admin2

ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό έξι (6) ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Δομές παροχής βασικών αγαθών: παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο», συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σερρών, Κ. Καραμανλή 36 (Διοικητήριο), Τ.Κ.62100, Σέρρες, υπόψη κας Μυλωνά Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 2321350570).

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 20/2/2017

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

101 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

102 - ΜΑΓΕΙΡΩΝ

 

103 - ΟΔΗΓΩΝ

 

104 - ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 

105 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΙΩΝ

 

106 - ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 17/3/2017
Ετικέτες
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας για «Έξοδα πολιτιστικών - κοιν.- αθλητ.- κλπ. δραστηριοτήτων», σύμφωνα με την αριθ. 4/2017 μελέτη ποσού 58.155,02€ (με ΦΠΑ) & 46.899,21€ (χωρίς ΦΠΑ).
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου λήγει την 11π.μ. ώρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού η οποία είναι 16-02-2017 προθεσμία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 15-02-2017 ημέρα και ώρα 14:00 μ.μ.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα προμηθειών του Δήμου Σερρών, αρμόδιος υπάλληλος Μέλλιου Παναγιώτα-Ανίτα Τηλέφ 2321350114-110.
Ετικέτες
Ο Δήμος Σερρών προκυρήσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου έτους 2017, προϋπολογισμού 59.520,00 € με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, Κων/νου Κραμανλή 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμούο, στις 14 Φεβρουαρίου 2017.
Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στις 10 π.μ. και ώρα λήξης στις 11 π.μ.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.: 2321350114-2321350110 Μέλλιου Ανίτα, Μαζαράκη Αναστασία και από την κ. Αντιγόνη Γαβρά )
καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί όσους ενδιαφέροναι να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2017, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 8/2/2017 στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο Τμήμα Προσωπικού (Γρ.11), τις ώρες 8.00πμ – 2.00μμ.
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Σερρών, ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 8πμ-2μμ, Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 1, Τηλέφωνο: 2321350127 & 50111 , FAX: 2321052785.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ.

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Κ.Καραμανλή 36

Ταχ. Κωδ: 62 123
Πληροφορίες: Μαρία Καλίγκα
Τηλέφωνο: 2321350566
FAX: 2321350552

  Σέρρες, 20/10/2016
     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Αθλητισμού Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Σερρών Σοφία Μπιτζίδου – Σαρακενίδου συμμετείχε ως εισηγήτρια στην “2nd Larissa Learning City International Conference – 2016”: Seeking common actions in a period of crisis (2η Διεθνή Συνδιάσκεψη η Πόλη που Μαθαίνει 2016: Αναζητώντας κοινές δράσεις σε περίοδο κρίσης). Η συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας “Ιπποκράτης” (Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, ΛΑΡΙΣΑ 2, και διοργανώθηκε από τον Δήμο Λαρισαίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας, την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, υπό την αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO με βασικούς ομιλητές τους καθηγητές Peter Jarvis, Peter Mayo and Ted Fleming.
Στόχος του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Η πόλη που μαθαίνει 2016», είναι να καλλιεργήσει ένα διεθνή διάλογο πολιτικής μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών, σχετικά με την οικοδόμηση της δια βίου μάθησης και να συζητήσουν καινοτόμες στρατηγικές εφαρμογής της πολιτικής για τη δια βίου μάθηση που να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.
Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι του ινστιτούτου δια βίου μάθησης του παγκόσμιου δικτύου της UNESCO, οι βραβευμένες από την UNESCO πόλεις του Swansea (United Kingdom of GB and Northern Ireland) και του Cork (Ireland), επιστήμονες της εκπαίδευσης ενηλίκων διεθνούς κύρους όπως οι καθηγητές Ted Fleming, και Αλέξης Κόκκος, τοπικοί φορείς που συμμετέχουν στις δράσεις, όλες οι Ελληνικές πόλεις που είναι ενταγμένες στο παγκόσμιο δίκτυο της UNESCO μεταξύ των οποίων είναι και οι Σέρρες, καθώς και αυτές που είναι σε διαδικασία ένταξης ή υλοποιούν προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.
H Αντιδήμαρχος Σοφία Μπιτζίδου - Σαρακενίδου, παρουσίασε στην εισήγησή της:
Α) Τις δομές και τις δράσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Σερρών, και
Β) Το έργο της βελτίωσης της κυκλοφοριακής συμπεριφοράς του τοπικού πληθυσμού στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας μέσω κινητοποίησης τοπικών αρμόδιων φορέων, καθώς και μέσω του σχεδιασμού συγκεκριμένων δράσεων.

Ετικέτες

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent