admin2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Σέρρες 06 Οκτωβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                Αρ. Πρόσκλ.: 23
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους


Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,
- την παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρων 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του ν. 4635/2019 δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη, μετά την λήψη των αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση,
- την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. και
- την υπ’ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ βαθμού ¨Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας¨.
Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 12:00 έως τις 14:00 αντίστοιχα και και ο τρόπος επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.ά.). Η καταγραφή τυχών απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μέσω sms στο τηλέφωνο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.
Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 07-10-2021, από ώρα 12:00 έως 14:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια εξοπλισμού, πληροφόρησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων» προϋπολογισμού 125.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α και 155.000,00 € με Φ.Π.Α, με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 6/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι 24-10-2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά- Οικονομική προσφορά» θα διενεργηθεί την 29/10/2021.

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021» με προϋπολογισμό 632.000,00€ (μεΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 2η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 02/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 05/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Ετικέτες

Ολοκληρώθηκε η εικαστική παρέμβαση με την αποτύπωση των ηρώων της ελληνικής επανάστασης στον εξωτερικό τοίχο του 1ου Γυμνασίου Σερρών στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Σερρών για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Οι μορφές του Εμμανουήλ Παπά, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας αλλά και του ηρωικού γυμνασιάρχη του ιστορικού 1ου Γυμνασίου Λεωνίδα Παπαπαύλου αποδόθηκαν ζωγραφικά με αρτιότητα από τον Σερραίο καλλιτέχνη Κυριάκο Αβραμίδη, σε μία εντυπωσιακή τοιχογραφία συνολικής επιφάνειας 75 τμ.

«Είναι το πρώτο έργο που ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της επετειακής δράσης για τη φιλοτέχνηση ηρώων και εμβληματικών προσωπικοτήτων των απελευθερωτικών αγώνων και των Σερρών σε δημόσιους χώρους.

Η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και της πρότασης της Επιτροπής “Ελλάδα 2021 -Σέρρες 2021” έχει διττό στόχο. Αφενός να τιμήσουμε τους ήρωες μας και αφετέρου να μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές την αγάπη για τους ήρωες και τα ιδανικά που οδήγησαν στην ελευθερία της πατρίδας μας», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης κατά την παρουσίαση της εικαστικής παρέμβασης.

Ο κ.Χρυσάφης ευχαρίστησε τον καλλιτέχνη Κυριάκο Αβραμίδη για την τοιχογραφία, καθώς και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών και Πρόεδρο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021 – Σέρρες 2021» Βασίλειο Κατιρτζόγλου, την Πρόεδρο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ Χρύσα Παλάζη – Τσοχατζίδη και τη Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Σερρών Σύλια Ζέττα για τη συμβολή τους στην υλοποίηση της δράσης.

Ο κ.Χρυσάφης τόνισε ότι το έργο της απεικόνισης των ηρωικών μορφών συνεχίζεται στο πάρκο στο πρώην στρατιωτικό φούρνο και ακολουθούν παρεμβάσεις σε τοίχους στην περιοχή του Δημαρχείου Σερρών και στις έδρες των πρώην Καποδιστριακών Δήμων.

Εξάλλου, το επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν να υλοποιούνται από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ και οι μεγάλες εικαστικές παρεμβάσεις για τον καλλωπισμό των ακάλυπτων επιφανειών οικοδομών.

Ετικέτες

Στην ανάδειξη των τουριστικών προορισμών και μνημείων των Σερρών με την τοποθέτηση 50 έξυπνων πινακίδων σήμανσης προχωρά ο Δήμος Σερρών.

Οι πινακίδες, που ήδη έχουν αρχίσει να τοποθετούνται σε 28 τοπόσημα και μνημεία του Δήμου, καθώς και σε 22 κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της πόλης, παρέχουν στους κατοίκους και τους επισκέπτες πληροφόρηση στα ελληνικά και τα αγγλικά, ενώ ενσωματώνουν και την τεχνολογία QR Code.

Μέσω της συγκεκριμένης τεχνολογίας, μπορεί κάποιος από το κινητό του να συνδεθεί με την ιστοσελίδα τουρισμού του Δήμου Σερρών, tourism.serres.gr και να ενημερωθεί για όλα τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς να αποκτήσει πρόσβαση σε χάρτες του Δήμου.

Τη δράση με τίτλο «Εφαρμογές και Σήμανση Τουριστικών Τοποσήμων και Μνημείων» παρουσίασε σήμερα ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης παρουσία του Εντεταλμένου Συμβούλου Τουρισμού Γιάννη Γάτσιου μπροστά στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης, όπου τοποθετήθηκε μία από τις πρώτες έξυπνες πινακίδες.

Όπως είπε ο κ.Χρυσάφης, η συγκεκριμένη δράση η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Οκτώβριο, εντάσσεται στο πρόγραμμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Σερρών που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

«Οι πινακίδες σήμανσης συμβάλλουν στην προσπάθεια που άρχισε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και την οποία από την πρώτη στιγμή ανάληψης της διοίκησης του Δήμου Σερρών θέσαμε ως προτεραιότητα για την τουριστική ανάδειξη της περιοχής.

Με τη σήμανση σημείων, που έχουν ιδιαίτερο τουριστικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό και αθλητικό ενδιαφέρον οι Σερραίοι γνωρίζουν καλύτερα την πόλη και τον Δήμο, ενώ οι επισκέπτες μαθαίνουν την περιοχή μας και την πλούσια ιστορία της», τόνισε ο κ.Χρυσάφης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως γνωστοποίησε ο κ.Χρυσάφης, ο Δήμος Σερρών θα προχωρήσει και στην τοποθέτηση πινακίδων ονομασίας οδών και ιστορικών πληροφοριών με την τεχνολογία QR Code σε τμήματα δρόμων της πόλης.

Ετικέτες

volunteer