ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σουλιώτης Μιχαήλ, Γεωπόνος Παρέχει διοικητική −γραμματειακή υποστήριξη στη διεύθυνση και στα τμήματά της. Συνεργάζεται με τους…
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣΠροϊσταμένη: Γαβρά Αντιγόνη
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΠροϊσταμένη: Μπαρμπουτίδου Αικατερίνη Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του τμήματος στο τομέα των…
Το τμήμα είναι αρμόδιο για κάθε θέμα σχετικά με την δημιουργία των προϋποθέσεων ανάπτυξης του τουρισμού στο Δήμο…
Αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης (άρθρ. 85 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.)