serres-mak-gr

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αγροδιατροφικός Τομέας – Νέες Τεχνολογίες – Επιχειρηματικότητα
– Τοπική Ανάπτυξη

24 – 27 ΜΑΪΟΥ 2018 / ΣΕΡΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ

Σχετικά με το συνέδριο

Σκοπός του Διεθνούς Συνεδρίου είναι να λειτουργήσει ως μία δυναμική πλατφόρμα ανταλλαγής θεωρητικών θέσεων, ερευνητικών πορισμάτων και καλών πρακτικών, σε σχέση με τον Αγροδιατροφικό τομέα και γενικότερα την οικονομική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η βασική θεματική στόχευση είναι περισσότερο πρακτική και λιγότερο θεωρητική, θα απευθύνεται κατά βάση σε ερευνητές και νέους επιστήμονες αλλά και σε επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και τοπική αυτοδιοίκηση, αγροτικούς συλλόγους, συνεταιρισμούς, επιμελητήρια, κ.α. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το συνδέσουμε περισσότερο με το επιστημονικό κοινό Έλληνες και ξένους ώστε να υπάρχει ενεργός συμμετοχή και της ακαδημαϊκής κοινότητας –σε επίπεδο ειδικών εμπειρογνωμόνων.

Τις εργασίες του Συνεδρίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ερευνητές, νέοι επιστήμονες και άλλοι ενδιαφερόμενοι με τα θέματα του συνεδρίου.

Θεματικές ενότητες

 • marketing
 • branding
 • Επιχειρηματικότητα
 • Καινοτομία
 • Εφαρμογές πληροφορικής στην γεωργία και την κτηνοτροφία
 • Innovation hubs στον αγροδιατροφικό τομέα

Πρόσκληση υποβολής εργασιών

Ο Δήμος Σερρών και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερρών, αναζητούν άρθρα για το επικείμενο διεθνές επιστημονικό συνέδριο.
Οι συγγραφείς καλούνται να υποβάλουν θεωρητικά και εμπειρικά έγγραφα σε όλες τις κατηγορίες γεωργικών προϊόντων, νέων τεχνολογιών, επιχειρηματικότητα, τοπική ανάπτυξη.
Τα ευρεία θέματα περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας
 • Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
 • Βιολογικά Προϊόντα
 • Νέες Τεχνολογίες
 • Θέματα Ποιότητας και ISO
 • Μάρκετινγκ και Προώθηση
 • Τοπική Ανάπτυξη
 • κλπ

ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Συνέδριο θα είναι δίγλωσσο. Ως επίσημες γλώσσες των ανακοινώσεων του Συνεδρίου ορίζονται η ελληνική και η αγγλική, με δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν παρουσιαστεί ή δημοσιευτεί με οποιονδήποτε τρόπο και να υποστηρίζονται από αντίστοιχη βιβλιογραφία ή ερευνητικά δεδομένα, σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές των διεθνώς αναγνωριζόμενων συνεδρίων.

Τα κείμενα των περιλήψεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 200 λέξεις και υποβάλλονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων
 • Τον τίτλο της εργασίας
 • Συνδέσμους
 • Την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση των συγγραφέων συμπεριλαμβανομένων και των αριθμών τηλεφώνων, φαξ και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Η μορφοποίηση των εργασιών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις εξής προδιαγραφές:

 • Διαστάσεις σελίδας: Α4
 • Γραμματοσειρά: Times New Roman
 • Μέγεθος γραμμάτων: 12 pt
 • Διάστιχο: Μονό
 • Μορφή εγγράφου: MS-Word έκδοση 2003 ή νεότερη

Οι περιλήψεις αποστέλνονται σε ηλεκτρονική μορφή στην γραμματεία του συνεδρίου:

Υπατία Κωνσταντινίδου
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ν. Εγνατία 156, 54636, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 891298
Φαξ: 2310 844536
E-mail: patkon@uom.edu.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι περιλήψεις των εργασιών θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την γραμματεία του συνεδρίου το αργότερο μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα αποστείλουν την περίληψή τους θα ενημερωθούν για την απόφαση της Επιτροπής μέχρι τις 19 Μαρτίου 2018.

Το πλήρες κείμενο των εργασιών θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι τις 23 Απριλίου 2018.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Ιωάννης Λαζαρίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
 • Ελένη Γαβρά, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής
 • Θωμάς Μπουρνάρης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Απόστολος Δασίλας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Όλγα Ιακωβίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Άγγελος Κότιος, Πανεπιστήμιο Πειραιά
 • Αικατερίνη Σαρρή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Γεώργιος Πάσχος, Δήμος Σερρών

Τόπος Συνεδρίου

Δήμος Σερρών
Κ. Καραμανλή 1
62122 – Σέρρες
Ελλάδα

Τηλ: 2321 3 50100
Φαξ: 2321 0 52785
Email: agro18@serres.gr

Επικοινωνία

Υπατία Κωνσταντινίδου
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ν. Εγνατία 156, 54636, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 891298
Φαξ: 2310 844536
E-mail: patkon@uom.edu.gr