ΟΠΑΚΠΑ - Μίσθωση ακινήτου

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Σερρών προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για ατη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ Λευκώνα.
Προθεσμία υποβολής προσφορών από 13/7/2016 έως 1/8/2016.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα Γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση: Βενιζέλου 139, 2ο όροφος, τηλ. 23210-22487.

 

Χρήση υπηρεσιών τηλεμετρίας

Ο Δήμος Σερρών με την αρ. 343/2016 Α.Ο.Ε. απόφασίσε σχετικά με τη χρήση τηλεφωνίας - τηλεμετρίας (για χρήση GPS) για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών.
Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι τις 12 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σερρών, Κων/νου Καραμανλή 1.
Πληροφορίες θα παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (τηλ. 23213 50110, αρμόδια κ. Μέλλιου) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμος Σερρών με την 325/2016 ΑΟΕ αποφάσισε για την προμήθεια συστήματος παρακολούθησης του χώρου του Κυνοκομείου και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι και την 8ην Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1.
Πληροφορίες θα παρέχονται από το Τμήμα Η/Μ Έργων του Δήμου Σερρών (τηλ 23213 – 50128 αρμόδια κ. Τζίνη) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016 για την Δημοτική Ενότητα Κ. Μητρουσίου προϋπολογισθείσας αξίας 9.917,49€ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2016 από τον Κ.Α 20.6699.023.
Προσφορά μπορεί να δοθεί ανά είδος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1 στην αίθουσα συνεδριάσεων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού στις 12 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στις 10:00πμ και ώρα λήξης στις 11:00 π.μ. και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και Ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σερρών, αρμόδιος υπάλληλος Μέλλιου Παναγιώτα, τηλ. 2321083610-83614.

Ασφάλιση τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών (5/7/2016)

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει διαγωνισμό που  αφορά την Ασφάλιση τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών για το χρονικό διάστημα 20/10/2016 έως 20/10/2017.

pdf smallΔιακήρυξη

pdf smallΜελέτη

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μέρος των εργασιών ή και συνολικά για την παροχή υπηρεσιών “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών” για 12 μήνες συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και με σύστημα την απολύτως χαμηλότερη τιμή.

pdf small Διακήρυξη

pdf small Περίληψη

pdf small Μελέτη

 

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων και αυτοκινήτων

Ο Δήμος Σερρών προκυρήσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», ΠΟΣΟΥ 98.922,76€ χωρίς ΦΠΑ και 122.664,21€ με ΦΠΑ 24%.

pdf small Διακήρυξη

pdf small Μελέτη

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανα είδος για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού  για τη Δημοτική Ενότητα Σερρών

pdf small Διακήρυξη
pdf small Μελέτη

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1.   Στο α/α 4  της τεχνικής εκθέσεων εκ παραδρομής έχει γραφεί 210 W δηλαδή ισχύει:

4. Λαμπτήρες Να  Υ/Π/ ισχύος 250 W Ε-40 , ωοειδές , χρόνος ζωής >η = 24.000 h, κ.λ.π

2. Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων σωληνωτή 400 W αλογονιδίων μετάλλων 400W  και η φωτεινή ροή είναι τουλάχιστον 14.000 Lm.


ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΟΓΩ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 04/2016 ΜΕΛΕΤΗΣ.  ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 26335/27-06-2016 ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ”. 
ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟ SITE TOY  ΔΗΜΟΥ. ΤΗΝ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών και εκμετάλλευσης του κυλικείου του Β΄ ΚΑΠΗ Σερρών Δημόσιο προκηρύσσει Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου του Β΄ ΚΑΠΗ Σερρών.

pdf small  Περίληψη

Powered by 300x150 tranparent