Εκτέλεση Προϋπολογισμού


Κωδ. Λογ. Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Βεβαιωθέντα Εισπράξεις
Σύνολο Σελίδας
Σύνολο Φιλτραρισμένων Εγγραφών
Γενικό Σύνολο Προϋπολογισμού 84.913.610,63 -1.349.891,70 83.563.718,93 40.022.258,84 30.544.008,21
0111.01 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 219.000,00 0,00 219.000,00 229.078,86 114.917,23
0111.02 Μισθώματα Κινηματοθέατρου Αστέρια 2.700,00 0,00 2.700,00 450,00 450,00
0111.03 Μισθώματα Τουριστικό Περίπτερο "Ξενία Ακρόπολης Σερρών" 7.000,00 0,00 7.000,00 8.139,84 3.414,35
0111.04 Μίσθια κενωθέντων περιπτέρων (άρθρο 76, Ν.4257/2014) 25.000,00 0,00 25.000,00 26.973,00 12.641,64
0111.05 Μισθώματα από κυλικείο Θερινού Θεάτρου 4.350,00 0,00 4.350,00 0,00 0,00
0111.06 Μισθώματα από Θερινό Σινεμά (ΚΕΔΗΣ) 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0111.07 Μισθώματα από Δημοτικό Θεατράκι (ΚΕΔΗΣ) 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00
0111.08 Μισθώματα από αίθουσα εκδηλώσεων κτιρίου ΚΕΔΗΣ 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00
0111.09 Μισθώματα από αστικά ακίνητα ΟΠΑΚΠΑ 2.050,00 0,00 2.050,00 768,00 768,00
0113.01 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 50.000,00 0,00 50.000,00 71.316,95 11.734,59
0115.01 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
0115.03 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (κτίσματα) 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
0122.01 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958) 65.000,00 0,00 65.000,00 10.271,61 10.271,61
0125.01 Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, ν.4849/2021) 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0129.01 Λοιπα εσοδα απο ακινητα (οικόπεδα) 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00
0129.05 Μισθώματα σχολικών αγρών 20.000,00 0,00 20.000,00 20.768,83 2.709,31
0129.06 Έσοδα από τη χρήση του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο ΟΠ 181 του Δήμου Σερρών 5.500,00 0,00 5.500,00 3.546,62 3.546,62
0129.07 Έσοδα από κατανάλωση ηλ. ρευμ. και νερού μισθίων 300,00 0,00 300,00 1.275,00 825,00
0129.08 Τέλος χρήσης δημοτικών κτημάτων-Λαχανόκηπος 300,00 0,00 300,00 340,00 340,00
0129.09 Έσοδα από μίσθωση χώρων κυλικείου στις δομές προσφύγων 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
0129.10 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 5.724,17 5.724,17
0129.11 Μισθώματα κυλικείων ΟΠΑΚΠΑ 10.800,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00
0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 226.873,23 -25.281,57 201.591,66 66.230,25 66.230,25
0211.002 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων από ΚΕΔΗΣ 24.513,08 0,00 24.513,08 20.337,38 20.337,38
0211.003 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΟΠΑΚΠΑ 5.809,84 0,00 5.809,84 5.668,90 5.668,90
0239.01 Δικαιωματα απο παραγ. Ηλεκτρικης Ενεργειας 132.000,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00
0311.01 Τελη καθ/τητας και αποκομιδης απορ. οικιων 4.356.939,45 0,00 4.356.939,45 829.256,38 829.256,38
0311.02 Τελη καθ/τητας και αποκομιδης απορ.Καταστηματων 5.000,00 0,00 5.000,00 17.709,70 2.546,96
0313.01 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.000,00 0,00 1.000,00 520,00 520,00
0313.02 Εσοδα της καθαριοτητας απο ανακύκλωση 1.000,00 0,00 1.000,00 1.530,82 1.515,82
0313.03 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας από πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0411.01 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου και παραχωρησης ταφων 1.000,00 0,00 1.000,00 10.296,00 4.783,50
0412.01 Δικαίωμα ενταφιασμού 163.000,00 0,00 163.000,00 63.060,01 48.277,20
0413.01 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής και ανέγερσης τάφου) 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00
0415.01 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 11.500,00 0,00 11.500,00 5.750,00 5.660,00
0432.01 Εισητήρια αγώνων Δημοτικού Γηπέδου Σερρών-ΟΠΑΚΠΑ 550,00 0,00 550,00 120,00 120,00
0434.01 Έσοδα από ΑΡΤΙΟ (ΚΕΔΗΣ) 31.100,00 0,00 31.100,00 20.566,00 15.408,00
0434.02 Έσοδα Μπαλέτου-Χορού (ΚΕΔΗΣ) 12.750,00 0,00 12.750,00 6.370,00 5.475,00
0434.03 Έσοδα από λειτουργία τμημάτων ΚΔΑΠ 1.550,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00
0434.04 Έσοδα από γυμναστήριο ενηλίκων (ΚΕΔΗΣ) 8.700,00 0,00 8.700,00 7.880,00 6.960,00
0434.05 Έσοδα από μουσικό φυτώριο (ΚΕΔΗΣ) 100,00 0,00 100,00 772,50 510,50
0434.06 Συνδρομές ομάδων κλειστού κολυμβητηρίου Σερρών-ΟΠΑΚΠΑ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
0441.01 Τέλος ακίνητης περιουσίας [αρθρο 24 Ν. 2130/93]Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν. 2130/1993, Απόφ. ΥΠΕΣΔΑ 44450/17-12-2015) 130.340,00 0,00 130.340,00 0,00 0,00
0441.02 0441.02 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 500.000,00 0,00 500.000,00 103.628,82 101.640,99
0441.03 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0451.01 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
0452.01 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00
0461.01 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 117.000,00 0,00 117.000,00 86.040,64 86.040,64
0461.02 ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ(ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
0462.01 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 37.000,00 0,00 37.000,00 48.397,84 48.397,84
0463.01 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
0464.01 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) κάδος υλικών 4.650,00 0,00 4.650,00 2.780,91 2.780,91
0468.01 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06) 14.500,00 0,00 14.500,00 10.878,83 10.878,83
0469.01 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0511.01 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 19.990,00 0,00 19.990,00 4.917,55 4.868,14
0521.001 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 40 Μαρτυρων Σφαγιων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0521.002 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997)Ομονοιας Καλυβια 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0521.003 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Ανω Καμενικια 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00
0521.004 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Νικαια, Εργατικες Κατοικιες 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0521.005 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Αγ. Αναργυρων Κατακουνοζι 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0521.006 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Σιγης - Κηφισιας 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0521.007 Εισφορα σε χρημα λογω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Αλημπεκιοι 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00
0522.01 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 40 ΜΑΡΤΥΡΩΝ-ΣΦΑΓΕΙΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0522.02 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0522.03 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΝΩ ΚΑΜΕΝΙΚΙΩΝ 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
0522.04 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΕΡΓ.ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0522.05 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΟΝΟΖΙ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0522.06 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΙΓΗΣ-ΓΟΝΑΤΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0522.07 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (άρθρο 8 του ν.1337/1983)ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΑΛΙΜΠΕΚΙΟΙ 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
0527.01 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών- ΟΠΑΚΠΑ 20.000,00 0,00 20.000,00 15.265,00 14.295,00
0528 Έσοδα ΦΟΔΣΑ και λοιπών συνδέσμων από εισφορές 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00
0611.01 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 12.003.026,88 0,00 12.003.026,88 4.998.501,88 4.998.501,88
0612.01 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων».(πρώην ΣΑΤΑ) 1.011.090,00 0,00 1.011.090,00 0,00 0,00
0614.01 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 41.000,00 7.000,00 48.000,00 0,00 0,00
0615.01 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 239.400,00 0,00 239.400,00 0,00 0,00
0619.06 ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 106.469,74 0,00 106.469,74 0,00 0,00
0621.01 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες 753.960,00 0,00 753.960,00 255.284,03 255.284,03
0624.01 Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’ 593.076,00 493.970,00 1.087.046,00 493.970,00 493.970,00
0713.01 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 17.000,00 0,00 17.000,00 8.990,00 8.990,00
0713.02 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικων παιδικων σταθμων 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
0713.03 Παράβολα για την έκδοση-ανανέωση-επανέκδοση-αντικατάσταση των αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
0714 Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 39.000,00 0,00 39.000,00 1.376,41 1.376,41
0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 167.690,00 0,00 167.690,00 0,00 0,00
0718.01 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00
0718.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 192,00 192,00
1116.01 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
1116.02 Προιον απο προσκυρωση λογω ρυμοτομιας 34.000,00 0,00 34.000,00 17.030,67 17.030,67
1211.07 ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 241.657,97 241.657,97
1211.10 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 0,00 53.489,67 53.489,67 53.489,67 53.489,67
1212.09 Επιχορήγηση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΕΔΗΣ) 67.000,00 0,00 67.000,00 26.479,29 26.479,29
1212.10 Επιχορήγηση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΑΜΕΑ (ΚΕΔΗΣ) 163.000,00 0,00 163.000,00 7.727,35 7.727,35
1212.11 Επιχορήγηση προγράμματος ERASΜUS PLUS (ΚΕΔΗΣ) 71.000,00 0,00 71.000,00 0,00 0,00
1214.011 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00
1219.03 Επιχορηγήσεις για εισφορές ΕΦΚΑ ΙΚΑ κλπ ( 8μηνα ) 0,00 5.000,00 5.000,00 2.394,85 2.394,85
1219.08 Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ για μισθοδοσία 55+ 335.250,00 0,00 335.250,00 170.010,00 170.010,00
1219.09 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για ανέργους 55-64 (ΟΠΑΚΠΑ) 27.000,00 0,00 27.000,00 22.200,00 22.200,00
1311.01 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ 2022) 0,00 0,00 0,00 252.772,50 252.772,50
1314.030 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 1.423.775,54 0,00 1.423.775,54 0,00 0,00
1319.05 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ" ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 139.904,66 0,00 139.904,66 96.799,32 96.799,32
1321.25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 3.397,60 3.397,60
1321.26 Χρηματοδότηση πράξης Δομές παροχής βασικών αγαθών: παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 0,00 0,00 0,00 69.555,49 69.555,49
1321.39 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΦΑΣΗ 1)" ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020" 39.127,89 -39.127,89 0,00 0,00 0,00
1321.40 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΑΣ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ" ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020" 99.918,15 1.934,72 101.852,87 0,00 0,00
1321.41 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ" ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020" 5.354,23 -5.354,23 0,00 0,00 0,00
1321.42 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ) ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΒΑΑ ΣΕΡΡΩΝ" (ΟΠΣ 5069080) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Τ 124.250,00 0,00 124.250,00 0,00 0,00
1321.43 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020" ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ" 1.929.268,28 -132.150,20 1.797.118,08 185.000,00 185.000,00
1321.44 Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης "BIKE CITIES" στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 187.800,00 -187.800,00 0,00 0,00 0,00
1321.45 Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης "BIKE CITIES" για την απόδοση της κοινοτικής συμμετοχής για Municipality of Strumica/PB3 και για ASSOCIATION CENTER FOR DEVELOPMENT AND PROMOTION "PROMO IDEA" STRUMICA/PB4 στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργ 252.855,82 0,00 252.855,82 50.986,84 50.986,84
1321.46 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΧΕ ΒΑΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ" 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
1321.47 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 60023333 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021 - 2027" 314.384,05 0,00 314.384,05 35.000,00 35.000,00
1321.48 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 6002381 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021 - 2027" 355.076,86 0,00 355.076,86 106.523,00 106.523,00
1321.49 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 0,00 723.607,55 723.607,55 0,00 0,00
1322.29 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ" 103.528,78 -103.528,78 0,00 86.583,62 86.583,62
1322.30 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" 358.700,00 -80.665,69 278.034,31 0,00 0,00
1322.33 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ 2014ΣΕ57200002 ΤΗΣ ΣΑΕ 572) 1.343,63 -1.343,63 0,00 0,00 0,00
1322.34 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ IV "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ" , (ΚΩΔ. ΈΡΓΟΥ: ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) 168.346,54 0,00 168.346,54 0,00 0,00
1322.35 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ) 24.180,00 0,00 24.180,00 0,00 0,00
1322.36 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΓΙΑ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
1322.37 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 400.000,00 -60.512,00 339.488,00 339.488,00 339.488,00
1322.38 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 660.000,00 -660.000,00 0,00 0,00 0,00
1322.39 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 404.240,00 0,00 404.240,00 148.180,00 148.180,00
1322.43 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ" ΑΠΟ ΤΟ ΤΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 999.956,00 0,00 999.956,00 110.000,00 110.000,00
1322.44 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Χ.Κ. ΛΑΪΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, Π 1.488.000,00 3.212,59 1.491.212,59 220.000,00 220.000,00
1322.45 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1322.46 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟ Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 380.000,00 -5.933,40 374.066,60 5.933,40 5.933,40
1322.48 Χρηματοδοτηση για την υλοποίηση του έργου "Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σερρών" που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ 61.163,92 0,00 61.163,92 5.381,60 5.381,60
1322.49 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)" 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00
1322.50 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19.700,00 0,00 19.700,00 1.813,65 1.813,65
1322.51 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BREAKING ISOLATION, ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBACT IV 12.550,00 59.650,00 72.200,00 0,00 0,00
1322.52 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ Π.Δ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣ 0,00 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00
1323.21 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC "ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 - 2020" για την πράξη "ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟ 319.948,86 -56.800,01 263.148,85 271.129,22 271.129,22
1323.22 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC "ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 - 2020" για το έργο ZEFFIROS για το δικαιούχο Municipality of Dojran/PB4 246.222,96 0,00 246.222,96 0,00 0,00
1323.23 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC "ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 - 2020" για το έργο ZEFFIROS για το δικαιούχο Municipality Primary School "Koco Racin" Dojran/PB5 34.740,18 0,00 34.740,18 0,00 0,00
1323.24 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC "ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 - 2020" για το έργο GREEN-CREW για το δικαιούχο Municipality of Blagoevgrad 14.788,03 0,00 14.788,03 0,00 0,00
1323.25 Αποδοχή χρηματοδότησης απο το πρόγραμμα "Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στην διασυνοριακή περιοχή-Cultural Dipole" για τον Δήμο Petrich στο πλαίσιο του προγράμματος ΕυρωπαΪκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 86.568,75 0,00 86.568,75 0,00 0,00
1323.29 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROPEAN URBAN INITIATIVE (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) 1.303,00 1.050,00 2.353,00 0,00 0,00
1323.30 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (ΟΠΑΚΠΑ) 41.000,00 0,00 41.000,00 7.724,16 7.724,16
1324.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ" από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2.240.000,00 -490.738,08 1.749.261,92 258.619,12 258.619,12
1324.02 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Σερρών" στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 115.521,36 0,00 115.521,36 0,00 0,00
1328.10 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)¨",ΕΣΠΑ 2014-2020 1.397.189,28 0,00 1.397.189,28 0,00 0,00
1328.11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2019 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ" 6.450.000,00 -278.820,23 6.171.179,77 0,00 0,00
1328.12 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ(ΕΠΙΜΕΛΙΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)¨",ΕΣΠΑ 2014-2020 259.931,80 0,00 259.931,80 0,00 0,00
1328.13 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Σερρών" με κωδικό ΟΠΣΑΑ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00
1328.14 Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για την δράση "Εναρμόνηση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής" (ΟΠΑΚΠΑ) 428.000,00 0,00 428.000,00 64.217,25 64.217,25
1329.05 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" 2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 'ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ' B΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ" 584.085,00 -15.617,69 568.467,31 0,00 0,00
1329.06 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Β΄ΚΥΚΛΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 17.400,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00
1329.07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ 59.520,00 -35.116,80 24.403,20 0,00 0,00
1329.08 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ" ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
1329.09 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ" ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 74.400,00 -74.400,00 0,00 35.712,00 35.712,00
1329.11 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΙΓΗΣ" ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" 368.940,53 0,00 368.940,53 0,00 0,00
1329.12 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης "Δημιουργία και Βελτίωση παιδικών χαρών του Δήμου Σερρών" από το Ταμείο Αλληλεγγύης 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00
1329.13 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ "ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 2024" ΣΤΟΝ Α.Π. 1: "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ", ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ECO FESTIVAL SERRES" 0,00 14.905,00 14.905,00 0,00 0,00
1411.03 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΑ" ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ.ΠΡΟΒΑΤΑ Δ.Ε. ΠΡΟΒΑΤΑ 62.000,00 0,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00
1411.05 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΑΠΌ ΤΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΓΡΑΤΖΑΚΗ-ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00
1421.01 Εσοδα από κινητή περιουσία (τόκοι τράπεζας) κληρ. Αποστολίδη 5.000,00 0,00 5.000,00 695,74 695,74
1421.02 Εσοδα από ακίνητη περιουσία (μισθώματα τρέχουσας χρήσης) κληρ. Αποστολίδη 15.204,39 0,00 15.204,39 11.889,02 8.303,27
1421.03 Βεβαιωμένα μισθώματα παρελθόντων ετών κληρ. Αποστολίδη 2.950,34 -2.569,34 381,00 381,00 0,00
1421.04 Τόκους υπερημερίας εκπροθέσμου καταβολής μισθωμάτων κληρ. Αποστολίδη 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
1421.05 Προσαυξήσεις βεβαιωθέντων μισθωμάτων κληρ. Αποστολίδη 500,00 0,00 500,00 13,56 13,56
1421.06 Κρατήσεις υπέρ τρίτων (είσπραξη χαρτ., ΟΓΑ, κλπ.) κληρ. Αποστολίδη 600,00 0,00 600,00 298,90 298,90
1421.07 Εσοδα από καταθέσεις-καταπτώσεις εγγυήσεων κληρ. Αποστολίδη 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1421.08 Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις κληρ. Αποστολίδη 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
1421.11 Εσοδα από ακίνητη περιουσία (μισθώματα) κληροδοτήματος "Μητσάκου-Εμφιετζόγλου" 1.730,40 0,00 1.730,40 0,00 0,00
1421.12 Κρατήσεις υπέρ τρίτων (είσπραξη χαρτ., ΟΓΑ, κτλ) κληρ. "Μητσάκου-Εμφιετζόγλου" 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
1421.13 Εσοδα από καταθέσεις-καταπτώσεις εγγυήσεων κληρ. Μητσάκου 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00
1421.14 Έσοδα από κινητή περιουσία (τόκους τράπεζας) κληρ. Μητσάκου-Εμφιετζόγλου 70,62 0,00 70,62 28,39 28,39
1421.15 Βεβαιωμένα μισθώματα παρελθόντων ετών κληρ. Μητσάκου-Εμφιετζόγλου 700,00 -700,00 0,00 0,00 0,00
1421.16 Προσαυξήσεις βεβαιωθέντων μισθωμάτων κληρ. Μητσάκου-Εμφιετζόγλου 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
1511.01 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 155.000,00 0,00 155.000,00 33.890,52 33.890,52
1512.01 Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 95.000,00 0,00 95.000,00 99.253,65 95.826,10
1512.03 Παράνομη στάθμευση 10.000,00 0,00 10.000,00 11.375,00 7.355,00
1512.04 Παράνομη στάθμευση απο ελεγχόμενη 7.000,00 0,00 7.000,00 10.080,00 10.080,00
1513.01 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80) 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
1513.02 Πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρ.Αρθ.3 Ν1080/80 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00
1516.01 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές εποφάσεις 2.000,00 0,00 2.000,00 252,70 252,70
1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 46,98 46,98
1519.01 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 27.500,00 0,00 27.500,00 11.201,21 11.201,21
1519.05 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (άρθρα 55 και 56 Ν.4497/17) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1519.06 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (άρθρου 79 παρ. 1 περπτ. α.3 ΔΚΚ) 300,00 0,00 300,00 460,00 420,00
1519.07 Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 ν. 1828/1989, άρθρο 6 ν. 1900/1990) 5.700,00 0,00 5.700,00 3.648,43 384,72
1519.09 Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υπόχρεων για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 12 ν. 2130/1993) 9.800,00 0,00 9.800,00 97,20 97,20
1519.11 Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης τελών καθαριότητας και φωτισμου (Ν. 25/1975) 7.000,00 0,00 7.000,00 343,65 343,65
1519.12 Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων (περίπτ.β παρ.1 άρθρο 1 Ν.339/76) 5.200,00 0,00 5.200,00 13.869,64 6.404,02
1519.17 Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίησή τους (Ν.4830/2021) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1521.01 Λοιπα παραβολα 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00
1614.01 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚ.-ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤ.ΟΔΩΝ & ΠΕΖΟΔΡ. 1.000,00 0,00 1.000,00 2.233,58 2.233,58
1619.01 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00
1624.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 1.500,00 0,00 1.500,00 529,71 529,71
1699.01 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στίς ανωτέρω κατηγορίες 19.000,00 0,00 19.000,00 8.793,00 8.793,00
1699.05 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν.4830/2021 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
2111.01 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.745.000,00 0,00 1.745.000,00 1.108.502,73 1.095.880,53
2111.02 Τακτικά έσοδα ανακύκλωσης της καθαριότητας 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
2111.03 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανείσπρακτα) 5.000,00 0,00 5.000,00 561,07 472,63
2112.05 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Κ Κ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
2113.02 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ΔΕ Κ ΜΗΤΡΟΥΣΗ 40.500,00 0,00 40.500,00 0,00 0,00
2113.03 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00
2113.06 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης Κ Κ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00
2115.01 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 186.079,57 0,00 186.079,57 170.064,33 158.119,88
2116.02 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΛΕΥΚΩΝΑ 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00
2116.03 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00
2116.04 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία Κ ΟΡΕΙΝΗΣ 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
2116.05 Οφειλές ΠΟΕ Πάγιο ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00
2116.06 Οφειλές ΠΟΕ ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
2116.07 Οφειλές ΠΟΕ ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
2116.11 Οφειλές ΠΟΕ Μισθώματα αστικών ακινήτων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
2116.13 Οφειλές ΠΟΕ Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 6.500,00 0,00 6.500,00 4.971,90 4.971,90
2116.18 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία Κ. ΜΗΤΡΟΎΣΗ 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00
2116.34 Οφελές Π.Ο.Ε. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 6.300,00 0,00 6.300,00 6.586,91 6.547,36
2116.35 Οφειλές ΠΟΕ Οστεοφύλαξης Κοιμητηρίων 16.000,00 0,00 16.000,00 15.870,00 10.830,00
2116.36 Οφειλές ΠΟΕ Ταφή Ανέγερση Ανακομιδή Κοιμητηρίων 10.000,00 0,00 10.000,00 12.180,00 6.575,18
2118.01 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 26.000,00 0,00 26.000,00 22.675,25 13.380,32
2118.02 Τακτικά έσοδα από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων 100,00 0,00 100,00 429,08 361,79
2119.01 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 1.200,00 0,00 1.200,00 605,72 306,21
2119.04 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ 12.000,00 -1.600,00 10.400,00 0,00 0,00
2119.07 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0,00 550,65 550,65
2119.10 Έσοδα αποβιωσάντων οφειλετών σε κληρονόμους 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00
2119.11 ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ(ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00
2119.12 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 5.897,33 5.897,33
2119.13 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΡΤΙΟ (ΚΕΔΗΣ)-ΠΟΕ 0,00 200,00 200,00 2.998,00 1.866,00
2119.14 ΕΣΟΔΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ-ΧΟΡΟΥ (ΚΕΔΗΣ)-ΠΟΕ 0,00 200,00 200,00 350,00 325,00
2119.15 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΚΕΔΗΣ)-ΠΟ 0,00 200,00 200,00 900,00 780,00
2119.16 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΜΟΥΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ (ΚΕΔΗΣ)-ΠΟΕ 0,00 200,00 200,00 242,50 184,50
2119.17 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ-ΟΠΑΚΠΑ ΠΟΕ 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00
2119.18 ΤΡΟΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ -ΟΠΑΚΠΑ ΠΟΕ 0,00 200,00 200,00 190,90 100,00
2119.19 ΠΟΕ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΚΥΛΙΚΕΙΑ (ΟΠΑΚΠΑ) 0,00 200,00 200,00 384,00 384,00
2119.20 ΠΟΕ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΚΥΛΙΚΕΙΑ (ΚΕΔΗΣ) 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00
2211.02 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘ/ΣΗ ΠΟΕ 10.000,00 0,00 10.000,00 1.990,00 640,00
2211.03 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΠΟΕ 10.000,00 -200,00 9.800,00 30.987,50 5.815,50
2211.06 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΕ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
2211.07 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΕ 0,00 200,00 200,00 1.185,19 556,71
3211.01 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.033.253,75 45.885,67 1.079.139,42 1.079.139,42 12.729,06
3212.003 ΠΑΓΙΑ Τέλη ύδρευσης ΔΕ Κ ΜΗΤΡΟΥΣΗ 8.041,60 -60,87 7.980,73 7.980,73 46,44
3212.005 ΠΑΓΙΑ Τέλη ύδρευσης Κ ΟΡΕΙΝΗΣ 115,00 0,00 115,00 115,00 0,00
3212.007 ΦΠΑ 13% 6.038,49 -11,82 6.026,67 6.026,67 33,26
3212.008 ΦΠΑ 23% 1.317,02 -15,09 1.301,93 1.301,93 27,60
3212.02 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 29.042,45 -94,33 28.948,12 28.948,12 246,24
3212.03 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ΔΕ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΗ 40.168,97 -356,21 39.812,76 39.812,76 326,84
3212.04 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 18.255,60 -46,00 18.209,60 18.209,60 70,65
3212.05 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Κ ΟΡΕΙΝΗΣ 1.737,93 0,00 1.737,93 1.737,93 0,00
3212.06 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Κ.Κ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 594,80 -27,66 567,14 567,14 0,00
3213.02 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ΔΕ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΗ 26.446,79 8.146,28 34.593,07 34.593,07 4.400,38
3213.03 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 2.046,79 385,00 2.431,79 2.431,79 227,38
3213.06 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης Κ Κ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 4.199,54 175,02 4.374,56 4.374,56 691,74
3214.02 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 14.232,16 -103,41 14.128,75 14.128,75 188,59
3214.04 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 10.033,76 -46,00 9.987,76 9.987,76 134,88
3215.01 Τέλος ακίνητης περιουσίας 102.617,79 10.257,08 112.874,87 112.874,89 2.546,39
3216.001 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 33.641,14 -611,12 33.030,02 33.030,02 471,90
3216.002 Οφειλές ΠΟΕ Πάγιο ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 22.365,42 -813,26 21.552,16 21.552,16 256,86
3216.003 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 42.623,21 -641,43 41.981,78 41.981,78 568,76
3216.004 Οφειλές ΠΟΕ ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 4.840,26 -64,12 4.776,14 4.776,14 40,12
3216.005 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία Κ ΟΡΕΙΝΗΣ 5.202,48 -49,01 5.153,47 5.153,47 194,62
3216.006 Οφειλές ΠΟΕ ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ Κ.ΜΗΤΡΟΥΣΗ 144,39 0,00 144,39 144,39 0,00
3216.007 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΒΡΟΝΤΟΥΣ-ΕΛΑΙΩΝΑ 6.670,73 -59,37 6.611,36 6.611,36 90,00
3216.008 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΟΙΝΟΥΣΣΑ 4.537,29 -80,00 4.457,29 4.457,29 124,69
3216.009 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ 5.183,77 -187,36 4.996,41 4.996,41 52,47
3216.01 Οφειλές ΠΟΕ ΠΑΓΙΟ Νεκροταφεία ΔΕ Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΗ 47.185,05 -804,85 46.380,20 46.380,20 503,42
3216.02 Οφειλές ΠΟΕ Πάγιο οικοπέδων ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 4.850,31 -14,67 4.835,64 4.835,64 0,00
3216.03 Οφειλές ΠΟΕ Κοινόχρηστες αγροτικες εκτασεις ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 2.714,34 -137,94 2.576,40 2.576,40 128,18
3216.04 Οφειλές ΠΟΕ ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 3.280,40 -12,28 3.268,12 3.268,12 15,80
3216.05 Οφειλές ΠΟΕ νέα σύνδεση ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 44,02 0,00 44,02 44,02 0,00
3216.06 Οφειλές ΠΟΕ Μισθώματα αστικών ακινήτων 3.493,37 0,00 3.493,37 3.493,37 1.162,00
3216.07 Οφειλές ΠΟΕ Μισθώματα σχολικών αγρών 2.706,82 -104,45 2.602,37 2.602,37 455,55
3216.08 Οφειλές ΠΟΕ Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντα 51.702,41 155.788,43 207.490,84 207.490,84 3.791,98
3216.10 ΠΟΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 143,95 0,00 143,95 143,95 0,00
3216.14 Οφειλές ΠΟΕ Δικαιώματα οικογενειακών τάφων 0,00 79.719,63 79.719,63 79.719,63 7.731,26
3217.01 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως 40 Μαρτύρων 166.798,37 0,00 166.798,37 166.798,37 670,13
3217.02 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως Α.Καμινίκια 58.870,40 42.827,18 101.697,58 101.697,58 4.041,99
3217.04 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως Νίκαια ,Εργατ.κατοικίες 212.217,26 -17.442,74 194.774,52 194.774,52 1.643,20
3217.05 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως Αγ.Αναργύρων 450.874,27 139.310,81 590.185,08 590.185,08 1.937,73
3217.06 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως Σιγής,Κηφισιάς,Γονατά 828.057,01 -33.757,72 794.299,29 794.299,29 5.548,01
3217.07 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως Αλιμπέκοιοι 247.536,32 -11.583,90 235.952,42 235.952,42 2.144,37
3217.10 Μετατροπή σε χρήμα λόγω εισφοράς σε γη γειτονιάς 40 Μαρτύρων 1.499,22 -499,72 999,50 999,50 0,00
3217.11 Μετατροπή σε χρήμα λόγω εισφοράς σε γη γειτονιάς Ομόνοια,Καλύβια 4.000,10 -383,75 3.616,35 3.616,35 0,00
3217.15 Μετατροπή σε χρήμα λόγω εισφοράς σε γη γειτονιάς Σιγής,Κηφισιάς,Γονατά 23.894,23 -445,10 23.449,13 23.449,13 356,08
3217.17 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδείο γειτονιάς Ομόνοια, Καλύβια 4.901,84 0,00 4.901,84 4.901,84 0,00
3218.01 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 618.471,77 79.750,44 698.222,21 698.222,21 25.074,66
3218.02 Ρύθμιση Ν.3649/2008 Δημοτ.φόρος 2% Π.Ο.Ε. 88.690,18 -857,65 87.832,53 87.832,53 808,90
3218.03 Ρύθμιση Ν 3649/2008 επί προστίμων πεζοδρομίων 12.606,18 -53,27 12.552,91 12.552,91 57,93
3218.04 Ρύθμιση Ν.3649/2008 επι τελών διαμονής παρεπιδημούντων 0,00 2.431,61 2.431,61 2.431,61 0,00
3218.05 Ρύθμιση Ν.3649/2008 για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.κλπ. 2.360,00 0,00 2.360,00 2.360,00 0,00
3219.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΠΟΕ 22.780,30 1.508,34 24.288,64 24.288,64 1.797,04
3219.002 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΠΟΕ 45.618,84 -22,34 45.596,50 45.596,50 0,00
3219.003 ΕΝΟΙΚΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΕ 133.979,73 -0,90 133.978,83 133.978,83 0,00
3219.005 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΕ 4.479,07 -0,10 4.478,97 4.478,97 0,00
3219.006 ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΟΕ 10.950,03 -40,60 10.909,43 10.909,43 792,00
3219.007 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 44.940,31 0,00 44.940,31 44.940,31 0,00
3219.01 Λοιπά έσοδα 9.359,67 -129,84 9.229,83 9.229,83 0,00
3219.02 Eσοδα απο Δικαιωματα Βοσκησιμων Εκτασεων 2.901,85 0,00 2.901,85 2.901,85 0,01
3219.04 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 33.260,57 -962,12 32.298,45 32.298,45 1.070,58
3219.06 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 81.216,88 -374,73 80.842,15 80.842,15 0,00
3219.07 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 381.310,73 4.613,25 385.923,98 385.923,98 12.103,58
3219.08 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 5.927,54 -644,94 5.282,60 5.282,60 1.002,85
3219.09 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 4.943,40 0,00 4.943,40 4.943,40 0,00
3219.10 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 220.573,04 11.758,29 232.331,33 232.331,33 1.675,02
3219.11 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 9άρθρο 19 Ν 1080/80) 260.008,60 21.968,64 281.977,24 281.977,24 11.498,22
3219.12 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις αιρετων 2.376,02 50,02 2.426,04 2.426,04 630,00
3219.14 Μισθώματα σχολικών αγρών 17.160,86 1.764,99 18.925,85 18.925,85 1.511,16
3219.15 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 48.811,08 3.020,46 51.831,54 51.831,54 2.748,11
3219.16 Μισθώματα δημοτικών αγρών 3.341,23 0,00 3.341,23 3.341,23 0,00
3219.18 Οφειλές ΠΟΕ - Επιστροφή εν γένει χρημάτων 9.198,22 -1.048,49 8.149,73 8.149,73 1.770,29
3219.19 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΧΥΤΑ 30.029,26 -225,24 29.804,02 29.804,02 109,11
3219.20 ΤΕΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 20.919,72 452,48 21.372,20 21.372,20 616,12
3219.22 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 50.803,89 -6.250,33 44.553,56 44.553,56 2.846,83
3219.23 Λοιπά έσοδα 5.373,82 -103,10 5.270,72 5.270,72 82,48
3219.24 Μισθία κενωθέντων περιπτέρων (άρθρο 76, Ν.4257/2014) 5.160,01 -942,08 4.217,93 4.217,93 1.058,05
3219.27 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΕΡΙΟΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 32.473,89 -282,21 32.191,68 32.191,68 917,10
3219.28 ΕΣΟΔΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 3.220,04 3.631,69 6.851,73 6.851,73 1.663,56
3219.29 Δικαίωμα ενταφιασμού 41.920,93 10.878,14 52.799,07 52.799,07 6.287,25
3219.31 ΟΦΕΙΛΕΣ Π.Ο.Ε. ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 359,84 352,58 712,42 712,42 0,56
3219.34 Έσδοα Π.Ο.Ε. αποβιωσάντων οφειλετών σε κληρονόμους 5.211,72 0,00 5.211,72 5.211,72 241,73
3219.35 Έσοδα Π.Ο.Ε. από μίσθωση αυτοκινητοδρομίου 6.645,71 3.655,18 10.300,89 10.300,89 2.214,22
3219.36 Οφειλές ΠΟΕ - Επιστροφή εν γένει χρημάτων (ΔΕΥΑΣ) 259.614,02 491.133,00 750.747,02 750.747,02 0,00
3219.37 Έσοδα από βεβαιωμένες οφειλές μισθωμάτων ΟΠΑΚΠΑ 0,00 4.526,31 4.526,31 0,00 0,00
3219.38 Έσοδα από βεβαιωμένες οδειλές τροφείων δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών ΟΠΑΚΠΑ 0,00 810,00 810,00 0,00 0,00
3219.39 Έσοδα από βεβαιωμένες οφειλές εισφορών ΟΠΑΚΠΑ-τροφείων Παιδικών Σταθμών 0,00 240,00 240,00 100,00 100,00
3219.40 Έσοδα από βεβαιωμένες οφειλές μισθωμάτων ακινήτων ΟΠΑΚΠΑ 0,00 14.100,00 14.100,00 0,00 0,00
3219.41 Έσοδα από βεβαιωμένες οφειλές μισθωμάτων ΟΠΑΚΠΑ-κυλικείων ΚΑΠΗ 0,00 7.671,45 7.671,45 0,00 0,00
3219.42 Έσοδα από βεβαιωμένες οφειλές μισθωμάτων ΟΠΑΚΠΑ -κυλικείων Αθλητισμού 0,00 28.574,11 28.574,11 0,00 0,00
3219.43 ΒΕΒΕΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑΚΠΑ 0,00 5.061,51 5.061,51 0,00 0,00
3219.44 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ ΟΠΑΚΠΑ- ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 0,00 8.004,80 8.004,80 0,00 0,00
3221.01 Αναβεβαιωθέντα από παραβάσεις ΚΟΚ 915.833,78 24.494,55 940.328,33 940.328,33 12.804,25
3221.02 ΑΝΑΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤ/ΣΗ 373.636,69 -5.303,78 368.332,91 368.332,91 8.672,04
3221.04 Πρόστιμα αυθαίρετης καταλήψης πεζοδρομιίου Αρθ.3 Ν.1080/80 121.747,68 1.771,00 123.518,68 123.518,68 3.614,10
3221.07 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω κατηγορίες 2.288,06 -305,30 1.982,76 1.982,76 0,00
3221.08 Πρόστιμα Δημοτ.Αστυνομίας Π.Ο.Ε. 42.141,62 -579,76 41.561,86 41.561,86 709,16
4112.01 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
4121.01 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 600.000,00 250.000,00 850.000,00 321.500,36 321.500,36
4123.01 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ 320.000,00 300.000,00 620.000,00 101.450,52 101.450,52
4123.03 ΦΟΡΟΣ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5.000,00 0,00 5.000,00 297,01 297,01
4123.04 ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,06% ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 5.000,00 0,00 5.000,00 253,85 253,85
4124.010 Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21) 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
4129.001 Χαρτόσημο 3% ΕΝ.ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 500,00 0,00 500,00 8,41 8,41
4129.002 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΝ.ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ κτλ. 500,00 0,00 500,00 1,19 1,19
4129.004 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
4129.005 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 9,00 9,00
4129.006 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ 500,00 0,00 500,00 1,80 1,80
4129.007 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% Α.Ε.Π.Π. 500,00 0,00 500,00 7,29 7,29
4129.008 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% Α.Ε.Π.Π. 300,00 0,00 300,00 0,96 0,96
4129.010 Κράτηση 0,1% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 10.000,00 10.000,00 20.000,00 1.726,85 1.726,85
4129.011 Χαρτόσημο 3% Κράτησης Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 1.000,00 1.000,00 2.000,00 51,56 51,56
4129.012 ΟΓΑ Χαρτόσημου 20% Κράτησης Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 500,00 500,00 1.000,00 10,06 10,06
4131.00 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
4131.01 Εισφορα υπερ ΤΑΔΚΥ 10.000,00 0,00 10.000,00 69,92 69,92
4131.02 Εισφορα υπερ ΤΥΔΚΥ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
4131.021 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ 20.000,00 0,00 20.000,00 12.273,02 12.273,02
4131.025 Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΥΔΚ 10.000,00 0,00 10.000,00 898,56 898,56
4131.028 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
4131.03 ΕΦΚΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ -ΑΠΔ 3.300.000,00 1.400.000,00 4.700.000,00 1.765.878,30 1.765.878,30
4131.030 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 1% 10.000,00 0,00 10.000,00 805,30 805,30
4131.031 Ο.Γ.Α (έξ.κίν.-παρ.) 1.000,00 0,00 1.000,00 161,04 161,04
4131.05 Εισφορα υπερ Επικουρ. Μηχ/κων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
4131.21 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.000,00 0,00 5.000,00 777,83 777,83
4131.33 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΔΟΕΑΠ 5.000,00 0,00 5.000,00 159,47 159,47
4141.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ 200.000,00 50.000,00 250.000,00 71.208,06 71.208,06
4141.02 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 20.000,00 30.000,00 50.000,00 9.009,78 9.009,78
4142.01 Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021) 30.000,00 0,00 30.000,00 5.080,59 5.080,59
4142.02 Λοιπες κρατησεις υπερ ΓΕΩΤΕ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
4143.01 Είσπραξη συνδρομής υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών (παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4849/2021) 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
4149.04 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 10.000,00 0,00 10.000,00 6.048,24 6.048,24
4149.05 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% & 5% ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 150.000,00 0,00 150.000,00 57.499,70 57.499,70
4149.06 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
4149.07 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
4149.08 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
4149.09 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.4024/2011 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
4149.10 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 13.000,00 0,00 13.000,00 4.610,00 4.610,00
4149.11 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (εφημερίδες) 25.000,00 15.000,00 40.000,00 3.618,76 3.618,76
4149.13 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Τόκοι Αποσβέσεων προκαταβολής έργου Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων) 0,00 15.000,00 15.000,00 2.689,04 2.689,04
4214.01 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 0,00 0,00 0,00 6.592,65 6.592,65
4214.02 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβήθέντων προνιακών επιδομάτων 0,00 0,00 0,00 2.567,38 1.343,62
4219.01 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 20.000,00 0,00 20.000,00 556.967,45 910,34
4219.03 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΠΕΡ ΔΕΥΑΣ ΑΠΟ ΤΠΔ ΦΕΚ 5832/2020 283.333,32 0,00 283.333,32 146.151,97 0,00
4311.01 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν.1946/1991) 1.236.141,90 0,00 1.236.141,90 592.620,00 592.620,00
4311.02 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,00 10.484,25 10.484,25 10.500,00 10.500,00
5111.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 7.358.957,34 -1.133.504,91 6.225.452,43 7.343.035,44 7.343.035,44
5111.02 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Ανταποδοτικά έσοδα Καθαριότητας 2.607.978,75 -791.987,81 1.815.990,94 1.815.990,94 1.815.990,94
5111.03 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από την ΚΕΔΗΣ 1.353.554,79 -170.173,56 1.183.381,23 1.183.381,24 1.183.381,24
5111.04 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΟΠΑΚΠΑ 388.667,74 -97.019,05 291.648,69 291.648,69 291.648,69
5121.02 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα έργων 8.050.299,10 -2.265.000,10 5.785.299,00 4.717.225,14 4.717.225,14
5121.03 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΟΠΑΚΠΑ 0,00 217.845,62 217.845,62 217.845,62 217.845,62
5121.22 Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ. χρήσης κληρ. Αποστολίδη 123.982,02 -7.230,75 116.751,27 116.751,27 116.751,27
5121.23 Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ. χρήσης κληρ. Μητσάκου-Εμφιετζόγλου 6.901,28 -602,36 6.298,92 6.298,92 6.298,92
5125.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 49.509,15 0,00 49.509,15 0,00 0,00
0 0 1 9 4 6 9

© 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ - Η ιστοσελίδα έχει αναπτυχθεί από το τμήμα μηχανοργάνωσης του Δήμου Σερρών