Αποτελέσματα προκήρυξης ΠΕ Παιδαγωγών

Δημοσίευση σε: Προκηρύξεις θέσεων

Οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της προκήρυξης για την ειδικότητα ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) διατίθενται στα παρακάτω αρχεία.

Ενστάσεις υποβάλλονται από 10-6-2017 μέχρι και 19-6-2017.