράξη.

Ορίζεται προθεσμία 15 ημερών για υποβολή ενστάσεων επί των ανωτέρω πινάκων από την ανάρτηση της παρούσας.

Ετικέτες

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο για τα Α και Β τμήματα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια επίπλων γραφείου και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 45.267,00 € χωρίς ΦΠΑ και 56.131,08 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τησχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός: 171989).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα δημοπρατηθέντα τμήματα/ομάδες, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρούσης.

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent