Ο Δήμος μας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί, για την υπηρεσία «Σχεδιασμό και τοποθέτηση μαρμάρινων πλακών αναγραφής ονομάτων τελεσάντων Δημάρχων της πόλης των Σερρών», του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού ευρώ 2.000,00 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή,  για τις ανωτέρω μέχρι  1-11-2017.

Προμήθεια καυσόξυλων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια καυσόξυλων του έτους 2017 για την θέρμανση των χώρων του αμαξοστασίου (συνεργείο Τεχνική υπηρεσία, συνεργείο σιδηρουργών, συνεργείο ξυλουργών, συνεργείο επισκευής κάδων, συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων) και για T. K. Άνω Βροντούς, σύμφωνα με  31/2017 Μελέτη ΔΟΥ και 544/2016 ΑΟΕ,  συνολικής δαπάνης 3.930,80 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατίθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις αριθ. 31/2017 μελέτης,  για τις ανωτέρω μέχρι 3-11-2017.

Παρατίθενται οι τροποποιημένοι πίνακες επιλογής και κατάταξης κατόπιν ενστάσεων στον ΑΣΕΠ για την πρόληψη προσωπικου ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, σύμφωνα με  32/2017 Μελέτη ΔΟΥ και 588/2017 ΑΟΕ, συνολικής δαπάνης 6.752,00 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατίθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 32/2017 μελέτης μέχρι 30-10-2017.

Ο Δήμαρχος Σερρών έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. 435/2017 Α.Δ.Σ. προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την χρήση των χώρων της χριστουγεννιάτικης αγοράς, “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ”, του Δήμου Σερρών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής,  με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου έως τις 7/11/2017.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 13η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.,  στο Δημοτικό Κατάστημα, Ισόγειο, Γραφείο Αντιπολίτευσης.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 20 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ., με τους ίδιους όρους.
Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων - τηλ. επικοιν. 23213-50544 (κα. Μπαρμπουτίδου Αικατερίνη) & 23213-50547 (κα. Βράτσιου Τριάδα).

Προμήθεια ξύλων για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων

Ο Δήμος Σερρών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί για την προμήθεια ξύλων για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σερρών για το έτος 2017, σύμφωνα με την αριθ. 101/2017 AΟΕ και την αριθ. 91/2017 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  προϋπολογισμού ευρώ 4.836,00 € με Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερομένους να αποστείλουν σχετική προσφορά στο τμήμα Πρωτοκόλλου, ανοιχτή μέχρι 26-10-2017, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 40/2017 μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Προμήθεια CLARK

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την προμήθεια ενός καινούργιο πετρελαιοκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος (clark) για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 24.800,00€  με  Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου  Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 31 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη  έτους 2017.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών(τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία,) και από το Τμήμα κεντρικής Αποθήκης (τηλ: 2321036240 Κιζάκης Θεολόγος) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια υλικού εκδόσεων-εκτυπώσεων δραστηριοτήτων του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 114/2017 ΑΟΕ, συνολικής δαπάνης  8.349,70 € με Φ.Π.Α.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί η Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατεθεί στο τμήμα Πρωτοκόλλου μέχρι 16-10-2017.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας “με χημικές τουαλέτες” στη λαϊκή αγορά των Σερρών, ποσού 14.136,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με την αρ. 522/2017 Α.Ο.Ε.
Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές τις αρ. 2/2017 μελέτης της Δ/νσης Ανάπτυξης  και Αγροτικής Οικονομίας του Δήμου μας , να μας αποστείλετε σε κλειστό φάκελο σχετική προσφορά που θα καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την 19-10-2017 ώρα 12.00.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την προμήθεια αγαθών για τη βελτίωση της λειτουργίας του τμήματος Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο του έργου: Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Σερρών προϋπολογισμού 39.999,92€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου  Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 24 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη έτους 2017. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114 Μαζαράκη Αναστασία, ) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Powered by 300x150 tranparent