Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Σερρών για το έτος 2017

Δημοσίευση σε: Ανακοινώσεις