1. Αρχική
 2. /
 3. Γενικά Στοιχεία
 4. /
 5. Τα Προβλήματα Περιβάλλοντος στο...

Τα Προβλήματα Περιβάλλοντος στο Νομό

 • Υπερβόσκηση και ανισότροπη κατανομή κτηνοτροφικού κεφαλαίου.
 • Δημιουργία αργών σε μεγάλες κλίσεις και εκχερσώσεις για ακτήμονες.
 • Χειμαρρικά φαινόμενα. Αδυναμία κατασκευής φυτοτεχνικών έργων.
 • Διατήρηση της αρχής των μονοειδών (πευκώνων) δασικών αναδασώσεων.
 • Πλημμελής έλεγχος των χρήσεων γης.
 • Ανυπαρξία αποχετευτικού συστήματος και συστήματος βιολογικού καθαρισμού.
 • Αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων.
 • Ρύπανση του Στρυμώνα από την απόπλυση χημικών παρασκευμάτων του γεωργικού τομέα.
 • Κάψιμο καλαμιών (σταροχώραφα).
 • Ανεξέλεγκτη λειτουργία των λατομείων.
 • Άστοχη εκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων από γεωτρήσεις.
 • Έλλειψη οριοθέτησης των χρήσεων γης στους υγροτόπους και βιοτόπους.
 • Αυθαίρετη δόμηση.
 • Έλλειψη πολιτικής για την προστασία φυσικής κληρονομιάς.