ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δημοσίευση σε: Ο Δήμος μας

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου:
Αραμπατζής Θεόδωρος