Απόφαση 12/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σερρών

Α Π Ο Φ Α Σ Η 12 / 2020
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 με την ένταξη της μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ” ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” προεκτιμώμενης αμοιβής 74.362,28€ (συμπεριλαμβανόμενης
Περισσότερα

Απόφαση 11/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σερρών

Α Π Ο Φ Α Σ Η 11 / 2020
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για το έργο: “ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥ-ΡΑΣ ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ” προϋπολογι-σμού 372.000,00€ (Κωδικός
Περισσότερα

Απόφαση 9/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σερρών

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9 / 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ένταξης της μελέτης με τίτλο: «Έλεγχος επάρκειας, (στατικής – υδραυλικής), μελέτη ενίσχυσης / αποκατάστασης της γέφυρας “Τσέλιου” Δήμου Σερρών» στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σερρών.… Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 / 2020 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6 / 2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 για το έρ-γο: “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών” προϋπο-λογισμού 1.050.000,00 €, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Υπουργείο Υποδομών &
Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ  2 / 2020 Εκτελεστικής Επιτροπής – Λήψη εκτάκτων μέτρων για την προστασία από την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid-19), στο Δήμο Σερρών.

ΑΠΟΦΑΣΗ  2 / 2020 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σερρών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη εκτάκτων μέτρων για την προστασία από την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid-19), στο Δήμο Σερρών.… Περισσότερα