admin2

Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί όσους ενδιαφέροναι να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2017, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 8/2/2017 στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο Τμήμα Προσωπικού (Γρ.11), τις ώρες 8.00πμ – 2.00μμ.
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Σερρών, ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 8πμ-2μμ, Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 1, Τηλέφωνο: 2321350127 & 50111 , FAX: 2321052785.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ.

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Κ.Καραμανλή 36

Ταχ. Κωδ: 62 123
Πληροφορίες: Μαρία Καλίγκα
Τηλέφωνο: 2321350566
FAX: 2321350552

  Σέρρες, 20/10/2016
     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Αθλητισμού Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Σερρών Σοφία Μπιτζίδου – Σαρακενίδου συμμετείχε ως εισηγήτρια στην “2nd Larissa Learning City International Conference – 2016”: Seeking common actions in a period of crisis (2η Διεθνή Συνδιάσκεψη η Πόλη που Μαθαίνει 2016: Αναζητώντας κοινές δράσεις σε περίοδο κρίσης). Η συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας “Ιπποκράτης” (Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, ΛΑΡΙΣΑ 2, και διοργανώθηκε από τον Δήμο Λαρισαίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας, την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, υπό την αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO με βασικούς ομιλητές τους καθηγητές Peter Jarvis, Peter Mayo and Ted Fleming.
Στόχος του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Η πόλη που μαθαίνει 2016», είναι να καλλιεργήσει ένα διεθνή διάλογο πολιτικής μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών, σχετικά με την οικοδόμηση της δια βίου μάθησης και να συζητήσουν καινοτόμες στρατηγικές εφαρμογής της πολιτικής για τη δια βίου μάθηση που να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.
Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι του ινστιτούτου δια βίου μάθησης του παγκόσμιου δικτύου της UNESCO, οι βραβευμένες από την UNESCO πόλεις του Swansea (United Kingdom of GB and Northern Ireland) και του Cork (Ireland), επιστήμονες της εκπαίδευσης ενηλίκων διεθνούς κύρους όπως οι καθηγητές Ted Fleming, και Αλέξης Κόκκος, τοπικοί φορείς που συμμετέχουν στις δράσεις, όλες οι Ελληνικές πόλεις που είναι ενταγμένες στο παγκόσμιο δίκτυο της UNESCO μεταξύ των οποίων είναι και οι Σέρρες, καθώς και αυτές που είναι σε διαδικασία ένταξης ή υλοποιούν προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.
H Αντιδήμαρχος Σοφία Μπιτζίδου - Σαρακενίδου, παρουσίασε στην εισήγησή της:
Α) Τις δομές και τις δράσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Σερρών, και
Β) Το έργο της βελτίωσης της κυκλοφοριακής συμπεριφοράς του τοπικού πληθυσμού στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας μέσω κινητοποίησης τοπικών αρμόδιων φορέων, καθώς και μέσω του σχεδιασμού συγκεκριμένων δράσεων.

Ετικέτες
Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών & Καθηµερινότητας Δήμου Σερρών κ. ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει των αριθµ. 770 & 903/2014 αποφάσεων ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την παρακάτω ανακοίνωση με Αρ. Πρ. 4703(14)/05-01-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να λάβουν γνώση θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική πληροφορία περί του µε αρ. Πρωτ.: 9056/15-12-2016 έγγραφο της Α.∆.Μ.Θ.∆Ι-ΠΕ & ΧΩ.ΣΧ.Κ.Μ., ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧ. που αφορά το φάκελο “Ανανέωση της µε αριθ. πρωτ. 10157/15-12-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας “Αποθήκευση Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)”, της εταιρίας “ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.” στο ΟΤ 3 της ΒΙΠΕ Σερρών, Π.Ε. Σερρών, Π.Κ.Μ ” (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 4ης οµάδας- Συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών µε Α/Α 03).
Ετικέτες
O Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών (ΟΠΑΚΠΑ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών», που εδρεύει στις Σέρρες.
Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

  Σέρρες, 9/1/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αύριο 10-01-2017 ημέρα Τρίτη, όλοι  οι Παιδικοί Σταθμοί του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΑΚΠΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Ετικέτες

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent